Agenda

Donderdag 23 mei

Schoolreisje

Maandag 27 mei

Hemelvaartvakantie

t/m 31-05-2019
Woensdag 5 juni

Luizencontrole groep 1 t/m 8 (08.30 uur)

Maandag 10 juni

Tweede Pinksterdag

Dinsdag 18 juni

Algemene Ledenvergadering

Toon volledige agenda

Duinwoordjes

Duinwoordje 17-05-2019

Vrijdag 17 mei

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS
“DUINOORDSCHOOL”

UITNODIGING
Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voor
protestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op:
Dinsdag 18 juni 2019 om 20.00 uur (in het schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8)

Agenda
1. Opening;
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van de ALV`s van 13 november 2018 en 7 mei 2019
4. Jaarverslag 2018
5. Uw mening doet er toe! Door het voeren van gesprekken met ouders en het afnemen van de digitale vragenlijst (WMKPO) winnen wij informatie in over uw mening over de kwaliteit van ons onderwijs. Wat doen wij met die informatie?
6. Formatieplan: Wie staat er voor welke groep volgend schooljaar?
7. Hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheidsprotocol. De Duinoordschool is continu in ontwikkeling. Wij proberen ons onderwijs steeds te verbeteren. Dit jaar hebben wij onder andere het hoogbegaafdheidsprotocol herschreven. Wat betekent dit voor ons dagelijkse onderwijs?
8. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Paul Verkleij wordt voorgedragen als    bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting

Lees meer

Duinwoordje 10-05-2019

Vrijdag 10 mei

10-05-2019

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 een brief met informatie over de sportdag meegekregen. Dit is de eerste brief met een oproep voor hulpouders. Verder info volgt later.        Op vrijdag 5 juli houden wij onze jaarlijkse sportdag van 08:30 uur tot 14.00 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 is dit jaar weer gekozen voor het sportterrein van korfbalvereniging KVS (Cremerweg 2, Scheveningen).We zijn op zoek naar ouders om de teams te coachen of de sportonderdelen te begeleiden. Er zijn 24 teams en 12 sporten/spelen. U wordt willekeurig ingedeeld. Wilt u ons helpen, dan kunt u het strookje inleveren bij de gym- of groepsleerkracht of u kunt mij mailen op r.iperen@duinoordschool.nl. Voorafgaande aan de sportdag zullen alle coaches en scheidsrechters een instructiemapje ontvangen. Wij zullen dit mapje meegeven aan uw oudste kind. Wij hopen natuurlijk op veel ouders en heel mooi weer! Wij hebben er zin in! De kinderen van de groepen 1 en 2 blijven op school voor een leuke sport/speldag.
Voor groep 1 en 2 kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht van 1 en/of 2. Sportieve groet, Ria van Iperen en Marion Pijnnaken

Lees meer

Duinwoordje 12-04-2019

Vrijdag 12 april

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS “DUINOORDSCHOOL” 
 
UITNODIGING Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op: 
Datum: Dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur 
Locatie: schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8 
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Willem Roeland wordt voorgedragen als penningmeester
4. Bespreken stand van zaken verbouwing
5. Rondvraag
6. Sluiting

Lees meer
Meer Duinwoordjes