Agenda

Dinsdag 16 april

Cito-eindtoets groep 8

t/m 18-04-2019
Donderdag 18 april

Paasontbijt groep 1 t/m 8

Vrijdag 19 april

Goede vrijdag

Maandag 22 april

Meivakantie

t/m 03-05-2019
Toon volledige agenda

Duinwoordjes

Duinwoordje 12-04-2019

Vrijdag 12 april

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS “DUINOORDSCHOOL” 
 
UITNODIGING Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op: 
Datum: Dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur 
Locatie: schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8 
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Willem Roeland wordt voorgedragen als penningmeester
4. Bespreken stand van zaken verbouwing
5. Rondvraag
6. Sluiting

Lees meer

Duinwoordje 05-04-2019

Vrijdag 5 april

 

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS “DUINOORDSCHOOL”  

 

UITNODIGING Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voorprotestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op:  

Datum: Dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur  

Locatie: schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8  

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Willem Roeland wordt voorgedragen als penningmeester

4. Bespreken stand van zaken verbouwing

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

Van de directeur en het bestuur: Op dinsdag 7 mei organiseren wij samen een thema-avond over het onderwerp: Wat kan ik als ouder doen om mijn kind toekomstbestendig te maken? Directeur Christiaan Batenburg zal een toelichting geven op de onderwijskundige ontwikkeling van de Duinoordschool en de ambities die hij hierin heeft samen met het team. Verder zal Ben Endlich, aan de Duinoordschool verbonden als begeleider van thematisch onderwijs, uitleg geven over wat belangrijk is voor succes in het onderwijs en wat de school en ouders kunnen doen om kinderen daarin te stimuleren. We zullen de avond starten met een verkorte ALV van ongeveer 30 minuten. Als bijlage bij deze mail vindt u hiervoor de convocatie. In deze ALV zal een update van de verbouwing worden gegeven en staat de voorgenomen installatie van Willem Roeland als de nieuwe penningmeester gepland. We hopen u allen in grote getale te mogen begroeten op 7 mei aanstaande.

 

Het bestuur vraagt tevens uw aandacht voor de vacature van secretaris van het bestuur van de Duinoordschool die aan het einde van dit schooljaar ontstaat wanneer Arnoud Fuchs na jaren het bestuur zal gaan verlaten. Heeft u interesse in deze functie, dan kunt u altijd een mail sturen naar bestuur@duinoordschool.nl of u kunt een van de bestuursleden aanspreken. Meer informatie over deze vacature kunt u vinden op de website: https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=250&sid=1.

 

Lees meer
Meer Duinwoordjes