Verrijking

Naast aandacht voor de kinderen die extra zorg nodig hebben bij uitval, vinden we het ook nodig aandacht te geven aan kinderen voor wie de gewone leerstof te makkelijk is. Het gaat dan om (hoog) intelligente en (hoog) begaafde kinderen. Wij vinden het niet wenselijk dat deze kinderen losgekoppeld worden van het gewone lesprogramma van de klas. Wel is nodig is dat zij de gewone leerstof compacter aangeboden krijgen, zodat zij in de vrijgekomen tijd meer uitdagend en zinvol werk aangeboden kunnen krijgen. Op deze manier hopen wij de kinderen voldoende uit te dagen en de prestaties van de kinderen hoog te houden en verder te ontwikkelen.

Voor dit doel is een gespecialiseerde (verrijkings)leerkracht aangesteld om kinderen en leerkrachten te begeleiden in dit proces en zijn wij van 2008 tot 2011 pilotschool voor de pilot Excellent onderwijs van de gemeente Den Haag geweest. De pilot beoogde een antwoord te geven op de vraag hoe talent kan worden opgespoord en hoe dat het beste in het onderwijs kan worden ontwikkeld. De pilots in Den Haag zijn bedoeld om de opgedane kennis en ervaring in de uitvoerende scholen niet alleen voor de andere Haagse scholen, maar ook landelijk in het onderwijsveld toegankelijk te maken. We kregen in deze periode extra middelen voor scholing en materialen om verrijking, verdieping en verbreding binnen ons onderwijs vorm te geven.

Ons verrijkingsplan kunt onderin de pagina downloaden.

We hebben ook een film over onze verrijkingsgroep. U kunt deze bekijken door te klikken op : Verrijking op de Duinoordschool

(youtube opent op een nieuwe pagina)

Downloads: