Sportief

Vakleerkrachten Gym
We hebben twee vakleerkrachten voor lichamelijke opvoeding. Juffrouw Ria van Iperen geeft de groepen 3 en 4 gymles op maandag en woensdag, juffrouw Marion Pijnnaken geeft gymles op maandagmiddag en donderdag aan de kinderen van de groepen 5 t/m 8.

Maandag 08.30 4A Ria van Iperen
  09.20 4B  
  10.30 3A  
  11.15 3B  
  13.00 6A/B Marion Pijnnaken
  13.40 7A/B  
  14.20 8A/B  
       
 Woensdag 08.30 3A Ria van Iperen
  09.20 3B  
  10.30 4A  
  11.20 4B  
Donderdag 08.30 8A Marion Pijnnaken
  09.10 8B  
  09.50 7A  
  10.40 7B  
  11.20 6A  
  13.00 6B  
  13.40 5A  
  14.20

5B

 

 

Vrijdag 10.55

zwemmen gr 5

De groepen 6, 7 en 8 hebben maandagmiddag om de week gym in halve groepen, week 1 : A-groepen, week 2: B-groepen.

Sportdag Jaarlijks houden we op het terrein van KVS in Scheveningen onze sportdag voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De sportdag voor de kleuters vindt plaats in de school.

Schoolzwemmen
De leerlingen van groep vijf zwemmen op vrijdagmorgen van 10.55 tot 11.40 uur. De bus vertrekt van school om 10.30 uur en om 12..00 uur zijn ze weer terug op school. Ze kunnen gedurende het jaar hun zwemdiploma A, B of C halen (februari) en/ of hun zwemcertificaat(juni).  De lessen vinden plaats in zwembad De Blinkerd in Scheveningen.
Seinpostlaan 150  2586 HC Den Haag  Telefoon: (070) 352 12 22

City Pier City loop
Jaarlijks doen wij mee met de grootste stratenloop van Nederland de CPC-loop. De kinderen kunnen de volgende afstanden lopen: de Ernst & Bobbie Kinderloop (1 km) en  de ABN AMRO Jeugdloop (2,5 km). Als kinderen zich via school inschrijven, ontvangen zij korting op het inschrijfgeld. Ernst en Bobbie verzorgen de warming-up in het Scholendorp en geven vervolgens het startsein voor de 1 km. Inschrijving voor de West 5 km Loop en de Dunea 10 km loop is niet via de school mogelijk.

Toernooien
Jaarlijks doen wij mee met enkele toernooien waarbij ouders de rol van coach vervullen.

Groep 7 en 8 doet mee met het jaarlijkse hockeytoernooi in mei.
Groep 8 doet mee met het jaarlijkse voetbaltoernooi in november.