Schenkingen

Fiscaal vriendelijk schenken; onze vereniging heeft de ANBI status 

Vanwege het feit dat de Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs Duinoordschool een ANBI status heeft, zijn de gegevens hiervoor na te lezen in het Gewaarmerkte jaarrekening. De hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren van de Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs Duinoordschool zijn na te lezen in het Schoolplan 2015-2018. Het fiscale nummer van de Vereniging (voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool) is: 816745298

Hoe kan ik schenken?
De praktische handelingen die verricht moeten worden werpen nog wel wat vragen op. Daarom licht het bestuur onderstaand toe wat u precies moet doen om te schenken.

De volmacht en de akte
Door een notaris moet een akte van schenking worden opgemaakt (zeg maar het bewijs voor de belastingdienst). Dat kan in principe bij elke notaris, maar het maken van een akte kost geld. Het bestuur heeft een afspraak gemaakt met notaris Werker dat de kosten van aktes die daar worden opgemaakt, door de Duinoordschool worden betaald. In de link onderaan deze pagina treft u een invulformulier aan voor de volmacht (dit is de basis voor de akte).  U kunt het ingevulde formulier mailen aan notaris w.m.j.werker@maaldrink.nl. Zodra de volmacht klaar is, krijgt u een berichtje en moet u hem komen tekenen op het kantoor van de notaris (Maaldrink  Vermeulen  Grooss  Advocaten  &  Notarissen, Gebouw “Cultura”   Wassenaarseweg 20  2596 CH ‘s-Gravenhage tel.  070.346.96.46). Daarbij moet u zich legitimeren en zal van uw legitimatie een kopie worden gemaakt. Tekenen duurt een paar minuten en kan tijdens kantooruren aan de balie gebeuren. Op basis van de volmacht wordt de akte opgesteld die u krijgt toegestuurd (de Belastingdienst kan daar naar vragen) en de penningmeester krijgt een afschrift.

Het geld
Daarna moet het geld natuurlijk overgemaakt worden op de rekening van de vereniging Duinoordschool rekeningnummer NL21INGB0000061722. Dit kunt u zelf doen, maar als u kiest voor een meerjarige schenking heeft het de voorkeur van het bestuur als u de administrateur van de school machtigt om het bedrag jaarlijks te innen. In de tweede link treft u daarvoor een incassomachtiging aan. De schenking voert u op bij de giften op uw belastingaangifte. Voor de formulieren kunt u doorlinken:

Downloads: