Schenkingen

Fiscaal vriendelijk schenken; onze vereniging heeft de ANBI status 

Omdat de Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs Duinoordschool een ANBI status heeft, zijn de gegevens hiervoor na te lezen in het Gewaarmerkte jaarrekening. De hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren van de Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs Duinoordschool zijn na te lezen in het Schoolplan 2015-2018. Het fiscale nummer van de Vereniging (voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool) is: 816745298

Hoe kan ik schenken?
Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor onderstaand formulier van de Belastingdienst gebruiken.

Voorwaarden periodieke gift
Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u lezen via www.belastingdienst.nl/giften.

Het geld
Daarna moet het geld natuurlijk overgemaakt worden op de rekening van de vereniging Duinoordschool rekeningnummer NL21INGB0000061722. Dit kunt u zelf doen, maar als u kiest voor een meerjarige schenking heeft het de voorkeur van het bestuur als u de administrateur van de school machtigt om het bedrag jaarlijks te innen. In de tweede link treft u daarvoor een incassomachtiging aan. De schenking voert u op bij de giften op uw belastingaangifte. Voor de formulieren kunt u doorlinken:

Downloads: