Samen beter leren

De Duinoordschool wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kennis, vaardigheden en inzicht kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Dit gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis voelen. Wij besteden dus veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling bij de kinderen en proberen onderwijs op maat te bieden.

Het bestuur van de Duinoordschool wil dat het leren van de leerlingen centraal gesteld wordt. Meer accent op het stellen van doelen en lesaanpak. De rol van de leerkracht  is bepalend dus wij vinden het van groot belangrijk dat de leerkrachten in hun kracht komt te staan. De leerkracht doet ertoe.

De vijf kernpunten die het bestuur heeft geformuleerd voor het traject Samen Beter Leren 2020:

  • Wat leer ik er als leerkracht zelf van?
  • Hoe weten we dat de leerlingen dit leren?
  • Wat willen we dat onze kinderen hebben geleerd als ze groep 8 verlaten?
  • Creëren van een professionele leergemeenschap
  • Keuzes maken

Wij willen dat de werkdruk en de administratielast daalt voor leerkrachten. Wij denken zelf dat we dat kunnen bereiken door meer te focussen op de kern van het vak als leerkracht: lesgeven en de rol van de leerkracht. Met elkaar dienen we onderwijsinhoudelijke keuzes te maken en taken af te stoten niet relevant zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.