Anmelden

Aanmelden All United nieuwe kinderen

Via deze link, kunt u uw kind aanmelden bij ons achterliggende All United systeem van onze website. Zodra u in kunt loggen kan er gebruik gemaakt worden van alle adresgegevens van alle andere kinderen en kunt u communiceren.  De vrijwillige ouderbijdrage, de overblijfgelden, de klassenpot, de contributie van de vereniging en de bijdrage van het busvervoer schoolzwemmen van groep 5 kunt u op deze manier voldoen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor elk van uw kinderen een formulier in te vullen?

https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=Inschrijfformulier

Hoofdluis

Pediculosis humanus capitis, hoofdluisinfestatie

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren. Hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die hoofdluis heeft: de luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Ze verplaatsen zich niet via kleding of andere spullen. Springen kunnen ze niet. Na vakanties lijkt het vaak alsof er luizenplagen zijn doordat dan veel schoolkinderen gecontroleerd worden. Hoofdluis komt dan niet zozeer méér voor, maar wordt simpelweg vaker ontdekt. De Duinoordschool hanteert de richtlijnen van het RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Alleen op punt 9.5 'Wering is niet nodig' wijken wij af. Als een kind levende luis heeft verzoeken wij u om uw kind zo snel mogelijk te behandelen

(en dus op te halen van school.

De RIVM richtlijnen zijn hieronder te vinden:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hoofdluis#ziekte

 

Ouderbijdrage

De Duinoordschool wil de kwaliteit van het onderwijs waarborgen en hier in de toekomst ook verder aan bouwen. Om een stimulerende leeromgeving te blijven en ons huidige niveau van voorzieningen te kunnen handhaven, vragen wij iedere jaar een vrijwillige bijdrage aan alle ouders.

Lees meer
Schoolgids kaft

Schoolgids

Beste ouders/verzorgers,

In de schoolgids van de Duinoordschool kunt u lezen wat u van onze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind(eren) kan betekenen. Deze gids geeft aan waar de school voor staat en wat de school van ouders verwacht. Ieder jaar ontvangen alle ouders van de school een aanvullend informatieboekje. Dit is een aanvulling op de schoolgids met alle relevante, jaarlijks wisselende informatie over de school met o.a de activiteitenkalender. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de administratie of bij ondergetekende. Het informatieboekje kunt u vinden onder het kopje 'Praktisch' als u ingelogd bent.

Met vriendelijke groet, team Duinoordschool

 070-3544323 of info@duinoordschool.nl

Lees meer