Persoonlijke gegevens kind
Achternaam kind *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Extra info
Publicatie beeldmateriaal
Geeft u toestemming om foto's en/of video's te plaatsen op de website van de school? ja nee
 
Toestemming overige kinderen
Bent u ouder/verzorger van meerdere kinderen?
Hieronder kan je aangeven voor wie deze al dan niet toestemming geldt.
Naam kind Groep
Naam kind Groep
Naam kind Groep
Opmerking