Overblijfaanvraag

Als u uw kind wilt laten overblijven, kunt u hier aangeven wat voor u van toepassing is.

De kosten voor het overblijven zijn:

Groep 1 en 2: € 45,00

Groep 3 t/m 8: € 57,50

Incidenteel overblijven (knipkaart 20x): € 16,25.

Persoonlijke gegevens kind
Achternaam kind *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
OverblijfbijdrageCategorie*
Extra info
Overblijfvragen
Mijn kind zal op school overblijven
Mijn kind mag alleen naar huis tussen de middag.*
Mijn kind mag mee tijdens het overblijven met een andere ouder of vriendje/vriendinnetje.
Indien ja, vul dan hieronder uw voorkeur t.a.v. de ouder/vriend(innen)je in
Gebruikt uw kind medicijnen of is uw kind allergisch? Graag hieronder vermelden
*Let op: Weet waar u toestemming voor geeft. Als uw kind alleen naar huis mag tussen
de middag, kan de school niet toezien of uw kind daadwerkelijk naar huis mag.
Opmerking