Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

De school rekent ook dit jaar weer op uw vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij de ouderbijdragen kan de school allerlei extra’s bieden die niet door het Rijk worden bekostigd, zoals een relatief groot aantal vakleerkrachten, culturele activiteiten en begeleiding van leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Hiervan profiteren alle leerlingen.

Lees meer
Persoonlijke gegevens kind
Achternaam kind *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
OuderbijdrageCategorie*
Extra info


Categorie   
Verzamelinkomen van   
beide ouders samen
(in EUR)

Bijdrage per kind   
(in EUR)
1 0 - 20.142 100
2 20.143 - 68.507 200
3 68.508 - 100.000 300
4 101.000 - 200.000 400
5 meer dan 201.000 500
0 n.v.t. 0
 
Vrijwillige donatie
Wilt u vrijwillig doneren?
Zo ja, welk bedrag?
Heeft u specifiek doel waarvoor dit bedrag gebruikt moet worden?
Opmerking