Bestuur

Het bestuur van de ‘Vereniging voor Prot. Chr. basisonderwijs Duinoord’ bestaat uit ouders van de Duinoordschool, die benoemd zijn door de leden van de algemene ledenvergadering (ouders). 

Lees meer

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van (onderwijzend) personeel. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten en verbeteringen in het onderwijs. 

Lees meer

Ouderraad

De OR heeft tot doel het contact tussen ouders en school te bevorderen en bestaat uit door ouders gekozen vertegenwoordigers. Deze raad verzorgt niet alleen het dagelijks contact tussen ouders en de (groeps-)leerkrachten, maar rekent het zich tot taak om tal van manifestaties op school te organiseren. 

Lees meer

Stichting Steunfonds Duinoordschool

De Stichting Steunfonds Protestants Christelijk Basisonderwijs Duinoordschool heeft tot doel het bevorderen, in stand houden en uitbreiden van het onderwijs op de Duinoordschool en aan de school gelieerde projecten. Dit doet zij door al dan niet geldelijke steun te verlenen. 

Lees meer