Leren

De Duinoordschool wil kwalitatief goed onderwijs bieden aan de kinderen die aan haar zorg is toevertrouwd. De school streeft er naar bij te dragen aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten, op zowel cognitief, creatief, fysiek als sociaal-emotioneel gebied. Zo wordt het kind goed voorbereid op vervolgonderwijs en vindt het op verantwoorde wijze zijn weg in de maatschappij.

De Duinoordschool is een school op protestants-christelijke grondslag. De christelijke normen en waarden zijn medebepalend voor onze manier van kijken naar de wereld om ons heen en voor ons handelen in het dagelijks leven. Daarnaast heeft de school veel aandacht voor de ontwikkeling van sociale en culturele waarden bij het kind.