Persoonlijke gegevens kind
Achternaam kind *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Extra info
Wat is bij uw kind van toepassing:
Mijn kind mag alleen naar huis tussen de middag.*
Mijn kind mag mee tijdens het overblijven met een andere ouder of vriendje/vriendinnetje.
Indien ja, vul dan hieronder uw voorkeur t.a.v. de ouder/vriend(innen)je in
Gebruikt uw kind medicijnen of is uw kind allergisch? Graag hieronder vermelden
*Let op: Weet waar u toestemming voor geeft. Als uw kind alleen naar huis mag tussen de middag,
kan de school niet toezien of uw kind daadwerkelijk naar huis mag.
Opmerking