Duinwoordje 17-05-2019

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS
“DUINOORDSCHOOL”

UITNODIGING
Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voor
protestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op:
Dinsdag 18 juni 2019 om 20.00 uur (in het schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8)

Agenda
1. Opening;
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van de ALV`s van 13 november 2018 en 7 mei 2019
4. Jaarverslag 2018
5. Uw mening doet er toe! Door het voeren van gesprekken met ouders en het afnemen van de digitale vragenlijst (WMKPO) winnen wij informatie in over uw mening over de kwaliteit van ons onderwijs. Wat doen wij met die informatie?
6. Formatieplan: Wie staat er voor welke groep volgend schooljaar?
7. Hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheidsprotocol. De Duinoordschool is continu in ontwikkeling. Wij proberen ons onderwijs steeds te verbeteren. Dit jaar hebben wij onder andere het hoogbegaafdheidsprotocol herschreven. Wat betekent dit voor ons dagelijkse onderwijs?
8. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Paul Verkleij wordt voorgedragen als    bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting

Lees meer

Duinwoordje 10-05-2019

10-05-2019

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 een brief met informatie over de sportdag meegekregen. Dit is de eerste brief met een oproep voor hulpouders. Verder info volgt later.        Op vrijdag 5 juli houden wij onze jaarlijkse sportdag van 08:30 uur tot 14.00 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 is dit jaar weer gekozen voor het sportterrein van korfbalvereniging KVS (Cremerweg 2, Scheveningen).We zijn op zoek naar ouders om de teams te coachen of de sportonderdelen te begeleiden. Er zijn 24 teams en 12 sporten/spelen. U wordt willekeurig ingedeeld. Wilt u ons helpen, dan kunt u het strookje inleveren bij de gym- of groepsleerkracht of u kunt mij mailen op r.iperen@duinoordschool.nl. Voorafgaande aan de sportdag zullen alle coaches en scheidsrechters een instructiemapje ontvangen. Wij zullen dit mapje meegeven aan uw oudste kind. Wij hopen natuurlijk op veel ouders en heel mooi weer! Wij hebben er zin in! De kinderen van de groepen 1 en 2 blijven op school voor een leuke sport/speldag.
Voor groep 1 en 2 kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht van 1 en/of 2. Sportieve groet, Ria van Iperen en Marion Pijnnaken

Lees meer

Duinwoordje 12-04-2019

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS “DUINOORDSCHOOL” 
 
UITNODIGING Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op: 
Datum: Dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur 
Locatie: schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8 
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Willem Roeland wordt voorgedragen als penningmeester
4. Bespreken stand van zaken verbouwing
5. Rondvraag
6. Sluiting

Lees meer

Duinwoordje 05-04-2019

 

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS “DUINOORDSCHOOL”  

 

UITNODIGING Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voorprotestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op:  

Datum: Dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur  

Locatie: schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8  

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Willem Roeland wordt voorgedragen als penningmeester

4. Bespreken stand van zaken verbouwing

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

Van de directeur en het bestuur: Op dinsdag 7 mei organiseren wij samen een thema-avond over het onderwerp: Wat kan ik als ouder doen om mijn kind toekomstbestendig te maken? Directeur Christiaan Batenburg zal een toelichting geven op de onderwijskundige ontwikkeling van de Duinoordschool en de ambities die hij hierin heeft samen met het team. Verder zal Ben Endlich, aan de Duinoordschool verbonden als begeleider van thematisch onderwijs, uitleg geven over wat belangrijk is voor succes in het onderwijs en wat de school en ouders kunnen doen om kinderen daarin te stimuleren. We zullen de avond starten met een verkorte ALV van ongeveer 30 minuten. Als bijlage bij deze mail vindt u hiervoor de convocatie. In deze ALV zal een update van de verbouwing worden gegeven en staat de voorgenomen installatie van Willem Roeland als de nieuwe penningmeester gepland. We hopen u allen in grote getale te mogen begroeten op 7 mei aanstaande.

 

Het bestuur vraagt tevens uw aandacht voor de vacature van secretaris van het bestuur van de Duinoordschool die aan het einde van dit schooljaar ontstaat wanneer Arnoud Fuchs na jaren het bestuur zal gaan verlaten. Heeft u interesse in deze functie, dan kunt u altijd een mail sturen naar bestuur@duinoordschool.nl of u kunt een van de bestuursleden aanspreken. Meer informatie over deze vacature kunt u vinden op de website: https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=250&sid=1.

 

Lees meer

Duinwoordje 31-8-2018

Van de directeur Na een heerlijke zomervakantie zijn alle kinderen weer veilig in de nieuwe klas beland. Ondertussen zijn ze vast alweer gewend aan hun nieuwe leerkrachten en kunnen wij komende week alweer starten met ons nieuwe thema: Natuur. De kinderen zullen onderzoekend leren wat schadelijke gevolgen zijn van houtkap of plastic soep en het belang leren inzien van natuurlijke processen. Wij hebben er weer zin in, dinsdag vertellen wij u meer tijdens de informatieavond; aanvang 19.30 uur (kerkzaal).

Lees meer

Duinwoordje 13-07-2018

 

Van de directeur Afgelopen week heeft groep 8 op fantastische wijze afscheid genomen van de Duinoordschool. De musical en afscheidsavond waren erg gezellig en woensdag hebben alle leerlingen een poortje gemaakt waarbij wij symbolisch de kinderen uitzwaaien! Maandag 27 augustus verwachten wij iedereen weer terug op school en dan rest mij niets anders dan iedereen een heerlijke vakantie toe te wensen!

 

Lees meer

Duinwoordje 29-06-2018

Van de directeur Het schooljaar vliegt voorbij, over twee weekjes mogen alle kinderen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Na een geweldige schoolreis hebben we nog meer leuke activiteiten in het vooruitzicht; vandaag is het zomerfeest, volgende week de sportdag en in de laatste week de afscheidsmusical van groep 8. Voor nu een fijn weekend en tot maandag!

 

Lees meer

Duinwoordje 15-06-2018

Van de directeur Vandaag in het Duinwoordje de groepsverdeling 2018-2019. Nieuw is juffrouw Linda in groep 4, we heten haar van harte welkom! Dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur mogen de kinderen alvast een uurtje doorschuiven om kennis te maken met hun nieuwe leerkracht(en). Dinsdagavond is vervolgens de ALV, waarbij de bouwplannen gepresenteerd worden en toestemming gevraagd wordt om de plannen te realiseren. Belangrijk genoeg dus om gebruik te maken van het informatiemoment om 19.30 uur en om de vergadering bij te wonen om 20.00 uur. Een fijn weekend en tot dinsdag!

Lees meer

ALV 19 juni 2018

Dinsdagavond aanstaande is onze jaarlijkse ledenvergadering, de stukken zijn hieronder te downloaden.

Aanvang 20.00 uur!

Lees meer

Duinwoordje 13-04-2018

Van de directeur Zelf limonade maken op een gezonde manier, inkopen doen, duurzame producten gebruiken en berekeningen maken. Ingrediënten waar we de afgelopen weken inhoud aan gegeven hebben met ons thema voeding. De groepen 5 en 6 gaan een 'eerlijke' salade maken en dinsdag worden er bij de kleuters pannenkoeken gebakken. De meisjes van groep 8 hebben gisteren drones laten vliegen en glasvezel gelast. Dit alles voor het oog van onze minister Van Engelshoven en het jeugdjournaal. We worden steeds meer een lerende school en wij leren dat wat echt belangrijk is.... samenwerken, planmatig werken en kritisch kijken.Donderdag vindt het jaarlijkse meespeelconcert plaats in het Zuiderstrandtheater. Groep 7 heeft vandaag de laatste oefeningen afgerond,

fijn weekend!

Lees meer
Paashaas

Pasen 2018

Het Paasontbijt werd traditioneel opgeluisterd door de Paashazen!

Fijne Paasdagen, team Duinoordschool!

Duinwoordje 23-03-2018

Van de directeur Wat een geweldige week! Eerst alle oudergesprekken, woensdag wandelen voor schoonwatervoorzieningen in Indonesië en donderdag het schaakexamen. Alle deelnemers zijn geslaagd!  Komende week gaan de kinderen aan het werk met het thema voeding, maandagmorgen op het schoolpleinvolgt de eerste verwondering, dus komt allen op tijd!

Lees meer

Schaaklimonadehuis

In de afgelopen maanden is er weer volop geschaakt op de Duinoordschool. Naast Blitzschaak  (met de schaakklok 5 minuten per partij) werd er het klassieke schaakspel gespeeld en werden er schaakpuzzels opgelost. Heel leerzaam dus met als afsluiting de finale op maandag 19 maart.  Aansluitend was er een de prijsuitreiking. 

 

 

Lees meer

Duinwoordje 16-02-2018

Van de directeur Nog 4 dagen voor de welverdiende vakantie begint! Vrijdag zijn alle kinderen al vrij om op tijd de vakantiebestemming te kunnen bereiken. Komende week staat in het teken van de dansvoorstellingen bij de kleuters. Alle ouders van groep 1 en 2 zijn woensdag welkom om hun kinderen te zien bewegen als echte NDT dansers, donderdag krijgen de kinderen een voorstelling te zien van Marisca Simon: Muizenmuis.

 

Lees meer

Duinwoordje 09-02-2018

Van de directeur Het thema ‘Jij en ik’ kreeg de afgelopen twee weken een extra dimensie met de ouder- inloop kanjertrainingen in de klas. Hopelijk heeft u kunnen ervaren dat de kanjerlessen de kinderen sterker maken in hun gedrag en de omgang met elkaar. Ondertussen heeft de rekencommissie ingeschreven voor de ‘grote rekendag’ op 28 maart. Het doel van deze rekendag is dat kinderen ‘onderzoekend’ leren rekenen. Dat sluit aan bij het thematisch leren, waarbij de onderzoekende leerhouding van groot belang is!

Afwezigheid Directeur Ruud Fabrie is van maandag 19 februari tot en met vrijdag 16 maart afwezig. Samen met zijn vrouw is hij geselecteerd om deel te nemen aan het televisieprogramma: ‘Droomkasteel zoekt beheerdersstel’. Ruud en zijn vrouw gaan vier weken lang de strijd aan in Frankrijk met 4 andere koppels en worden in deze periode op de voet gevolgd door camera’s. De managementtaken worden in deze periode waargenomen door Hedy Jullie (onderbouw), Mirjam Uitterdijk (zorg) en Christiaan Batenburg(bovenbouw). De winnaars van de competitie mogen het landgoed in Normandië beheren. Van 17 april t/m 12 juni kunnen we de belevenissen volgen op Net5.

Lees meer

Duinwoordje 26-01-2018

Van de directeur De tweede week van ons thema ‘Jij en Ik’ is al achter de rug en in de klas wordt veel geleerd en onderzocht hoe een ieder verschillend, maar ook hetzelfde is. Om dit verder te verkennen komt er maandag iemand iets vertellen over het leven als visueel gehandicapte (met blinde geleidehond) . De komende twee weken bent u welkom om gebruik te maken van de inloop-kanjertrainingen van elke klas. Maandag om half 9 ontvangen wij u graag voor het algemene informatiemoment in de kerkzaal. Fijn weekend!

 

Lees meer

Duinwoordje 12-01-2018

Van de directeur De Duinoordschool heeft een generatie schakers in huis die veelbelovend zijn. Kinderen uit de groepen 4 t/m 7 deden afgelopen zaterdag mee met het schaaktoernooi. Menig kind uit groep 8 werd verslagen door onze kinderen. Duinoord team 1 heeft de derde plaats behaald in het HSB schaakkampioenschap voor basisscholen en heeft zich hiermee geplaatst voor de halve finale van de Regionale kampioenschappen.

Duinoord team 2 werd 12e. Topscorer van Duinoord 1 was Mathilde met 6 punten, Jonathan was topscorer van Duinoord 2 met 4 punten. Het team werd gehuldigd met een grote schaakbeker. Een prachtig resultaat, ook van schaakmeester Bert! 

Lees meer

Duinwoordje 22-1-2017

Van de directeur Na een fantastisch Kerstfeest op school kunnen wij twee weken genieten van een welverdiende vakantie. Maandag 8 januari volgt de laatste studiedag van dit schooljaar. Alle leerkrachten scholen zich deze dag voor het thematisch werken en bereiden het thema 'Jij en ik' voor. Het thema sluit aan bij de open kanjerdagen in februari, waarbij u aanwezig mag zijn. Fijne dagen, tot 9 januari!

Lees meer

Kerstviering donderdag 21 december 2017

Kerstviering  Alle kinderen van de Duinoordschool zullen om 18:00 uur eerst op het plein enkele kerstliederen zingen. Daarna gaan zij naar hun eigen klas voor de viering en het buffet. Ouders kunnen een hapje en drankje nuttigen in het speellokaal tijdens de viering. Na afloop zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 zelf het plein oplopen. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen door de ouders worden opgehaald uit de klas. Voor een vooruitblik op het zingen kunt u doorlinken: Kerstzang 2017

Lees meer

duinwoordje 15-12-2017

Van de directeur Een laatste weekje voor de Kerstvakantie, waarin veel Kerstactiviteiten plaatsvinden. Alle kinderen zullen donderdag in hun mooiste kleren gaan zingen voor alle ouders, waarna ze in de klas een viering houden. U kunt tijdens deze viering in het speellokaal iets drinken en gezellig informeel praten. Voor stemmige muziek zal gezorgd worden. Ondertussen is het voorlopige ontwerp van onze bouwplannen gereed gekomen en als bijlage onderaan bijgevoegd. Als u op- aanmerkingen heeft horen wij het graag! Fijn weekend!

Lees meer

Duinwoordje 08-12-2017

Van de directeur Op 5 oktober jl. heeft vrijwel het volledige primair onderwijs gestaakt om extra middelen ter hoogte van 1,4 miljard vrij te maken voor de verbetering van salarissen en de vermindering van werkdruk in het primair onderwijs. Dinsdag 12 december volgt een nieuwe staking waaraan de Duinoordschool mee zal doen. Wij hopen op uw begrip. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het Kerstfeest in volle gang. De Kerstbomen zijn opgetuigd, klassen zijn versierd en er worden Kerstliedjes geoefend. Groep 5 gaat woensdag op de Duitse school Kerst knutselen.

 

Lees meer

Sinterklaas

De aankomst van Sinterklaas was weer spectaculair! zie het filmpje: Aankomst!

Alle foto's zijn te bezichtigen in ons digitale fotoalbum: Sint 2017!

 

Duinwoordje 01-12-2017

Van de directeur In deze drukke tijden zijn er belangrijke zaken gaande, de verbouwing van de kerk tot kindcentrum. Vandaag heeft de architect een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Deze wordt verder besproken met alle belanghebbenden, zodat in februari het definitieve plan voorgelegd  kan worden in de ALV. Tijdens de Kerstborrel worden ideeën voor het buitengebruik gepresenteerd. U kunt dan uw mening geven. Tot slot is het van belang dat u het toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal invult. dat kan voor al uw kinderen in een keer!

Lees meer

Duinwoordje 24-11-2017

Van de directeur het was vooral een rustig weekje op school vanwege het kamp van groep 7 en 8. Een prachtig verslag is te lezen links van de website onder de link 'kamp 2017'. Volgende week vinden de oudergesprekken plaats n.a.v.de rapporten en woensdag is het de laatste werkdag van juffrouw Kitty. In december zal juffrouw Mieke twee dagen voor groep 5 gaan staan. Meester Christiaan doet de andere dagen. Na de Kerstvakantie begint juffrouw Else in groep 5!

Lees meer

Duinwoordje 17-11-2017

Van de directeur De bouwplannen zijn afgelopen dinsdag bekend gemaakt tijdens de ALV. Een impressie kunt u in de hal van de school bezichtigen.Sinterklaas komt morgen weer in het land en de kinderen gaan weer een spannende periode tegemoet. Sinterklaas zal komende week op zoek moeten naar de schoentjes van de kinderen van groep 7 en 8. Zij verstoppen zich namelijk een week lang in Wilhelminaoord, samen met de juffen Evelien, Sarah, Linda, Mirjam, Marie-Claire en meester Christiaan. Meester Fabrie, juffrouw Carien en juffrouw Sabine zullen deze week hun schoen zetten in groep 6.   

 

 

Lees meer

Duinwoordje 10 november 2017

Van de directeur Komende week staan belangrijke zaken over de verbouwing Zorgvlietkerk op het programma van de extra ALV. Op school bereiden wij ons verder voor op de intocht van Sinterklaas volgend weekend. Spannende tijden breken aan, ook voor groep 7 en 8; zij gaan namelijk 20 november op kamp!

 

Lees meer

Duinwoordje 27-10-2017

Van de directeur Afgelopen dinsdag zijn de schetsplannen van de architecten gepresenteerd aan het team en aan de klankbordgroep van ouders. Er wordt een pleincommissie opgericht. De 'Droompleincommissie'  gaat denken (met de architect ) over optimalisering van alle buitenruimtes en over de financiering hiervan. In de hal van de school komt een exposite met de maquette om de plannen inzichtelijk te maken. 14 november komt er een informatiemoment van de architect voor alle ouders om 19.45 uur in het speellokaal en om 21.00 uur start dan de ALV in de kerkzaal. Volgende week vrijdag is er een tweede studiedag, de school is dan weer gesloten.

 

Lees meer

Duinwoordje 13-10-2017

Van de directeur De tweede themaweek was al bijna even spectaculair als de eerste. Groep 3 en 4 kregen de ‘gruwelijke kriebels’ bij de  voorstelling (op school) van kindertheater Kaboem, groep 2 bakte met juffrouw Heleen Gruffolo-poot koekjes, de kinderen van de bovenbouw verdiepten zich in gruwelijke verschijnselen, de pest en andere tot de verbeelding sprekende zaken. Tot slot leverde de voorleeswedstijd kippenvel momenten op. Paul van Loon en Roald Dahl waren de meest gekozen schrijvers, alleen Annika won in groep 8 met de klassieker ‘Alleen op de wereld’. Huub (groep 7) en Annemoon (groep 6) wonnen met een boek van Paul van Loon en Jonas (groep 5) mocht zich als voorleeskampioen laten kronen met een boek van Roald Dahl. Na de herfstvakantie gaan we door met ons ‘griezelige’ thema, fijne vakantie!

 

Lees meer

Duinwoordje 05-10-2017

Van de directeur Ons thema 'Griezelen' is gestart met een voorstelling van de leerkrachten. Juffrouw Sonja speelde de hoofdpersonage van 'De Gruffalo'. Alle kinderen waren zeer onder de indruk van de acteertalenten van de leerkrachten! Komende weken zijn de leerlingen aan de beurt. Met ons thematisch werken hopen wij dat de kinderen veel leren over hun zelf geformuleerde leervragen.

Lees meer

Duinwoordje 29-09-2017

Van de directeur Komende week wordt een gebroken week. Dinsdag hebben we een studiedag over ons onderwijs. Hoe kunnen wij nog beter aansluiten bij de interesses van het kind en welke vaardigheden kunnen wij daarbij verder ontwikkelen. Donderdag is vervolgens de school gesloten om aandacht te vragen voor goed Primair Onderwijs. Tijdens de manifestatie in het Zuiderpark zullen wij onze stem laten horen! Woensdag zullen wij op het schoolplein ons thema 'Griezelen' starten met een griezelige opening....komt dat zien!

 

Lees meer

Duinwoordje 22-09-2017

Van de directeur Afgelopen week stond in het teken van veiligheid. Zes bedrijfshulpverleners kregen hun jaarlijkse training op school op het gebied van blussen, ontruimen en eerste hulp. Een mooi moment om alle protocollen door te nemen en aandacht te vragen voor alle veiligheidseisen. Verder bereiden we ons voor op het thema griezelen! De juffen (en meesters) hebben veel zin in dit thema en de opening woensdagmorgen 4 oktober wordt natuurlijk erg griezelig. Nieuw dit keer is dat de kinderen een digitaal portfolio bijhouden, waarin ze hun leerdoelen kunnen formuleren en waarin ze het proces van voortgang kunnen bijhouden(en evalueren). Als het goed is worden de kinderen griezelig leergierig!

Lees meer

Activiteitenkalender goed!

Geachte ouders,

Helaas is bij het drukken van het informatieboekje een verkeerde planning mee gestuurd. Sinds begin juli 2017 staat de goede planning op de website en is deze goede versie te bekijken op onderstaande link: Planning goed 2017-2018. Onze excuses voor het ongemak,

komende week zullen we een goede papieren versie verspreiden voor in het boekje.

Duinwoordje 15-09-2017

Van de directeur

Op 5 oktober aanstaande zal de Duinoordschool gesloten zijn omdat leerkrachten meedoen met de staking. Leerkrachten in het primair onderwijs verdienen een salaris dat ten onrechte lager is dan andere onderwijssectoren, er is sprake van hoge werkdruk en reeds nu al is er sprake van een lerarentekort. Wij beseffen dat dinsdag 3 oktober (geplande studiedag) ongelukkig uitkomt, maar deze dag is helaas niet anders te plannen. Maandag zal het informatieboekje uitkomen met alle namen en adressen van de kinderen en de jaarplanning. Een goede Prinsjesdag toegewenst komende dinsdag!

Lees meer

Duinwoordje 25-08-2017

Van de directeur Wat een feest om iedereen gezond en zongebrand terug te zien in de klas. Welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders! We gaan er weer een mooi (leer)jaar van maken! Welke prioriteiten we hierbij aanbrengen kunt u beluisteren tijdens het plenaire gedeelte van de informatieavond, dinsdag 29 augustus om 19.30 uur in onze kerk. Daarna kunt u in de klas van uw kind alle relevante informatie horen van de juf of meester. Een heel fijn en leerzaam schooljaar toegewenst.

Lees meer

Welkom !

Van de directeur Wat een feest om iedereen gezond en zongebrand terug te zien in de klas. Welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders! We gaan er weer een mooi (leer)jaar van maken! Welke prioriteiten we hierbij aanbrengen kunt u beluisteren tijdens het plenaire gedeelte van de informatieavond, dinsdag 29 augustus om 19.30 uur in onze kerk. Daarna kunt u in de klas van uw kind alle relevante informatie horen van de juf of meester. Nieuw is dat het buitenhek overdag op slot is. U kunt dus buiten schooltijden alleen de school in door aan te bellen bij de hoofdingang. Zorg dus dat u op tijd bent! Een heel fijn (en leerzaam)schooljaar toegewenst.

Duinwoordje 07-07-2017

Van de directeur Het is zover, een welverdiende vakantie na gedane arbeid. Voor het nieuwe schooljaar is het activiteitenrooster online: Activiteiten 2017-2018

Het informatieboekje komt na de vakantie uit, fijne vakantie en tot 21 augustus!

Lees meer

Activiteitenplanning 2017-2018

Als u doorlinkt kunt u de planning zien van het hele volgende schooljaar, deze zal begin van het nieuwe schooljaar uitgedeeld gaan worden.

Lees meer

Gezocht: toezichthouder bestuur

De Duinoordschool zoekt kandidaten voor het toezichthoudend bestuur! Ben jij die betrokken ouder die mede het interne toezicht verzorgt voor onze vereniging?

Lees meer

Duinwoordje 23-06-2017

                          
Van de directeur We hebben een prachtige week achter de rug waar verantwoording afgelegd is aan de leden door het bestuur over het gevoerde beleid.  De kinderen hebben donderdag kunnen genieten van een heerlijke dag tijdens de schoolreisjes en vandaag heeft groep 8 vuil geprikt op het strand van Scheveningen. Maar liefst 77 kilo vuil werd in 1,5 uur verzameld!  Volgende week gaan we dit schooljaar afronden met een sportdag en de afscheidsmusical. Wat een leuke periode is dit.  Dinsdag 27 juni zijn de deuren tot half 10 gesloten i.v.m. de prikactie. 

                                                                                                                                               

 

 

 

Lees meer

Duinwoordje 16-06-2017

Van de directeur,

Nog maar drie weken en dit schooljaar is alweer afgelopen. Dinsdag wordt er door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, maar voor  de kinderen wordt het steeds leuker; een filmavond, wisselmoment, schoolreisje, sportdag en natuurlijk de musical van groep 8. Tot maandag!

Lees meer

Algemene ledenvergadering

Aan het einde van ieder schooljaar legt het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af aan de leden van de Vereniging (ouders) over het gevoerde beleid. Dit jaar zal deze avond ook aandacht zijn voor de onderwijsinhoudelijke aspecten en de plannen met het aangekochte kerkgebouw. Daarnaast wordt de leden tijdens deze ALV gevraagd om de begroting voor het komend jaar, de beleidswijzigingen en –voornemens goed te keuren.

Onderaan kunt u de jaarstukken voor de vergadering downloaden

Lees meer

Duinwoordje 09-06-2017

Van de directeur Een kort weekje na Pinksteren, waarin hard gewerkt is door de kinderen.  Alle rapporten zijn vandaag mee gegaan. Dit jaar voor het eerst eerder dan de laatste schooldag. Hierdoor kunt u met de leerkracht het schooljaar en de voortgang bespreken. De (optionele) rapportgesprekken  vinden plaats op 19 juni. Geeft het rapport alsnog aanleiding voor een gesprek, dan kunt u alsnog een afspraak maken met de leerkracht.

Lees meer

Duinwoordje 02-06-2017

Mid Summer Movie Night

Vrijdag 16 juni organiseert de OR de eerste Mid Summer Movie Night; een filmavond voor alle kinderen van groepen 1 t/m 8! Er worden drie films getoond. Voor de groepen 1 t/m 3 start de avond om 18.00u, groepen 4 t/m 6 starten om 18.30u en groepen 7-8 starten om 19.00u. Tussendoor is er een pauze en krijgen de kinderen wat lekkers. De kaartverkoop is op woensdag 14 juni en vrijdag 16 juni.

Lees meer

Duinwoordje 12-05-2017

Van de directeur Deze week is er geëxperimenteerd met voeding en eten. Weten de kinderen hoeveel suiker erin een glaasje cola zit en wat is nu echt gezonde voeding? De onderzoekende houding wordt de komende weken verder gestimuleerd en dit alles zal uitmonden in verschillende activiteiten zoals een restaurant in groep 8,waarbij kinderen zelf hun gerechten gaan serveren aan hun ouders. Ondertussen zijn de resultaten van de cito eindtoets binnen gekomen. We hebben dit jaar een schoolscore van 543,4. De kinderen van groep 8 hebben erg goed gescoord en daar mogen zij best trots op zijn. Fijn weekend!

 

 

Lees meer

Duinwoordje 20 april 2017

Van de directeur De komende twee weken kunnen de kinderen genieten van een welverdiende vakantie. De groepen hebben getoetst, gewerkt en gesport. Ook het meespeelconcert heeft plaatsgevonden voor de groepen 6 t/m 8 (met het residentieorkest) in het Zuiderstrandtheater. Groep 8 heeft ook het Philharmonisch orkest in Rotterdam ontmoet. Na de vakantie starten we met ons tweede thema 'voeding'. Vier weken zullen we in de middaguren werken aan dit thema en kunnen de kinderen hun eigen leervragen formuleren. De start van het thema zal plaatsvinden op het plein (dinsdag 9 mei) met een verrassend aanbod, kom maar kijken!

Lees meer

Pasen 2017

De foto's van ons Paasontbijt zijn te bezichtigen op onderstaande link:

Pasen 2017

Fijne Paasdagen toegewenst namens het team!

Duinwoordje 07-04-2017

Van de directeur De komende weken bereiden wij ons intensief voor op het thema 'Voeding'. Na een brainstormsessie worden plannen uitgewerkt tot concrtete lesdoelen met criteria. In verschillende groepen worden subthema's uitgewerkt zoals tekort aan voedsel in de wereld, van boer naar bord, de V.O.C, de schijf van 5, culturele voedselpatronen, moleculair koken en wat er komt er kijken bij het runnen van een restaurant. Genoeg ideeeen, nu de samenwerkingspartners zoeken en de plannen uitwerken. We starten meteen na de meivakantie en tot en met 2 juni zullen de middagen in het teken staan van thematisch werken..

Lees meer

Duinwoordje 31-03-2017

Van de directeurAfgelopen week hebben de kinderen van groep 7 en 8 sportief gestreden op het schoolhockeytoernooi bij HDS. De drie teams zijn alle drie derde geworden. Vorige week streden de jongens en de meisjes van groep 8 in de finale van het voetbaltoernooi. Ook zij hebben mooie wedstrijden gespeeld. Groep twee sloot in de Andre Kuiperzaal van het museon een mooie periode af over ruimtevaart (zie foto). Tot slot is de datum van het schoolkamp bekend . De groepen 7 en 8 (volgend schooljaar) gaan van 20 t/m 24 november naar Wilhelminaoord.

Lees meer

Duinwoordje 24-03-2017

Van de directeur De kinderen hebben de afgelopen week een recordbedrag bijeen gelopen voor scholen in Indonesie. Maar liefst 8.648,72 euro kunnen wij overmaken naar de Stichting Kinderhulp Indonesie. Vanaf deze plaats wil ik eenieder hartelijk danken voor de inzet en bijdrage!

Lees meer

Finale schoolschaken

Zondag 19 maart  speelde ons schaakteam in de finale van het HSB scholenkampioenschap. Tegenstanders waren de kampioenen uit de randgemeentes en de schaakkampioen van 2016; de Maartensschool uit Voorburg. Te midden van al dat geweld heeft ons team zich zeer kranig geweerd.

Lees meer

Duinwoordje 17 maart 2017

Van de directeur De afgelopen week stond in het teken van de rapportgesprekken. Alle gesprekken zijn voorbesproken tijdens de leerlingenbesprekingen met de intern begeleider. Indien nodig is er een zorgaanpak in de klas of buiten de klas aangegeven en zijn deze plannen met u gedeeld. Ook de sociaal- emotionele ontwikkeling is besproken. Volgende week starten wij een tevredenheidsonderzoek. Ik hoop dat alle ouders hieraan mee willen werken.

Lees meer

Wandelen voor water

Woensdag 22 februari 2017 hebben Derek (gr 8), papa Rolf en meester Fabrie  in alle klassen meer verteld over de bezochte scholen in Indonesië en foto’s laten zien van de scholen die de Duinoordschool wil gaan helpen.

Lees meer

Duinwoordje 10-03-2017

Van de directeur Afgelopen week stond weer in het teken van de planvorming nieuw/verbouw. Met alle medewerkers van de school en 2Samen is er nagedacht over missie, visie en mogelijke samenwerking bij het verder uitwerken van de plannen rond de verbouwing van de kerk. Komende week volgen er gesprekken met de architecten en er wordt kennis gemaakt met een bouwbegeleider. We houden u op de hoogte. Zondag is er door ruim 50 kinderen deelgenomen aan de CPC loop. Hiernaast kunt u enkele foto's aanschouwen.

Lees meer

23 februari 2017

Geachte ouders

Hierbij de notulen van de ALV van afgelopen dinsdag 21 februari 2017.

Met vriendelijke groet, Arnoud Fuchs, secretaris bestuur

Lees meer

Duinwoordje 17-02-2017

Van de directeur Deze week hebben de meeste klassen een inloopmoment gehad van onze kanjerlessen. Elkaar complimentjes geven, elkaar vertrouwen en elkaar durven zeggen wat je vindt vinden wij belangrijke omgangsnormen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u als ouder deelgenoot bent van deze sociaal- emotionele methode. Dinsdag de extra ALV over het gebruik van de kerk, de presentatie kunt u onderaan alvast bekijken.

Ouders die niet kunnen, mogen via een e-mail: fuchs@haagrecht.nl

kenbaar maken aan welke optie zij instemming verlenen.

 

Lees meer

Duinwoordje 10-02-2017

Van de directeur De komende weken staan in het teken van de kanjer training. Iedere klas zal een moment kiezen om u mee te nemen in onze aanpak van onze sociaal- emotionele methode. Afgelopen week hebben de architecten een vlekkenplan gepresenteerd voor de herinrichting van de kerk aan het team en het bestuur. 21 februari presenteren wij de plannen tijdens een extra ALV.

Lees meer

Orgel

Op zondag 22 januari 2017 is het Ahrend & Brunzema-orgel uit de voormalige Zorgvlietkerk te Scheveningen in de Katholieke St. Marienkirche te Leer Loga in gebruik genomen.

Lees meer

Schaken

Schaakteam van de Duinoordschool behoort bij 16 beste schaakteams van de Haagse Schaakbond

Lees meer

Duinwoordje 03-02-2017

Van de directeur Na vier weken thematisch werken evalueren wij de uitkomsten van het onderzoekend leren. De eerste tekenen zijn in ieder geval veel belovend, u kunt hieronder per klas lezen wat de kinderen gepresteerd hebben. De komende weken staan in het teken van de kanjer inloopweken. Iedere klas zal een moment kiezen om u als ouder mee te nemen in onze aanpak van de sosiaal- emotionele opvoedingsmethode de kanjertraining. Ik ontvang u graag maandag voor een eerste algemene inleiding. Fijn weekend.

Lees meer

Duinwoordje 20-01-2017

Van de directeur Afgelopen week hebben de kinderen zich verder verdiept in het thema water. Maandag- dinsdag- en vrijdagmiddag is er in alle klassen thematisch gewerkt en hebben de kinderen gewerkt aan hun leervragen. Nieuw deze week was de ondersteuning van de pedagogische medewerkers van 2Samen in de klas. Zij zullen de komende weken kinderen extra begeleiden in het gericht zoeken, informatie verwerken, actief luisteren en het samenwerken; vaardigheden die nodig zijn om te komen tot een gedegen onderzoek te komen van hun leervraag. Vrijdag 3 februari sluiten we de onderzoeken af. 

Lees meer

Schaaktoernooi

Zaterdag 14 januari  speelde ons schaakteam mee om het Haags scholenkampioenschap en behaalde de 4e plek. 4 februari volgt de halve finale!

Lees meer

Duinwoordje 13-01-2017

Van de directeur

2017, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen voor ons onderwijs! Deze week zijn wij begonnen met de verwondering op het schoolplein als inleiding voor ons thema ‘water’. Een sneeuwkanon spoot sneeuwvlokken en het plein kleurde wit.

Foto's: Thema Water 2017

Lees meer

Duinwoordje 23-12-2016

Van de directeur Afgelopen week stond in het teken van het afscheid van juffrouw Mieke en het Kerstfeest in de kerk. De kinderen hebben voor beide activiteiten prachtige liedjes en voordrachten ingestudeerd en de optredens waren hartverwarmend. De foto's en filmopnamen staan op de site:

Kerstfeest 2016!

Thema Water 2017

Lees meer

Duinwoordje 16-12-2016

Van de directeur Afgelopen week heeft het team en de pedagogische medewerkers van 2Samen een bijeenkomst gehad met de architecten van Braaksma en Roos om de mogelijkheden om samen een 'kindcentrum' op te richten te onderzoeken. De vorming van het kindcentrum is één van de opties die door het schoolbestuur zal worden gepresenteerd in een extra ledenvergadering in februari. Als de ALV in februari toestemming geeft de plannen verder uit te werken hopen wij in mei 2017 een concreet plan te kunnen presenteren. Ondertussen bereiden wij ons verder voor op een mooie Kerstviering donderdag.

Lees meer

Duinwoordje 09-12-2016

Van de directeur Na een fantastisch Sinterklaasfeest (foto's) zijn we dinsdag meteen overgeschakeld naar de komende Kerstviering. In de klassen worden liedjes geoefend en zijn de kerstbomen opgetuigd. De hal is rijkelijk versierd en de adventkalender hangt prominent in het midden. Tussen de bedrijven door komt de commissie voor het vormen van een kindcentrum bijeen. Samen met de gekozen architecten zullen we de mogelijkheden verkennen met als doel om in februari een eerste vlekkenplan te presenteren aan u als lid van de vereniging. Fijn weekend!

Lees meer

Duinwoordje 02-12-2016

Van de directeur Maandag groot feest want Sinterklaas heeft aangegeven dat hij onze school komt bezoeken op zijn verjaardag!

Alle foto's kunt u hier bekijken: Sint 2016  

Lees meer
lego

Lego league 2016

Twee teams uit de groepen 7 en 8 hebben dit jaar mee gedaan aan de techniekwedstrijd 'De lego leaugue'. Groep 7/8 sleepte de eerste prijs in de wacht voor de grootste innovatie wat betreft de praktische toepassingen bij dieren. Hulde! Voor alle foto's kunt u doorlinken: Lego League

 

 

 

Duinwoordje 25-11-2016

Van de Directeur Afgelopen week hebben alle rapportgesprekken plaatsgevonden. Als er nog vragen zijn blijven liggen kunt u altijd een nieuwe afspraak maken.

Lees meer

Duinwoordje 18-11-2016

Van de Directeur Vandaag zijn de rapporten mee naar huis gegaan. Helaas is de nieuwe omslag niet op tijd klaar gekomen, dus het volgende rapport zal geheel in de nieuwe omslag verschijnen. Maandag en dinsdag volgen de oudergesprekken, als er vragen blijven liggen kunt u altijd een nieuwe afspraak maken.

 

Lees meer
sint

Duinwoordje 11-11-2016

Van de Directeur Afgelopen woensdag had het team een studiedag. Het thema van de dag was: ‘ Ster(k) voor de klas’. Inspirerende sprekers als Jan Jutte (boeiend onderwijs in een lerende school), Truus Romgens (Beter onderwijs door breinkennis) en Claire Boonstra (Vragend veranderen in het onderwijs) wisten ons te inspireren om de volgende dag met nieuwe inzichten de lessen vorm te geven en de lessen te plaatsen in het grotere geheel. De workshops over taal, rekenen, natuur en andere onderwijsinhoudelijke onderwerpen gaven handvatten voor de lessen van morgen. Inspiratie genoeg en de volgende metaforen wil ik u niet onthouden:

  • Biedt een Lopend buffet aan onderwijs  aan i.p.v. een ‘daghap’ (passend onderwijs)

  • Onderwijs verandert; je kijkt nu toch geen televisie meer op een toestel uit 1962

  • Verban het woordje ‘leuk’ uit het onderwijs, onderwijs moet ’boeiend’ zijn

  • Wees niet de beste leerkracht in de klas, maar de beste leerkracht in de school

  • Kwaliteit van de school kun je niet regelen, maar moet je uitvinden

  • Werk opbrengstgericht, stel doelen en evalueer of je het doel bereikt hebt

  • Stel elke dag de vraag, wat ga ik morgen anders doen

  • Het geheel zien, niet je ziel thuislaten

U begrijpt dat de lessen nooit meer hetzelfde zullen zijn!

Lees meer
sportief

Duinwoordje 04-11-2016

Van de Directeur De afgelopen week is er een bijeenkomst geweest van medewerkers van 2Samen en leraren van de Duinoordschool om de verkenning van een vorming van een kindcentrum verder uit te werken. We zijn gestart met een verkenning omdat we willen onderzoeken hoe een aan het onderwijs gelieerde partij kan bijdragen aan de doelstelling van onze Vereniging.

Lees meer
wvw 2016

Duinwoordje 28-10-2016

Van de directeur Vrijdag 14 oktober heeft het schoolteam zich verder geschoold in het thematisch werken, waarmee we in januari tijdens de middaguren starten. Het thema water wordt verder uitgediept en kinderen leren naast "oude' vaardigheden zoals onthouden, begrijpen en toepassen, nieuwe vaardigheden zoals analyseren, evalueren en creeren(taxonomie van Bloom). We hebben het vervolgens ook gehad over hoe je deze vaardigheden kan volgen en beoordelen. De inhoud van ons rapport zal hiervoor in de toekomst veranderen. Maar 18 november zult u alvast verrast worden met een nieuwe omslag van ons rapport. Speciaal vervaardigd door een kunstenaar voor onze school.

Lees meer
tekeningwinnaar

Kinderboekenweek

Deze week hebben vele activiteiten plaatsgevonden in het kader van de kinderboekenweek. het thema was 'Voor altijd jong'. De tekeningenwedstrijd (gr 1-4) en de voorleeswedstrijd (gr 5-8) hebben winnaars en prachtige foto's opgeleverd. U kunt ze bekijken in ons fotoalbum. De winnaaars van de teken- en voorleeswedstrijd zijn:

1a Vedad

1B Rixt

2 Marc

3 Charlotte met het huis van Ludwig

4 Emma met een combinatie van een tekening en een verhaal

5 Wende

6 Bowien

7 Juliette

8 Veerle

KBW2016

Duinwoordje 07-10-2016

Van de directeur Het is eindelijk zo ver, alle betalingen kunnen via onze website (betalingen) geregeld worden. Graag verzoek ik u de machtiging voor de betalingen in te leveren op school of toe te zenden via: administratie@duinoordschool.nl Nog 4 dagen school en de herfstvakantie breekt aan. Voor de leerlingen een extra dagje vrij, de leerkrachten scholen zich aanstaande vrijdag verder in het thematische werken. Ondertussen heeft het team een verkenning uitgevoerd met de pedagogische medewerkers van 2Samen voor de vorming van een kindcentrum. Een voorstel volgt spoedig. Fijne vakantie!

 

 

 

Lees meer
gr 3

Duinwoordje 30-09-2016

Van de directeur Het orgel is deze week gedemonteerd en vervoerd naar de St Marienkirche in Leer. De opbrengsten worden aangewend voor de verbouwing. Plannen hiervoor worden verder uitgewerkt, maar eerst hebben we een verdere verkenning voor de plannen om samen met 2-Samen een kindcentrum op te richten. Dinsdag  gaan wij ons verder orienteren op deze samenwerking.

Lees meer
St Marienkirche

Duinwoordje 23-09-2016

Van de directeur Het orgel is verkocht aan de ST. Marienkirche in Leer (Ostfriesland). Aanstaande maandag wordt het orgel gedemonteerd en zal dit bijzondere orgel een tweede leven krijgen. U leest de bijzonderheden verderop. Afgelopen maandag heeft het team zich verder ontwikkeld in het komende thematisch onderwijs. Na de Kerstvakantie start ons eerste thema ‘water’. De komende maanden bereiden wij ons voor op de verwondering en de begeleiding van leerlingen bij hun leervragen. Onze verwondering vond plaats bij Dunea in het duinwatergebied van Meijendel.

Lees meer
mummie

Duinwoordje 16-09-2016

Van de directeur Afgelopen week heeft u kennis kunnen maken met de leerkrachten en kon u meer vertellen over uw kind tijdens de kennismakingsgesprekken. Op 21 en 22 november volgen de rapportgesprekken en kunt u de vorderingen van uw kind(eren) bespreken met de leerkrachten. Komende maandag zijn alle leerlingen vrij. Het team gaat zich verder ontwikkelen in het thematisch onderwijs. Daarbij gaan we nadenken over hoe we de verwondering bij kinderen teweeg kunnen brengen en hoe je van de verwondervraag bij leerlingen naar leervragen kan komen. Daarna gaan we kijken wanneer een thema geschikt is voor alle kinderen en hoe we dit thema uitdagend kunnen maken.

Lees meer
school

Duinwoordje 09-09-2016

Van de directeur All United is in wording! Deze week hebben mary Ann (administratie) en directeur Ruud Fabrie een scholingsdag gevolgd om het communicatie en administratie systeem All United definitief werkzaam te krijgen. Binnenkort volgt de uitnodiging om via de inlog van uw kind uw betalingen te regelen (schoolreisje, ouderbijdrage, bijdrage zwembusvervoer, contributie). Vanaf vandaag wordt het Duinwoordje alleen nog maar verstuurd via het All United systeem. Tot slot ontvangt u vandaag het informatieboekje met alle namen en adressen van kinderen en ouders van de verschillende geledingen. Als u meerdere exemplaren wenst te ontvangen kunt u dat doorgeven aan de administratie.

Lees meer

Ingelaste ALV di 13-09-2016

Beste ouders, leden van de vereniging Duinoordschool,

Tijdens onze ALV van 21 juni jongstleden was de accountantsverklaring voor de vergadering nog niet beschikbaar. Daarom is een extra algemene ledenvergadering ingelast. De begroting en het jaarverslag liggen in het schoolgebouw ter inzage.

Hieronder treft u de agenda aan.

 

Lees meer
Eerste woordje gr 3

Duinwoordje 02-09-2016

Van de directeur De tweede week zit erop voor alle kinderen en alle leerkrachten. De kinderen beginnen al te wennen aan het schoolritme en de eerste oud leerlingen zijn alweer even langs geweest. Ze missen hun schooltje en vinden hun nieuwe school heel spannend. De informatieavond was goed bezocht en vele ouders kwamen voor het eerst in de Zorgvlietkerk. De plannen voor deze ruimtes zijn uitgebreid aan de orde gekomen. Komende week ontvang u de tijden dat u verwacht wordt voor de kennismakingsgesprekken met de leerkrachten. Wederzijdse verwachtingen over het komende schooljaar kunnen besproken worden en u krijgt de mogelijkheid om meer te vertellen over uw kind.

Lees meer
Waterfestijn25 aug 2016

Duinwoordje 26-08-2016

Van de directeur

Wat een feest om iedereen gezond en zongebrand terug te zien in de klas. Welkom aan alle nieuwe kinderen (en ouders)!

We gaan er weer een mooi (leer)jaar van maken! Welke prioriteiten we hierbij aanbrengen kunt u beluisteren tijdens het plenaire gedeelte van de informatieavond, dinsdag 30 augustus om 19.30 uur in onze (Zorgvliet)kerk!

Tot dinsdag!

Lees meer

Activiteitenkalender

Het informatieboekje met alle leerlingennamen en activiteiten komt volgende week uit. Voor uw agenda is het van belang dat u alle studiedagen en vakantiedagen noteert. Hierbij het rooster:

 

Lees meer
mm

Duinwoordje 01-07-2016

Van de directeur

Wat een geweldig afscheid van groep 8 hebben we gehad. De kinderen voerden de musical 'Herrie op het eiland' op met geweldige 'moves'. Ook de zang was top, musical sterren in de dop! Foto's binnenkort op:http://myalbum.com/album/ziHiJQAVlzzK

De ouders konden niet achterblijven en hebben een prachtige detective op school opgenomen met medewerking van de kinderen en de leerkrachten. Volgende week zijn de groepen 7 en 8 op kamp naar Wilhelminaoord. Op school worden de laatste zaken waargenomen door intern begeleider Mirjam Uitterdijk. Voor praktische zaken kunt u terecht bij de leerkrachten of meester Ed.

 

 

 

 

 

Lees meer

Duinwoordje 17 juni 2016

Van de directeur  Het schooljaar loopt alweer naar het einde toe. Nog drie weken en een welverdiende vakantie breekt aan voor al onze leerlingen. Inmiddels is de planning voor het nieuwe schooljaar gemaakt en is de groepsverdeling bekend. Beide bestanden zijn te downloaden in de link onderaan deze nieuwsbrief. Ook zijn alle stukken voor de ALV verstuurd per mail. Toch plaatsen we de stukken ook nog onderaan het Duinwoordje voor als u ze niet ontvangen heeft. Graag tot de ALV van dinsdag 21 juni.

 

Lees meer

Duinwoordje 03-06-2016

Inmiddels is de sportdag alweer voorbij en hebben de kleuters in de school en de groepen 3 t/m 8 een heerlijke dag gehad. Er is ontzettend sportief gesport en het weer werkte zeker mee.

Voor foto's kunt u doorlinke naar het fotoalbum. U moet inloggen met ons e- mailadres: info@duinoordschool.nl en een inlogcode (aan te vragen per mail).

Lees meer

Duinwoordje 27-05-2016

Van de directeur

We hebben een prachtige week achter de rug waar veel gesproken is over het gebruik van de kerk in de toekomst. Tijdens de ALV van 21 juni zullen wij meer bekend maken over onze plannen. De kinderen hebben ondertussen kunnen genieten van een heerlijke dag tijdens de schoolreisjes. Volgende week plannen we het komende schooljaar en gaan we dit schooljaar afronden met een sportdag, een wisseldag en de afscheidsmusical. Wat een leuke periode is dit!

Lees meer

Duinwoordje 20-05-2016

Trefwoord 

Komende week gaat het over: Spreken. Spreken heeft vele functies: iets vertellen, iemand informeren, overtuigen, bevelen geven, je emoties uiten…. en zo zijn er nog veel meer functies te bedenken. Spreken zet iets in beweging. Het doet iets met jou en met de ander. Niet alleen wat je zegt, maar ook de manier waarop je iets zegt, speelt hierbij een rol

Lees meer

Duinwoordje 29-04-2016

Na een heerlijke koningsdag afgelopen woensdag hebben de kinderen donderdag en vrijdag nog hard gewerkt in de klas. De entreetoets is in groep 7 afgemaakt en opgestuurd. Na de vakantie verwachten wij de uitslag van zowel de entreetoets als de eindtoets. Ook zullen de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 de uitslag ontvangen van de Kangoeroewedstrijd. Maar eerst even uitrusten! Fijne vakantie toegewenst en tot dinsdag 17 mei!

Lees meer

Duinwoordje 22-04-2016

Vandaag werden de koningsspelen georganiseerd in het gehele land. Steeds meer wordt dit een traditie waarbij kinderen (op verzoek van onze koning) gewezen worden op het belang van gezond eten en voldoende beweging. En dit alles geschiedt zoveel mogelijk in het oranje.

Lees meer