Duinwoordje 07-10-2016

KBW2016

Van de directeur Het is eindelijk zo ver, alle betalingen kunnen via onze website (betalingen) geregeld worden. Graag verzoek ik u de machtiging voor de betalingen in te leveren op school of toe te zenden via: administratie@duinoordschool.nl Nog 4 dagen school en de herfstvakantie breekt aan. Voor de leerlingen een extra dagje vrij, de leerkrachten scholen zich aanstaande vrijdag verder in het thematische werken. Ondertussen heeft het team een verkenning uitgevoerd met de pedagogische medewerkers van 2Samen voor de vorming van een kindcentrum. Een voorstel volgt spoedig. Fijne vakantie!

 

 

 

Trefwoord Een plaats hebben, is niet vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat er geen plaats voor je is omdat de plek voor iemand anders bezet wordt gehouden. Of dat je op de reservebank zit, een plek waar je niet voor kiest en waar je niet zo gemakkelijk weer af komt. Iemand kan je plek inpikken als je even niet oplet. Het zijn allemaal situaties waar je niet om hebt gevraagd, die je overkomen. Gelukkig komen er soms mensen op je pad die je wel ruimte geven, die zien wat je in je mars hebt en een stapje voor je opzij doen. 

Kleding in de kist Op dit moment liggen er heel veel vesten, jasjes en gymkleren in de kist in de hal! A.s. donderdag gaat alles weg. Kijkt u snel nog even of uw kind iets heeft laten slingeren! 

Ouderbijdrage U kunt uw betalingen via de website in 1 keer regelen. Tegelijk met de ouderbijdrage kan nu ook de bijdrage voor de klassenpot, de contributie van de verenigingen en het schoolreisje betaald worden. Het totaalbedrag zal, als u daarvoor het toestemmingsformulier invult,  door middel van een eenmalig incasso van uw rekening worden afgeschreven (desgewenst in twee termijnen). Indien u bezwaar heeft tegen incasso dan kunt u dat op het incassoformulier aangeven en kunt u het bedrag zelf storten (voor 1 november 2016). Het is ook mogelijk een extra donatie aan de vereniging te doen, de gift is fiscaal aftrekbaar. U hoeft de ouderbijdrage alleen voor uw oudste kind in te vullen, de andere kinderen worden automatisch gekoppeld. Graag zien wij uw machtiging tegemoet voor 1 november: https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=Ouderbijdrage&sid=1 

Overblijven Voor het overblijven moet u echter voor elk kind de overblijfaanvraag doen i.v.m.de specifieke vragen over het overblijven. Dit kunt u per kind opgeven op: https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=Overblijfaanvraag&sl=1&sid=25 

Thema Water In januari start ons thematisch werken in de middaguren over het thema water. Wij hopen met een openingsactiviteit de verwondering bij de kinderen teweeg te brengen. Alle leerlingen zullen daarna hun leer- en onderzoeksvragen gaan formuleren. Om alvast in te spelen op de interesses van de kinderen zou u alvast met uw kind gebruik kunnen maken van onderstaand aanbod van Hoogheemraadschap Delftland.  

Week van Ons Water (12 tot 19 oktober) Bij het Hoogheemraadschap van Delfland kun je deelnemen aan vier verschillende activiteiten. Zo kun je woensdagmiddag 12 oktober een dijk inspecteren, zelf grondboringen doen, en een leuke waterspeurtocht lopen. Maandag 17 oktober mag je de duinen in en wandelen met geiten. Op woensdag 19 oktober mag je in een graafmachine zitten of met klei iets bouwen. Alle informatie, tijden, en locaties van de activiteiten staan op facebook.com/hhdelfland/events. Let op! Voor sommige activiteiten moet je je aanmelden en/of geldt een maximum aantal deelnemers. Alle activiteiten zijn gratis.

Groep 1a We zijn begonnen met een nieuw thema, voor altijd jong! Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. Op het plein was van alles te zien. Een oude typemachine, een oud kacheltje waar de juffen warme chocolademelk dronken uit kop en schotel, een bord met krijt en nog veel meer spullen van vroeger. Juf Hedy had spulletjes van haar oma meegenomen. Een inktpot, kroontjespen, oud botermesje, oude koektrommel. Ook juf Conny nam van haar vader spullen mee. Misschien hebben de kinderen thuis nog wel spulletjes van vroeger die we in de klas kunnen laten zien? We hebben mooie tekeningen gemaakt met een echte kroontjespen en zwarte inkt. Verder zongen we oudhollandse liedjes en oefenden we voor ons optreden volgende week donderdag. De kinderen mogen dan verkleed als opa/oma of als schoolmeisje/schooljongen van vroeger. Denk bijvoorbeeld aan vlechtjes met strikken of een mooi jurkje.  

Groep 1b De sprookjes  hebben we afgerond en de herfst en Kinderboekenweek hebben hun intrede gedaan. Langzaam begint de klas dan ook op een herfstbos te lijken en komen er de mooiste schilderijen te hangen van opa's en oma's i.v.m. de Kinderboekenweek . Het thema van de Kinderboekenweek gaat nl. over Opa, oma, omie, opie, bomma, bompa, kleinkinderen, kleinzoon, kleindochters, vroeger enz. hier hebben we dan ook al aardig wat boekjes over gelezen! En het mooiste was dat er donderdag een echte oma kwam vertellen en voorlezen in de klas nl. De oma van Berend! Vandaag hebben we heerlijk van de appeltjes gesmuld die we geschild hadden met een hele speciale schiller. Ook zijn we nog druk bezig geweest met het oefenen voor het optreden dat we donderdag a.s. mogen geven samen met 1a aan de andere klassen. Zou u ons kunnen helpen en uw kind enigszins als een opa of oma verkleed naar school willen laten komen a.s. donderdag: bloesje, stropdas, rokje, hoedje, knotje, "parelketting". Dinsdag en woensdag zullen we weer een groot deel van de dag in gr.1a verblijven, i.v.m. een studie van de kleuterjuffen en de onderzoeken die ze moeten doen in ons lokaal. Woensdag mogen de kinderen allemaal een kussen meenemen om op te zitten, want dan gaan de kinderen uit gr.5 aan ons voorlezen. In de herfstvakantie mag er druk gezocht worden naar herfstbladeren zodat wij hier na de vakantie mooie slingers van kunnen maken! Alvast bedankt en een fijn weekend toegewenst! 

Groep 2 Dinsdag was het 4 oktober. We hebben toen veel gezongen over dieren en met de Bas-praatplaat gingen we naar de dierenwinkel. Ook hebben we, bij juf Mirjam, geteld met dieren. Woensdag werd de Kinderboekenweek geopend op het schoolplein. Juffen en meesters lieten gebruiken van vroeger zien, want het thema van de Kinderboekenweek is 'Voor altijd jong'. Ook zongen we veel liedjes van vroeger en vouwden we een hoedje van papier. We hadden nog feest deze week op donderdag, want Jasmijn B werd 5 jaar! Van harte gefeliciteerd. Volgende week donderdag sluiten we het kinderboekenweekthema af! 

Groep 3 Deze week hebben wij kern 2 afgesloten en is er gestart met kern 3. Het verhaal heeft als titel: De wensdoos. We leerden het woord doos en de letter d. Dinsdagochtend zijn wij lopend naar de bibliotheek geweest. Daar hoorden en zagen wij mooie verhalen, filmpjes en verlieten de bibliotheek met een mooie poster. Goed gewandeld groep 3! Juf Adrie trakteerde alle kinderen op een heerlijk beschuitje met blauwe muisjes. Zij werd deze week voor de tweede keer oma. Wat een geweldig nieuws. Woensdagochtend was er de feestelijke opening van de Kinderboekenweek, er werd gezongen en gedanst op het lied "Voor altijd jong". Het thema is "Opa's en oma's", de juffen en meesters lieten oude spulletjes zien zoals een oude schrijfmachine, mattenklopper, koffiemolen etc. In de klas vinden er ook allerlei activiteiten plaats. Het prentenboek "Waar is Ludwig?" van Floor Rieder werd voorgelezen en n.a.v. het boek maken/tekenen de kinderen hun eigen huis met hun lievelingsplek. We hebben al “opa en oma maskers” geknutseld, deze komen goed van pas bij ons optreden van volgende week. De kinderen van groep 7 lazen hun lievelingsprentenboek voor aan onze klas. Vanaf maandag mogen alle kinderen 2 boeken mee naar school nemen. Op dinsdag mogen de kinderen hun boeken uitlenen binnen de klas! Vrijdag was onze dansvoorstelling/ open-les o.l.v. meester Yannick van het Nederlands Dans Theater. Wat hebben we de afgelopen weken veel van hem geleerd en wat fijn dat er zoveel toeschouwers waren. Vandaag hebben we voor de laatste keer in groep 2 gespeeld bij juf Els. Hartelijk dank juf Els, wat fijn dat we nog een paar keer bij u langs mochten komen. 

Groep 4 Hoera…Kinderboekenweek!! Een gezellige tijd! We vonden het best spannend om op dat (iets te krappe) podium te dansen en te zingen, maar het was heel leuk. In de klas hebben we van alles geleerd over schrijvers, illustrators, drukker en uitgeverijen; maandag gaan we onze eigen verhalen schrijven en natuurlijk speelt daarin een oma of opa de hoofdrol. We hebben boekenwurmen gemaakt. Die hebben zowaar een gat gegeten in ons favoriete boek! Ondertussen zijn we druk ook al  aan het oefenen voor ons optreden voor de afsluiting met de andere groepen, wat vast ook erg leuk wordt. We treden wat op zeg, deze weken…want vrijdag mochten de ouders komen kijken naar onze dansuitvoering! We hebben ook het gewone werk gedaan hoor. Blok 2 van rekenen is gestart, we hebben een meetles gedaan en kunnen nu heel goed met onze liniaal omgaan. De spellingslessen gingen over woorden met S of Z. Aanstaande dinsdag houden we een boekenruilbeurs. Wie het leuk vindt mag 2 boeken meenemen om te ruilen met een ander kind. Als iemand liever een boek wil uitlenen is dat ook goed en wie helemaal niet mee wil doen, doet niet mee. Ook dat is goed. Het is de eerste keer dat we dit organiseren; we gaan gewoon eens kijken of het leuk is! 

Groep 5 We hebben een leuke week gehad en hard gewerkt. Dinsdag hebben we onze eerste natuurtoets gemaakt en omdat het ook over het kiemen van een maisplantje ging heeft de juf voor ons popcorn gemaakt in de klas. Met spelling hebben we de woorden met cht- en uw- behandeld. Met rekenen hebben we gemeten hoe ver we in cm konden springen en hebben we dingen in de klas gewogen, we weten nu dat een kilo 1000 gram is. Ook het klokkijken is weer geoefend, graag hier thuis ook aan werken zowel analoog als digitaal! De kinderen hebben een spetterende dansvoorstelling gegeven, het was erg leuk om zoveel ouders te zien die ook genoten van onze dansen. Volgende week dinsdag hebben we een boekenruilbeurs in de klas, het is de bedoeling dat de kinderen 2 boeken mee naar school nemen die geruild mogen worden met elkaar. Ook zijn we hard aan het oefenen voor de voorleeswedstrijd, we horen de leukste verhalen, super. Fijn weekend allemaal. 

Groep 6 De week begon muzikaal met een gastles van Hanneke, één van de 2e violisten uit het Residentieorkest. Zij liet ons horen én voelen hoe een viool klinkt, vertelde veel over haar opleiding en haar vak. Ook weten we nu welke “families” van instrumenten er allemaal in een orkest zitten. Nienke was jarig geweest en trakteerde: Hoera voor Nienke.  Woensdag zijn we gestart met de Kinderboekenweek; de opening op het plein stond in het teken van het thema “voor altijd jong”. Veel leerlingen uit onze groep mochten de dag erna van hun ouders een leuk, grappig, spannend of leerzaam boek kopen! En natuurlijk hebben we weer heerlijk zitten voorlezen aan de kleintjes van groep 2….zooooooo lief!!! Vrijdag was de voorronde van de voorleeswedstrijd ….er waren ruim 20 kinderen die hun uiterste best deden…..maar welke 3 winnaars zullen er woensdag in de finale staan?? Ondanks dat het soms wat veel en lastig is…wordt er met veel enthousiasme aan de werkstukken gewerkt: complimenten groep 6! Huiswerk: maandag Gym A, dinsdag redactiesommen blz. 20, donderdag: Gym/Topo Noord-Brabant alleen A-niveau.  

Groep 7 We worstelen ons met veel moeite door de werkwoordspelling. Het is zo ontzettend lastig dat we van de juffen al heel veel extra opdrachtbladen hebben moeten maken. Het hoofdstuk van aardrijkskunde hebben we afgesloten en volgende week worden we getoetst over alles van poolijs tot zonnebrand. Woensdag was het echt waanzinnig bij Generation Discover. We hebben ons bezig gehouden o.a. met badzout maken, springen op zonnepanelen, griezelen in het reuzenrad, wedstrijd zoutautootjes en vliegen met drones. Het was een leerzame topdag. Gisteren hebben we in de klas de voorrondes gehouden van de Voorleeswedstrijd. Uit onze klas gaan Eveline, Juliette en Thom door volgende week woensdag. Jammer dat niet alle 18(!) kandidaten door konden, want we hebben we genoten van alle spannende, leuke en grappige verhalen. Ook het voorlezen aan groep 3 was super leuk. Verder zijn we al druk bezig met een afsluiting voor volgende week donderdag. Als iemand thuis iets heeft liggen uit de jaren '50, '60, '70, '80 en '90 dan lenen wij het graag. Agenda: Maandag gym A, muiswerk spelling werkwoorden, donderdag toets aardrijkskunde hoofdstuk 1, vrijdag vakantie. Na de vakantie woensdag 26 oktober hoofdstuk 3 werkstuk. 

Groep 8 Afgelopen maandag hebben we het Generation Discover festival bezocht. We mochten daar vliegen met drones, we konden badzout maken en nog een heleboel andere dingen doen die te maken hebben met techniek. Donderdag was de laatste dag dat de kinderen kinderpostzegels konden verkopen. Ties IJ heeft dit jaar wel heel veel kinderpostzegels verkocht. Hij heeft voor 731 euro verkocht! Volgende week hebben we de voorleeswedstrijd, de boeken ruilbeurs en de afsluiting van de Kinderboekenweek.

 

 

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht