Duinwoordje 09-09-2016

school

Van de directeur All United is in wording! Deze week hebben mary Ann (administratie) en directeur Ruud Fabrie een scholingsdag gevolgd om het communicatie en administratie systeem All United definitief werkzaam te krijgen. Binnenkort volgt de uitnodiging om via de inlog van uw kind uw betalingen te regelen (schoolreisje, ouderbijdrage, bijdrage zwembusvervoer, contributie). Vanaf vandaag wordt het Duinwoordje alleen nog maar verstuurd via het All United systeem. Tot slot ontvangt u vandaag het informatieboekje met alle namen en adressen van kinderen en ouders van de verschillende geledingen. Als u meerdere exemplaren wenst te ontvangen kunt u dat doorgeven aan de administratie.

Trefwoord Kinderen bewegen graag. Je bewegen is niet alleen een fysieke ervaring. Beweging brengt verandering met zich mee: je komt op andere plaatsen en ziet de wereld vanuit een andere hoek. Abraham komt in beweging als God hem een land en een nageslacht belooft. Het leven wordt nieuw en anders en daarvoor gaat hij op weg.

Ingelaste ALV Beste ouders, leden van de vereniging Duinoordschool, nu tijdens onze ALV van 21 juni jongstleden de accountantsverklaring voor de vergadering nog niet beschikbaar was, is een extra algemene ledenvergadering ingelast. De begroting en het jaarverslag liggen in het schoolgebouw ter inzage. Fietsen in de

Stalling Willen alle kinderen gebruik maken van de stalling, op straat worden de fietsen te talrijk en het staat zeer rommelig. 

Geen fietssloten De bewoners van de Bentinckstraat 8-32 stellen het op prijs al u met enige voorzichtigheid uw fiets plaats. Tevens vragen zij u geen fietssloten aan de stalen buizen van de voortuinmuurtjes vast te maken.

 

Jumbo actie Afgelopen woensdag is de actie ‘Sparen voor je school’ gestart bij de Jumbo. Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code. Op deze website kun je heel eenvoudig de schoolpunten toewijzen aan onze school, maar je kunt je punten ook inleveren op school. Hoe meer schoolpunten, hoe groter het bedrag dat de school kan besteden aan spel- en leermaterialen. https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/pcbduinoordschool/

 

Groep 1a Maandag was juf Sabine ziek, alle kinderen zaten samen in groep 1a bij juf Conny. Dat was een gezellige drukte! Dat was een gezellige drukte!  We kleurden potloden en moesten ze van groot naar klein opplakken. Ook oefenden we in de kring de begrippen groot, klein, dik, dun, kort en lang. Donderdag zijn we even op visite geweest bij groep 1B. We hebben samen liedjes gezongen over school. Vrijdag kwam Liv bij ons in de klas, welkom Liv in groep 1A. De komende 3 weken gaan wij over het thema sprookjes werken.  

Groep 1b We zijn nog maar net van start en hebben onze eerste weektaak stickers al verdiend! De juf was dan ook erg trots op ons. Maandag was juf Sabine ziek en mochten we bij gr.1A spelen. Bij de kanjertraining hebben we kennisgemaakt met de gemene pestvogels en de kanjertijgers. Wist u dat we al aardig kunnen rijmen en woordjes in stukken kunnen hakken. Bij de "rekenles" hebben we geleerd wat een cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek is . Bij de werklessen mochten we met name kiezen uit materiaal van de constructiekast en hebben we deze week ook onze eerste werkbladen gemaakt! Donderdag was het wel even opletten geblazen want het "brandalarm" ging af (oftewel de juf deed net alsof). En toen hebben we heel goed geoefend wat te doen als er brand uitbreekt. Donderdagmiddag had de juf nog een verrassing voor ons, want we kregen we allemaal een ijsje! Vrijdag waren we erg blij om juf Sabine weer terug te zien en verheugen we ons op volgende week. Dan gaan we beginnen met het thema ‘sprookjes’!!!! Mocht u nog spullen hebben die we mogen lenen hiervoor, dan zijn die van harte welkom! Fijn weekend! 

Groep 2 Alweer drie weken bezig en al aardig gewend aan alles in en om de klas. En ook weer drie jarigen: Joppe, Isabella en Liz, van harte gefeliciteerd! Hoera! Bij juf Mirjam hebben we hinkelbanen gemaakt en voor het schoolthema maken we ook heel leuke schoolgebouwen. Met de warmte gaat wel alles wat langzamer dan normaal. Juf Marjoleine komt op donderdag weer fijn spelletjes doen. De tafel met de letter ‘p’ staat al aardig vol. Volgende week een nieuwe letter!  

Groep 3 Béla vierde woensdag zijn verjaardag. Van harte gefeliciteerd! De woorden aan en pen hangen aan de muur samen met de letters aa en p. Met al de letters die wij al kennen worden veel nieuwe woorden gemaakt. We maakten deze week ook kennis met het ringboekje. De kinderen schrijven de woorden die bij de plaatjes horen, controleren zelf hun werk en plakken het juiste stickertje erachter. Heeft u onze vitrine al gezien? Die staat helemaal vol met "sok-poppen", de kinderen waren erg trots op het resultaat. De cijfers 0 t/m 10 hebben wij in een enveloppe in ons kastje. Handig want daar kan je veel spelletjes mee doen. We verkennen het tellen met sprongen (1, 3, 5..../ 2, 4, 6....) In tweetallen spelen we het rekenspel "verder of terug" met een dobbelsteen en 2 pionnen. Wie het eerst bij het einde is gekomen heeft gewonnen. De cijfers 6, 7 en 8 hebben wij geschreven en met stroken is er gemeten. We sluiten de week af met onze eerste dansles in het speellokaal gegeven door dansers van het Nederlands Dans Theater. Denkt u nog aan de rapporten en de multomappen( 23- rings). Alvast bedankt. Op maandag en dinsdag hopen wij alle ouders even te spreken (oudergesprekken).  

Groep 4 Deze week hebben we geleerd wat keersommen zijn. Best makkelijk eigenlijk: je doet gewoon een heleboel keer + hetzelfde getal! We zijn nu echt begonnen in een weektaakschrift en dat gaat heel erg goed. We hebben geoefend met klokkijken. We hebben onderzocht wat er nou eigenlijk met de kleine wijzer gebeurt. Dat is vooral belangrijk als je de halve uren leest of tekent in je schrift! De spellingslessen gingen over woorden zoals “STRik”. Drie medeklinkers naast elkaar, dan moet je echt goed luisteren. Het eerste voorleesboek is al weer uit. We gaan op zoek naar nummer 2. We hebben de hoofdletter U geschreven, de taalles ging over samenstellingen. We weten nu wat lidwoorden zijn en zelfstandig naamwoorden en het verhaal ging over een redder in nood en een poes in een boom. Juf Mieke had een grappig verhaal over een knuffelpoes die echt kan miauwen. De schoonmakers hadden zich rotgezocht naar een poesje in school… We hebben mooie bomen getekend met wasco, geschilderd met ecoline en prachtige boomhutten erin gemaakt met houten stokjes. Bij wereldoriëntatie zijn we bij aardrijkskunde nieuwsgierig gemaakt door Professor Argus Clou. Bij geschiedenis hebben we een film gezien over “jagers” en ‘de boeren’, terug in de Steentijd. Onze eerste dansles was super leuk met “meester Yannick”. We bewegen zoals de choreograaf het wil. 

Groep 6 Alweer de 3e zomerse week voorbij.....en wat gaat het goed in de klas. De routine komt er in en we leren veel nieuwe dingen. Zoals bij taal: wat is een bijvoeglijk naamwoord, een voorzetsel en een lidwoord? En bij Geschiedenis leerden we dat er 10-duizenden jaren geleden een wolharige neushoorn bestond. En dat er van vuursteen wapens gemaakt werden die de juf ons kon laten zien omdat ze die op kamp had gemaakt! Phine en Marilena vierden deze week hun verjaardag: Hoeraaaa! Huiswerk: maandag Gym B, dinsdag Redactiesommen blz 5!, donderdag Gym A+B/Topo Noord-Holland A+B-niveau, vrijdag werkstuk: het onderwerp + de titels van 5 hoofdstukken. 

Groep 7 Afgelopen maandag hebben we een leuke dag gehad. Bij taal ging het over het houden van een pleidooi, dus we hebben ’s ochtends geoefend met debatteren (het bedenken van voor- en tegenargumenten bij een stelling). Dat ging al best goed! ’s Middags hebben we allerlei kleine proefjes gedaan. Ook zijn we druk bezig geweest met het oefenen van werkwoordspelling, dat blijft toch best lastig. Bij geschiedenis hebben we geleerd over de reis van Willem Barentsz naar Nova Zembla, wat ze allemaal hebben meegemaakt en hoe ze uiteindelijk weer in Nederland zijn gekomen. Komende maandag zien we u graag op de ouderavond. Huiswerk: maandag gym B en muiswerk. Woensdag: titels van de 5 hoofdstukken (werkstuk). Donderdag: topografie Europa A + B. 

Groep 8Deze week hebben we onze eerste topografie toets gemaakt. Ook hebben de kinderen hard gewerkt aan de werkwoordspelling. Met behulp van Muiswerk, een adaptief ICT-programma, werken alle leerlingen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau aan de werkwoordspelling. Tijdens de aardrijskunde les ging het over het ontstaan van aardbevingen en vulkanen. Volgende week krijgen we hierover een toets. Aanstaande maandag en dinsdag zijn de kennismakingsgesprekken met de ouders. In groep 8 mogen natuurlijk ook de kinderen meekomen!

 

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht