Aanmelden All United nieuwe kinderen

Anmelden

Via deze link, kunt u uw kind aanmelden bij ons achterliggende All United systeem van onze website. Zodra u in kunt loggen kan er gebruik gemaakt worden van alle adresgegevens van alle andere kinderen en kunt u communiceren.  De vrijwillige ouderbijdrage, de overblijfgelden, de klassenpot, de contributie van de vereniging en de bijdrage van het busvervoer schoolzwemmen van groep 5 kunt u op deze manier voldoen.

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor elk van uw kinderen een formulier in te vullen?

https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=Inschrijfformulier

Praktisch overzicht