Duinwoordje 02-09-2016

Eerste woordje gr 3

Van de directeur De tweede week zit erop voor alle kinderen en alle leerkrachten. De kinderen beginnen al te wennen aan het schoolritme en de eerste oud leerlingen zijn alweer even langs geweest. Ze missen hun schooltje en vinden hun nieuwe school heel spannend. De informatieavond was goed bezocht en vele ouders kwamen voor het eerst in de Zorgvlietkerk. De plannen voor deze ruimtes zijn uitgebreid aan de orde gekomen. Komende week ontvang u de tijden dat u verwacht wordt voor de kennismakingsgesprekken met de leerkrachten. Wederzijdse verwachtingen over het komende schooljaar kunnen besproken worden en u krijgt de mogelijkheid om meer te vertellen over uw kind.

Trefwoord Ook al zou je anders willen, onze wereld is nu eenmaal pluriform en veelkleurig. Dat is lastig en tegelijk uitdagend en verrijkend. In het verhaal over de Toren van Babel is het God zelf die voor een veelheid aan talen zorgt. Daarmee sticht hij de nodige verwarring. Maar die verwarring is gezond. De mens wordt geprikkeld om moeite te doen om de ander te  begrijpen. Hij moet ondernemend worden om verder te komen.

Nieuwe school maatschappelijk werker(SMW) "Even voorstellen, mijn naam is Chantal Davidse en ik ben werkzaam bij Xtra plus als schoolmaatschappelijk werker. Ik ga het komende jaar ter vervanging van Margot den Hollander het schoolmaatschappelijk werk op ‘De Duinoordschool’ overnemen. Ik zie het schoolmaatschappelijk werk als een belangrijk hulpmiddel vanuit de basisschool voor de best passende zorg voor uw kind, als daar behoefte aan is. Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. Ik wens u en uw kind een bijzondere plezierige tijd toe op de basisschool!”

Lego League Dinsdag jl. om 18.00u ging de nieuwe Challenge voor november 2016 online. De First Lego League (FLL) is een internationale Lego wedstrijd, waaraan de Duinoordschool al jaren meedoet (gr 7 en 8).  De wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen: Robotica (robots bouwen en programmeren om missies te voltooien), O&P (onderzoek doen naar een door FLL gegeven probleem en hiervan een presentatie geven aan de jury), VGO (=Verrassings Groeps Opdracht, waarbij het team op de dag zelf een opdracht krijgt van de jury, die op haar beurt kijkt naar de teamspirit en samenwerking). Kortom, een zeer leerzame en diverse wedstrijd. Robotica wordt wekelijks getraind door meester Dario, die hierin al jaren ervaring heeft. O&P wordt door mij getraind, op de woensdagen. Dit jaar zijn er zelfs 2 teams van de Duinoordschool ingeschreven voor de wedstrijd. Voor 1 team is er sowieso plek, het andere team staat op de wachtlijst. Dit team traint sowieso ‘alsof ze wel aan de wedstrijd mogen meedoen’, want we hopen dat er last minute toch een plekje vrij komt…! De regiofinale is op ZATERDAG 26 november in de Haagse Hogeschool. Dit duurt de hele dag. Zit uw kind in het FLL-team van onze school, dan wordt uw kind verwacht die hele dag present te zijn! Nadere info volgt t.z.t. Team 1 (groep 7) heeft les op woensdag 10.15-11.15 uur, Team 2 (groep 8) van 11.15-12.15 uur. Daarmee blijven we dit jaar binnen de schooltijden, zodat alle kinderen gewoon om 12.15 uur uit zijn. Mocht u vragen hebben mail mij dan op sabine@bien4kids.nl. Liefs, juf Sabine (FLL gr 7 + 8)  

Zilver Lieve kinderen, beste ouders, Mijn eerste Duinwoordje van dit schooljaar. Vorige week zijn we tropisch begonnen: met verkorte lessen, zodat we in de ochtend een opstart konden maken, waarna iedereen ’s middags mee mocht doen met de waterspelletjes/-gevechten. Gister zijn de eerste normale lessen gestart. De groepen hebben een gevarieerde en wisselende samenstelling. Voor sommige kinderen is het nieuw, voor anderen gesneden koek. Ik zal proberen u tussentijds op de hoogte te houden van het verloop, maar vraag het vooral ook aan uw kind! Mocht u vragen hebben of een gesprek met mij willen over uw kind, dan bent u van harte welkom. Mail mij op zilver@bien4kids.nl, dan maken we een afspraak. Liefs, juf Sabine (Zilver gr 5-8)  

Groep 1a Het was een fijne rustige week. We hebben heerlijk kunnen spelen en alle hoeken kunnen ontdekken. Ook hebben we elke dag wat spellen uit de spellenkast bekeken. Soms had het met tellen te maken, soms met taal, maar ook met kleur. We hebben het eerste verhaal uit het kanjerboek gelezen. Het gaat over Max. Max ontdekt een geheim dorp. In dat dorp wonen vogels met zwarte petten. Zij zijn boos, slaan en spelen de baas. Ook wonen er apen met rode petten, zij lachen iedereen uit. Dan zijn er nog de konijnen met de gele petten, zij huilen en zijn bang en tot slot wonen er tijgers met witte petten. De tijgers zijn lief voor andere, helpen elkaar en zijn te vertrouwen. Volgende week lezen we weer verder. Volgende week werken we nog 1 week over het thema school.  

Groep 1b Het is pas onze tweede week, maar wat zijn we al lekker bezig en hebben we het leuk met elkaar! We hebben al aardig wat liedjes gezongen en ook al een beetje gedanst! Samen met tante Rita en gezongen over o.a. de olifant (die heeft nl. de dikste billen van het hele land!). Wist u dat we al twee creatieve opdrachten van de weektaak hebben gedaan, zoals het popje van de maand en het maken van onze zelfgemaakte schooltas! We hebben geleerd hoe we de knutselspullen moeten gebruiken/pakken en hebben vervolgens lekker mogen knippen en plakken. Bij trefwoord hebben we geleerd wat elkaar helpen betekent en waarom het handig is om op te ruimen. Woensdag was even een aantal kinderen van gr.2 op bezoek en was het voor een aantal klasgenootjes erg leuk om hun oude vriendjes weer even in de klas te hebben! Ook zijn we al een paar keer eventjes op bezoek geweest bij gr.1a en wie weet gaan we volgende week wel echt spelen daar! Reminder maandag 19  en 20 september zijn de kinderen vrij i.v.m. met een studiedag en prinsjesdag. Namens alle kinderen en juffen van 1B wensen wij u een heel fijn weekend!  

Groep 2 Op maandag hebben we vriendelijk gelachen naar het vogeltje van de fotograaf. En nu maar hopen dat we er gekleurd opstaan! Er waren veel jarigen deze week. Sascha, Koert-jan en Lieke, van harte gefeliciteerd!  We hebben ook ons eerste werkblad gemaakt. Een reeks van drie kleuren. Letterraaf heeft ons de eerste letter verteld: de letter ‘p’. We mogen nu dingen verzamelen op de lettertafel die beginnen met deze letter! Ook hebben we al geoefend wat seizoenen zijn. Bijvoorbeeld als de kastanjes er zijn in welk seizoen ben je dan jarig, enz. Wel een heel raar woord, vooral als je het een paar keer achter elkaar zegt!  

Groep 3 Deze week vierden we de verjaardagen van David en Oscar. Van harte gefeliciteerd! Maandag zijn alle kinderen op de foto gegaan en binnenkort gaan we de resultaten bewonderen. Dinsdagavond was het een drukte van belang in groep 3. De ouders waren onder de indruk van hun kinderen, wat een knapperds zijn het al en wat gaan de kinderen veel leren. Inderdaad, want de woorden vis en sok  en de letters v,i en s hangen aan de letterlijn. Tijdens de rekenles oefenen wij met meer, minder en evenveel. We besteden ook veel aandacht aan de getal volgorde  a.h.v de getallenlijn. De cijfers 3, 4 en 5 zijn geoefend en geschreven. Op donderdag-middag gingen we spelenderwijs met spelletjes, stempels etc. behorende bij de methode Veilig Leren Lezen bij juf Renske aan de slag. In de klas schilderden wij vissen, deze hebben een mooi plekje op ons prikbord in de klas gekregen. Volgende week mogen alle kinderen een oude sok meenemen. Wij gaan hiermee knutselen tijdens de handvaardigheid les. Volgende week vrijdag starten wij met onze eerste workshop moderne dans, 5 lessen die gegeven worden door een medewerker van het Nederlands Dans Theater. Op school, in het speel-lokaal, worden deze lessen gegeven. Op vrijdag 7 oktober zal er een eindpresentatie voor alle ouders gegeven worden. Tot slot, alle kinderen mogen een 23-ringsmultomap mee naar school nemen.  

Groep 4 De taallessen gaan deze eerste weken over vriendschap. Een mooi thema om het jaar mee te beginnen. We hebben geleerd wat een zelfstandig naamwoord is en het lukt al best goed om deze in een zin aan te wijzen. We hebben de eerste lessen in het spellingschrift gemaakt, met dictee en al. De rekenlessen gingen vooral over het splitsen van getallen en we hebben heel leuk met geld gespeeld en heel veel geteld. De klas was nog een beetje kaal, dus we zijn aan het knutselen geslagen. Zwemmers met een duikbril zijn het geworden. Ze zijn heel leuk! Caroline heeft haar verjaardag gevierd, hiep hiep hoera! Dinsdagavond was de informatie-avond. De kinderen hadden erg hun best gedaan op een mooie brief en ze waren dan ook heel trots op de post die ze van hun ouders hadden terug gekregen! Voor iedereen die niet in de gelegenheid was om te komen: de informatie volgt nog per mail. 

Groep 6 Deze week kwamen we steeds meer in het week-ritme......en het minder warme weer hielp gelukkig een beetje mee. Op de informatieavond zat de klas vol ouders...heel gezellig. Er werd enthousiast geluisterd naar alles wat er in gr. 6 geleerd gaat worden. We zijn in de klas al een beetje gestart met het maken van een woordweb om  een onderwerp voor ons werkstuk te bedenken.....en dat ging al erg goed. Het huiswerk: maandag Gym A, dinsdag redactiesommen blz 2, donderdag Gym A en B/Natuurtoets H 1, vrijdag werkstukmapje mee naar school.  

Groep 7 Bedankt voor de belangstelling op de informatieavond. Zoals afgesproken zullen we de informatie doorsturen naar alle ouders. We zoeken op dit moment nog 1 leesouder voor de vrijdagochtend van 8.30-9.00. Om de week of tot een bepaalde periode is ook goed. Op woensdag komt de moeder van Jesse dus dat is heel fijn! In de klas zijn we druk bezig geweest met het oefenen van werkwoordelijk gezegde, indirecte rede en directe rede. Ook hebben we de reis van Columbus gevolgd naar Amerika. We zijn er achter gekomen dat hij nooit heeft geweten dat hij dit had ontdekt in plaats van India gevonden. Rekenen vonden we deze week wel pittig met het uitrekenen van reistijden met de digitale tijd, het vergelijken van breuken en dan ook nog eens het verschil tussen oppervlakte en omtrek uit elkaar kunnen houden. Voor de ontspanning zijn we ook druk geweest met bijzondere tekeningen die als het goed is binnenkort in de klas hangen. Huiswerk: Maandag gym A; Woensdag onderwerp werkstuk; Donderdag toets natuur hoofdstuk 1.  

Groep 8We hebben deze week alweer het eerste hoofdstuk van aardrijkskunde afgerond. We hebben het gehad over het ontstaan van aardbevingen en vulkanen. Over twee weken krijgen we hier een toets over. Volgende week hebben we de eerste topo toets. Alle leerlingen hebben vrijdag een nieuw wachtwoord gekregen om in te loggen in Topoweb en Muiswerk.

 

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht