Hoofdluis

Pediculosis humanus capitis, hoofdluisinfestatie

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren. Hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die hoofdluis heeft: de luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Ze verplaatsen zich niet via kleding of andere spullen. Springen kunnen ze niet. Na vakanties lijkt het vaak alsof er luizenplagen zijn doordat dan veel schoolkinderen gecontroleerd worden. Hoofdluis komt dan niet zozeer méér voor, maar wordt simpelweg vaker ontdekt. De Duinoordschool hanteert de richtlijnen van het RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Alleen op punt 9.5 'Wering is niet nodig' wijken wij af. Als een kind levende luis heeft verzoeken wij u om uw kind zo snel mogelijk te behandelen

(en dus op te halen van school.

De RIVM richtlijnen zijn hieronder te vinden:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hoofdluis#ziekte

 

Praktisch overzicht