Welkom

Welkom op de website van onze Duinoordschool. Een groot deel van de dag brengt uw kind op school door. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat kinderen zich bij ons thuis voelen. In een open sfeer, waarin  kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen, begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Ons motto ‘rekening houden met elkaar’ is naast het onderwijzen van de  leerstof een kernpunt in ons onderwijs. Met deze website willen wij u een indruk geven van hoe wij op de Duinoordschool met elkaar omgaan. Verder kunt u lezen over de opzet en de inhoud van ons onderwijs, de zorg voor de kinderen en de plaats van ouders binnen onze school. Wij zijn van mening dat wij de kinderen opvoeden in gezamenlijkheid. Dat betekent dat wij samen verantwoordelijk zijn voor optimale ontwikkeling van uw kinderen. Onze school is voortdurend in beweging en daar zijn wij samen verantwoordelijk voor. De Duinoordschool is een unieke school, op een unieke lokatie, met unieke mensen. Ik heet u van harte welkom!

Team Duinoordschool

Neem voor vragen en suggesties graag contact op. Mail naar info@duinoordschool.nl of maak een afspraak via 070 35 44 323.

Van de Directeur overzicht