Duinwoordje 17-05-2019

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS
“DUINOORDSCHOOL”

UITNODIGING
Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voor
protestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op:
Dinsdag 18 juni 2019 om 20.00 uur (in het schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8)

Agenda
1. Opening;
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van de ALV`s van 13 november 2018 en 7 mei 2019
4. Jaarverslag 2018
5. Uw mening doet er toe! Door het voeren van gesprekken met ouders en het afnemen van de digitale vragenlijst (WMKPO) winnen wij informatie in over uw mening over de kwaliteit van ons onderwijs. Wat doen wij met die informatie?
6. Formatieplan: Wie staat er voor welke groep volgend schooljaar?
7. Hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheidsprotocol. De Duinoordschool is continu in ontwikkeling. Wij proberen ons onderwijs steeds te verbeteren. Dit jaar hebben wij onder andere het hoogbegaafdheidsprotocol herschreven. Wat betekent dit voor ons dagelijkse onderwijs?
8. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Paul Verkleij wordt voorgedragen als    bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting

Sportdag 2019 voor groep 3t/m 8 Op vrijdag 5 juli houden wij onze jaarlijkse sportdag van 08:30 uur tot 14.00 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 is dit jaar weer gekozen voor het sportterrein van korfbalvereniging KVS (Cremerweg 2, Scheveningen). We zijn op zoek naar ouders om de teams te coachen of de sportonderdelen te begeleiden. Er zijn 24 teams en 12 sporten/spelen. U wordt willekeurig ingedeeld. Wilt u ons helpen, dan kunt u het  strookje inleveren bij de gym- of groepsleerkracht of u kunt mij mailen op r.iperen@duinoordschool.nl. Voorafgaande aan de sportdag zullen alle coaches en scheidsrechters een instructiemapje ontvangen. Wij zullen dit mapje meegeven aan uw oudste kind. Wij hopen natuurlijk op veel ouders en heel mooi weer! Wij hebben er zin in! Sportieve groet, Ria van Iperen en Marion Pijnnaken

Groep 1a We zijn begonnen met het thema vakantie. Wat is eigenlijk vakantie? Met welk vervoersmiddel kan je op vakantie gaan? Waar ga je op vakantie? Wat neem je mee op vakantie? Allemaal vragen waar we de afgelopen week over gepraat en gewerkt hebben. Zo hebben we de camping bekeken. De praatplaat van Bas kon ons daar veel over leren. Ook hebben we van playmobiel een camping om mee te spelen en een camper. De oudste kleuters maakten een moeilijk vouwwerkje. Een auto met een caravan. We kregen ook een rekenopdracht met klei en ijshoorntjes. Volgende week donderdag gaan we op schoolreis. Vandaag krijgt u een brief mee met informatie.

Groep 1b "Hallo, bonjour, marhabaan ola,ni hao,hello". Wij waanden ons even op vakantie deze week! Tenten opzetten, om het kampvuur zitten, soepjes maken (met modder en water, excuses voor de smeerpoetsjes), een kijkje nemen in de camper en koffers inpakken. Goed onthouden wat je allemaal meeneemt op vakantie, waarom is het handig om Engels te kunnen spreken en wat eet je eigenlijk in Frankrijk? Samen weten we en leren we heel veel! Mocht u binnenkort tijd hebben, kom gerust langs in ons Duinoord hotel! Wel even reserveren a.u.b.! Hartelijk dank voor de mooie spulletjes die we hebben gekregen. Volgende week gaan we verder met ons reisavontuur en gaan we donderdag met z'n allen in de bus! Vandaag heeft u hierover een brief ontvangen. Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!!! Au revoir!

Groep 2 Wij zijn al goed bezig met het thema vakantie/wereldreizen. Op dinsdag kregen we bezoek van de opa van Milou. Hij is een bevlogen tomatenkweker en wilde dit graag met ons delen. Het was een heel leerzame les en we kregen zelfs een tomatenplantje mee naar huis. Woensdag was het feest in de klas. De kinderen hebben genoten en de juffen ook. Hartelijk dank voor de cadeautjes en leuke tekeningen, het was een gezellige dag! Verder zoeken we nog even door spullen die beginnen met de letter 'k'. Volgende week weer een nieuwe letter. Ja, we worden steeds wijzer!

Groep 3 Deze week zijn wij gestart met het thema "De wereld rond". In onze klas gaan wij starten met begroetingen in allerlei landen. Het is mooi dat veel kinderen door hun ouders veel van andere landen weten. De vaas van de prinses is voorgelezen en besproken. Volgende week dinsdag (middag) gaan wij deze vaas bewonderen in het Gemeentemuseum. Dit verhaal past in ons thema. Lin, een muisje uit China wordt gevolgd in dit boek op zijn weg naar de pottenbakfabriek in Delft.  Tijdens de rekenles wordt bekeken hoeveel taartjes op een blad passen en verkennen wij de 100 kralenstang. Wij hebben al zoveel woorden geleerd dat herhaling heel belangrijk blijft. Woensdag vierde Sacha haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Donderdag gingen wij met de bus op pad naar het Mauritshuis. Wij mochten de les "De wereld op een schilderij" volgen. We ontdekten dat een schilderij heel echt lijkt maar toch door een schilder is bedacht. We bewonderden o.a. het Meisje met de Parel van Vermeer. In het atelier mochten de kinderen zelf aan de slag, allerlei mooie fantasiedieren werden gemaakt. Het was een leerzame, afwisselende les. Volgende week (donderdag 23 mei) gaan wij op schoolreis naar Blijdorp. Uw kind heeft vandaag al een brief met informatie over ons jaarlijkse uitstapje mee naar huis gekregen. Wij kijken ernaar uit!

Groep 4 Tijdens de taallessen zijn we bezig met zinsdelen. We hebben geleerd dat je zinsdelen van plek kunt wisselen terwijl je toch steeds een goede Nederlandse zin hebt. Ook kunnen we zinnen langer maken door er een ‘waar-, een ‘wanneer-’ en een ‘wat-deel’ aan toe te voegen.  Met spelling oefenen we met de regel van de ja/ger (hoor je een lange klank aan het eind van de lettergreep, dan schrijf je 1 klinker en 1 medeklinker). De eerste les van het nieuwe thema “De wereld rond” ging over de verschillende manieren waarop mensen elkaar op de wereld begroeten. De les van begrijpend lezen ging over de rattenplaag in Parijs. Brrr…daar wil je toch eigenlijk niet te lang over nadenken! Gelukkig lukt het zoeken naar het stukje naar verwijswoorden bijhoren steeds beter. Dat hebben we ook in een toets gezien. Het uitstapje naar het Mauritshuis was een groot succes! Op de site van het museum hadden we in de klas een kwis gedaan. Het was super leuk om te zien hoe de kinderen de verschillende schilderijen in het echt herkenden. We mochten ook nog zelf creatief aan de slag. De opdracht was: maak met verschillende materialen je eigen fantasiedier en geef hem een naam. De resultaten zijn geweldig dus voordat ze mee naar huis komen, hangen we ze eerst nog even gezellig in de klas. En eindelijk hadden we weer eens een feestje: Yara is 8 jaar geworden. Hieperdepiep hoera!!

Groep 5 Deze week zijn we gestart met het thema ‘Wereldrestaurant’. Met elkaar weten we al veel over de eetgewoontes in andere landen, maar we hebben ook geleerd over de eetgewoontes van de Romeinen. Met taal hebben we vooral onderdelen herhaald over de regels van werkwoorden in de tegenwoordige tijd, ook bij de lastige werkwoorden hebben en zijn, bijwoorden en  hoofdletters. Met rekenen zijn we aan de slag gegaan met bouwplaten en een bovenaanzicht tekenen. Ook hebben we een start gemaakt met het voorbereiden van onze spreekbeurten. We weten allemaal een onderwerp en hebben al een woordweb gemaakt. Nu weten we in ieder geval welke hoofdstukken we kunnen gaan maken. Volgende week is al de laatste week dat juf Else er is en we kijken natuurlijk ontzettend uit naar het schoolreisje op donderdag! We zullen dan ongeveer weer om 16.00 uur op school zijn. Volgende week is het huiswerk 15 minuten Muiswerk Spelling.

Groep 6 Het was een echte feestweek: Roos, Robarth, Jonas en Daan vierden hun verjaardag: hoera voor hen allen!! We zijn gestart met ons nieuw thema ‘Het Wereldrestaurant’ en hebben al geleerd dat de rijkere Romeinen heel bijzondere gerechten hadden zoals gefrituurde pauwenhersenen en flamingotongen. Ook weten we nu dat de VOC de eerste multinational was en met wie ze handel dreven. Bij Rekenen maakten we kennis met de cm3 en dat ging heel goed. Vrijdag hadden we onze "gekke sokkendag" en dat leverde fraaie enkel en kuiten op. Huiswerk: maandag: Gym A, dinsdag: 15 min Begr. Lezen, donderdag: schoolreisje, vrijdag: agenda mee, toets Verkeer Thema 4.

Groep 7 Deze week zijn we vooral druk bezig geweest met de Entreetoets en we zijn al bijna klaar. Op dinsdag hebben we nog twee toetsen te gaan en maandag en woensdag zijn dagen dat kinderen onderdelen in kunnen halen. We hebben deze week ook het vorige thema afgesloten en zijn begonnen met het nieuwe thema ‘Reis om de wereld’. Een paar kinderen hebben spullen uit het buitenland meegenomen naar school en daar iets over verteld (waar komt het vandaan en wat is er bijzonder aan?). We hebben nu spulletjes uit Vietnam, Bali, Engeland en India. De juf zou het heel leuk vinden als er nog meer kinderen zijn die iets moois hebben uit het buitenland en dat mee naar school mogen nemen! Bij rekenen hebben we geoefend met het aflezen van grafieken en het afronden van kommagetallen. Bij begrijpend lezen hebben we een tekst gelezen over een rattenplaag in Parijs en geoefend met het vinden van signaalwoorden en de bijbehorende verbanden in de tekst. Bij taal en spelling hebben we geleerd wat de gebiedende wijs is. Huiswerk: maandag gym A, woensdag toets Engels (kinderen moeten een blad met woordjes en zinnetjes leren), donderdag schoolreis.

Groep 8 Groep 8 is druk bezig met de musical. Elke dag zijn we met de tekst in de weer en ook de liedjes en dansjes worden veel geoefend. Voor de musical hebben we veel spullen nodig. De leerlingen zijn al begonnen met deze spullen verzamelen. Met taal hebben we het één en ander herhaald. Wat is ook alweer het gezegde en hoe vind je een persoonsvorm. Altijd goed om even te herhalen. Op maandag en dinsdag was het feest in de klas, Renée en Noa deelden uit. Met handvaardigheid zijn we bezig met attributen maken voor de musical en ook Engelse lessen gaan gewoon door. Op vrijdag hadden we een Topomaster toets over de wereld. Daarin werd meer van de leerlingen gevraagd dan ze bij topografie gewend zijn. Er kwamen bijvoorbeeld vragen over de Taj Mahal en dan moesten de leerlingen aangeven waar op de wereld dat ligt. In plaats van dat ze moesten aanwijzen waar India ligt. Zo leren de leerlingen ook wat meer over de belangrijke highlights in de wereld. Deze week hebben we een begin gemaakt met het thema: Reis de wereld rond. Volgende week donderdag gaan we survivallen, de groepjes zijn al gemaakt. We hebben er zin in. Nog één weekje en dan mogen we weer een weekje vakantie vieren.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht