Duinwoordje 10-05-2019

10-05-2019

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 een brief met informatie over de sportdag meegekregen. Dit is de eerste brief met een oproep voor hulpouders. Verder info volgt later.        Op vrijdag 5 juli houden wij onze jaarlijkse sportdag van 08:30 uur tot 14.00 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 is dit jaar weer gekozen voor het sportterrein van korfbalvereniging KVS (Cremerweg 2, Scheveningen).We zijn op zoek naar ouders om de teams te coachen of de sportonderdelen te begeleiden. Er zijn 24 teams en 12 sporten/spelen. U wordt willekeurig ingedeeld. Wilt u ons helpen, dan kunt u het strookje inleveren bij de gym- of groepsleerkracht of u kunt mij mailen op r.iperen@duinoordschool.nl. Voorafgaande aan de sportdag zullen alle coaches en scheidsrechters een instructiemapje ontvangen. Wij zullen dit mapje meegeven aan uw oudste kind. Wij hopen natuurlijk op veel ouders en heel mooi weer! Wij hebben er zin in! De kinderen van de groepen 1 en 2 blijven op school voor een leuke sport/speldag.
Voor groep 1 en 2 kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht van 1 en/of 2. Sportieve groet, Ria van Iperen en Marion Pijnnaken

Groep 1a We waren weer helemaal uitgerust na de vakantie. Mischa was jarig, dus we hadden meteen een verjaardag maandag, gefeliciteerd. Dinsdag vierde Vicky haar verjaardag, zij is nu ook 5 jaar. Gefeliciteerd! We hebben hard gewerkt aan ons Moederdag cadeautje. Ook vonden het weer fijn om met elkaar te spelen. In het speellokaal oefenden we met balanceren. Dit is best moeilijk. Je moet dan heel rustig lopen en goed opletten. Volgende week starten we met het thema vakantie.

Groep 1b Wat was het fijn om elkaar weer terug te zien, want we hadden elkaar toch wel een beetje gemist en veel te vertellen! Gelukkig kon Vertelbeer ons daar goed bij helpen zodat iedereen zijn vakantieavonturen kon delen. We mochten  Sofie verwelkomen die onze klas nu compleet heeft gemaakt! Verder hebben we hard aan onze geheime missie gewerkt. Zondag weet u wat en waarom! Bij de muziekles mochten we allemaal op een muziekinstrument spelen en maakten we bewegingen op de muziek. Bij het "rekenen" moesten we boer Bert helpen zijn dieren te tellen. Maar goed opletten want er loopt er elke nacht eentje weg of komt erbij! Bij de gymles leerden we goed te balanceren, te klimmen en netjes op en af te springen. Dit mochten we tenslotte om de beurt laten zien en iedereen durfde! Knap hoor! Donderdag hadden we ons puzzeluurtje en zelfs de moeilijkste puzzels werden door een aantal kanjers opgelost! Een beetje moe zijn we wel geworden van deze eerste week en weer toe aan het weekend! Volgende week gaan we met het nieuwe thema van start en zal het gaan over reizen en vakantie. Mocht u onze "kijktafel" willen verrijken dan zijn spulletjes van harte welkom! O.a. oud paspoort, reisticket, landkaart. Een heel fijn weekend toegewenst!

Groep 2 De week begon feestelijk. Juliët en Jasmijn zijn 6 jaar geworden. Hoera! Van harte gefeliciteerd! In het grootste geheim moesten we werken aan ons Moederdag cadeau en dat is goed gelukt! Mayra was ongelukkig terecht gekomen in de vakantie en moest met een gipsen been verder, maar nu is alles gelukkig weer goed! Met rekenen hebben we een werkblad gedaan over eerlijk verdelen en dat valt niet altijd mee hoor!! Ook hebben we gewerkt uit ons eigen werkboek met letters en cijferopdrachten. En we hebben ook al zelf mogen leren om op de Bee-bot (een computer), te programmeren. We moeten dan wel weten wat links of rechts is!

Groep 3 Luisterend naar alle verhalen van de kinderen was het een fijne vakantie voor iedereen. Vanaf een nieuw plaatsje zijn wij weer gestart. Woorden als scherp en dwerg met kleefletters worden gelezen en geschreven. Ook de letters gaan naar de sportschool. Hierdoor komt het dat de a, u, o en e in de woorden als haken, muren, molen en stenen klinken als een lange klinker. Het lezen is van groot belang maar natuurlijk ook het begrijpen van een verhaal. Na het lezen van een verhaal kiezen we een zin waarmee de tekst verder zou kunnen gaan. Rekenen met geld gaat de kinderen goed af! De getallenlijn is gegroeid tot en met 100. De begrippen "dubbel" en de "helft" komen aan bod, 6 + 6 = 12 dus 12- 6 = 6. De honderdkralenstang was nieuw deze week. De 10-structuur is bij deze stang goed zichtbaar. Floris vierde zijn 7e verjaardag, van harte gefeliciteerd!

Groep 4 Vakantie is heerlijk, maar gelukkig vinden de meeste kinderen het ook wel leuk om weer naar school te gaan. Aan de verhalen te horen heeft iedereen het weer heel fijn gehad! In de klas heeft iedereen weer een nieuw plekje gekregen en we zijn lekker begonnen aan al weer de laatste periode van het schooljaar! We hebben de spellingsregels herhaald en dat bleek nodig hoor… Met de regel van de ‘hond’ bijvoorbeeld, hebben we al vaak geoefend. Toch schrijven veel kinderen nog naalt, spelt of tend (“juf, het is toch tenden…”).  Ook met rekenen zijn we aan het herhalen. De tafel van 6 en het optellen en aftrekken over het tiental. Zondag is het Moederdag!! We wensen alle moeders een prachtige dag! We hebben voor het eerst een echte Engelse les gehad. Voor sommigen is Engels een taal die ze thuis veel spreken, maar voor veel kinderen is het toch wel spannend. We gingen dieren benoemen in het Engels. Niet zomaar dieren zoals een hond en een kat, maar wij benoemden de papegaai, rat, vos en de olifant bijvoorbeeld. Best nog wel lastig, maar erg leuk!

Groep 5 Na een heerlijke vakantie was het weer heel erg leuk om elkaar te zien! Met rekenen hebben we goed samengewerkt rond het onderwerp oppervlakte en omtrek. Met spelling hebben we de woorden herhaald met de verandering van de s/z en f/v. Donderdag zijn we weer met verschillende oefeningen bezig geweest voor de kanjertraining. We werden ons bewust dat het belangrijk is om vooral eerst op jezelf te letten en dat je een ander soms ook nodig hebt. Volgende week zal juf Mirjam van Zebra de laatste les komen geven. Vrijdag hebben we een geweldig leuke juffen dag gevierd! We hebben taarten gemaakt, quiz gespeeld, spelletjes gedaan en lekker gezwommen. Kortom het was weer een geslaagde week! Maandag start het nieuwe thema dus mocht je iets leuks hebben voor in de vitrine rondom het thema wereldrestaurant, neem het dan mee. Huiswerk 15 minuten Muiswerk begrijpend lezen.

Groep 6 Gelukkig was de klas weer vol met kinderen met fijne vakantieverhalen! We waren deze week druk met alle presentaties over de bedachte uitvindingen en ontdekten dat door het stellen van goede kritische vragen, een uitvinding juist verbeterd kan worden. Bij Taal leerden we hoe we van een werkwoord een zelfstandig naamwoord kunnen maken. Bregt en Julia vierden hun verjaardag: hoera!!! En tot slot zijn natuurlijk de Moederdag cadeaus gemaakt en vrolijk ingepakt.......en nu maar hopen dat ze in de smaak vallen! Huiswerk: Maandag: Gym B, dinsdag: 15 minuten Begrijpend Lezen, donderdag: Gym A+B, agenda mee, vrijdag: toets over bronnenbladen Thema Uitvindingen.

Groep 7 Wij zijn afgelopen dinsdag gestart met de entreetoets en we zijn al bijna door het eerste boekje heen. Bij Nieuwsbegrip hebben we een tekst gelezen over het Eurovisie Songfestival en allerlei oude liedjes van het Songfestival geluisterd. Ook zijn we bezig met het invullen van Kanvas. We gaan vandaag het oude thema afsluiten en volgende week met het nieuwe thema starten: “Reis rond de wereld”. Ook hebben we deze week de verjaardag van Rick en Ezra gevierd. Bij spelling hebben we Engelse leenwoorden leren schrijven. Huiswerk volgende week: maandag gym B, Muiswerk rekenen 20 min., donderdag werkblad taal.

Groep 8 De vakantie is weer voorbij, we zijn maandag weer begonnen. Het huiswerk voor deze week was de tekst van de musical uit je hoofd leren en dat gaat al hartstikke goed. We oefenen veel voor de musical; liedjes, dansjes en natuurlijk de scènes. Het begint al echt ergens op te lijken, super leuk om te zien. Deze week was ook gelijk al weer best een beetje spannend. De uitslag van de cito toets kwam namelijk binnen. Iedereen weet nu hoe hij/zij de cito toets heeft gemaakt en wat er misschien nog extra geoefend moet worden. Dat oefenen gaat natuurlijk gewoon door op school, want we zitten in groep 8 echt niet stil. Zo gaat rekenen en spelling gewoon door en hebben we met taal deze week weer een thema afgesloten. Over thema’s gesproken, we hebben ook al een kleine start gemaakt met het nieuwe thema van thematisch werken: De reis rond de wereld. De kinderen zijn op dit moment druk bezig met het tekenen van vervoersmiddelen waarmee je allemaal rond de wereld zou kunnen reizen. Volgende week zullen we beginnen met de inhoud van dit thema. Engelse lessen gaan ook gewoon door met de methode ‘Groove me’. Volgende week vrijdag hebben we een toets van Topomaster Wereld. Dit is een nieuw topografie programma waar we in de klas druk mee aan het oefenen zijn. Aanstaande zondag is het Moederdag en wij wensen alle moeders een fijne Moederdag toe.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

 

Duinwoordjes overzicht