Duinwoordje 12-04-2019

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS “DUINOORDSCHOOL” 
 
UITNODIGING Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op: 
Datum: Dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur 
Locatie: schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8 
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Willem Roeland wordt voorgedragen als penningmeester
4. Bespreken stand van zaken verbouwing
5. Rondvraag
6. Sluiting

Trefwoord Is de angst voor het donker misschien zo menselijk en herkenbaar omdat er zoveel angsten in samenkomen? De angst voor het gevaar dat je niet ziet, voor de eenzaamheid omdat er zoveel angsten samenkomen? De angst voor het gevaar dat je niet ziet, voor de eenzaamheid omdat er niemand bij je is, voor het kwaad dat onzichtbaar loert? Het leven kent veel duister dat ons kan verlammen. Schuldgevoelens en schaamte omdat we iemand gekwetst hebben en die persoon niet meer onder ogen durven komen. De macht van het kwaad van onrecht en onderdrukking dat ons klein houdt. Komende week is de Goede Week die voorbereidt op Pasen. We zien hoe mensen in rituelen, symbolen, verhalen en door elkaar nabij te zijn deze angsten benoemen en overwinnen. In het bijzonder in de paasverhalen over Jezus die leeft en sterft en in zijn volgelingen doorleeft. Het einde hoeft geen einde te zijn

Van de directeur en het bestuur: Op dinsdag 7 mei organiseren wij samen een thema-avond over het onderwerp: Wat kan ik als ouder doen om mijn kind toekomstbestendig te maken? Directeur Christiaan Batenburg zal een toelichting geven op de onderwijskundige ontwikkeling van de Duinoordschool en de ambities die hij hierin heeft samen met het team. Verder zal Ben Endlich, aan de Duinoordschool verbonden als begeleider van thematisch onderwijs, uitleg geven over wat belangrijk is voor succes in het onderwijs en wat de school en ouders kunnen doen om kinderen daarin te stimuleren. We zullen de avond starten met een verkorte ALV van ongeveer 30 minuten. Als bijlage bij deze mail vindt u hiervoor de convocatie. In deze ALV zal een update van de verbouwing worden gegeven en staat de voorgenomen installatie van Willem Roeland als de nieuwe penningmeester gepland. We hopen u allen in grote getale te mogen begroeten op 7 mei aanstaande.
Het bestuur vraagt tevens uw aandacht voor de vacature van secretaris van het bestuur van de Duinoordschool die aan het einde van dit schooljaar ontstaat wanneer Arnoud Fuchs na jaren het bestuur zal gaan verlaten. Heeft u interesse in deze functie, dan kunt u altijd een mail sturen naar bestuur@duinoordschool.nl of u kunt een van de bestuursleden aanspreken. Meer informatie over deze vacature kunt u vinden op de website: https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=250&sid=1.

Voortgang Droomtuin Na een geslaagde benefietavond met een fantastische opbrengst is de Droomtuincommissie verder gegaan met de uitwerking van de plannen. Op 7 mei wordt er tijdens de ALV  een update over deze plannen gegeven.

Groep 1a We zijn de afgelopen week nog druk bezig geweest met de voorbereidingen voor Pasen. Zo maakten de jongste kleuters nog een mooie paashaas. Ook maakten we een prachtig paasei door schrijfpatronen na te maken. Dit was wel een moeilijk werkje. We oefenden heel erg goed op het lied voor Koningsdag, de Pasapas. Wat een feest was het vrijdag. Eerst met alle kinderen op het plein zingen en dansen, daarna in de klas ontbijten. We aten volkoren boterhammen met appelstroop, pindakaas, smeerkaas en jam. Er was ook komkommer, appel en tomaat. Samen hebben we alles opgegeten! Met veel energie zijn we buiten gaan spelen. Racen op de stepjes, springtouwen, bellen blazen en stoepkrijten. Kortom een geslaagde Koningsdag!

Groep 1b "We doen de Pasapas, met de hele klas!" Behalve gedanst en gezongen, werd er ook gezellig ontbeten en buiten gespeeld vandaag en wat had iedereen zijn best gedaan om feestelijk gekleed naar school te komen! Verder hebben we deze week kennis gemaakt met de koning en de prinsesjes. Zijn we allemaal nieuwe weetjes over insecten te weten gekomen, hebben we de paasboom en de klas in paassfeer gebracht, hebben we al paaseieren gezocht en geteld, eieren versierd, eierdopjes gemaakt,  paashaasje gespeeld,  boerderijen gebouwd en de paashaas geholpen. Hier gaan we de volgende week nog even mee door. Woensdag kwam Sofie oefenen en zij zal na de vakantie als laatste onze klas komen vergezellen. Donderdag hebben we groots paasontbijt en vrijdag hebben we lekker vrij. Een heel fijn weekend toegewenst!

Groep 2 Een week vol feest. Wel drie jarigen. Marijn, Aimée en Manoël zijn alle drie zes jaar geworden. Van harte gefeliciteerd! Tussendoor hebben we leuke haasjes tussen het gras gestempeld. Ook hebben we weer paaswoorden geklapt en het popje van de maand april getekend. En vandaag vieren we Koningsdag met een hapje, een drankje en lekker bewegen en spelen, want dat vindt de koning belangrijk. Fijn weekend!

Groep 3 Marijn en Tymotheusz waren deze week jarig. Van harte gefeliciteerd! Kern 9 van Veilig Leren Lezen is afgesloten en kern 10 start met het verhaal "Een schaap in een boom". Woorden als leeuw, nieuw en duw leren wij lezen. De getallenlijn is gegroeid t/m 80. Kan je de som 5 + 2 uitrekenen dan lukt 15 + 2 vast ook wel. Je hebt een portemonnee met 10 euro, je koopt een cadeautje van 6 en 2 euro. Hoeveel euro houd je dan over? Het is gelukt! Alle kinderen hebben een auto gemaakt die met stuwkracht kan rijden! We sluiten de week feestelijk af met de Koningsspelen. We starten zingend en dansend met het Koningsspelenlied "Pasapas". Fijn dat alle kinderen gekleed waren in rood, wit, blauw en oranje! Na het ontbijt volgde een sportief onderdeel in de gymzaal. In de klas hebben we heel wat geleerd over ons koningshuis en het eerste couplet van het "Wilhelmus" kunnen wij inmiddels zingen!

Groep 4 Deze hebben de kinderen door middel van een quiz laten zien wat ze tot nu toe van de lessen over uitvindingen hebben opgestoken. Dat was leuk! De les van nieuwsbegrip ging over elektrische auto’s en een man die ermee helemaal naar Australië is gereden. Drie jaar duurde dat maar liefst. Met spelling hebben we blok zes afgerond met het woordjesdictee. Woorden die eindigen op –d of –t maken we langer om het verschil te horen, verkleinwoorden worden goed geschreven en bijna niemand schrijft nog “egt” omdat we nu weten dat woorden met -echt, -icht, -acht, -ocht, -ucht met ch worden geschreven. Dat gaat de goede kant op dus. Volgende week gaan we het zinnendictee doen. We zijn aan het laatste boekje van estafette begonnen; aan zulke dingen beginnen we te merken dat het jaar al aardig opschiet, zeker met al die vakanties die komen gaan… Na de vakantie is het al gauw weer Moederdag, dus daar zijn we in het geheim ook maar vast aan gaan werken… Met rekenen zijn we aan de slag gegaan met rolmaten en weegschalen; dat was een leuke les. Je kunt het zo gek niet bedenken en de maat is opgemeten! Vrijdag hebben we heerlijk genoten van de Koningsspelen. Het ontbijt was lekker, gezond en gezellig. We deden een bootcamp met een echte sportleraar. In de klas heeft de juf ons van alles verteld over het Koningshuis en we hebben het Wilhelmus gezongen. Sybrand Buma zal blij met ons zijn.

Groep 5 Dinsdag hebben we prachtige palmpaasstokken gemaakt met handvaardigheid. Op donderdag hebben we de verjaardag van Ian gevierd. Ook deze week hebben we aan het thema gewerkt. We zijn zelf bezig nieuwe uitvindingen te bedenken. Volgende week zullen we dit thema afronden. Met de Koningsspelen hebben we flink gesport! We zijn de dag gestart met een dans op het plein met de hele school. Vervolgens hadden we bootcamp in de gymzaal. Toen konden we even uitrusten in de klas, voordat we gingen zwemmen. ’s Middags hebben we allerlei spelletjes gedaan in de klas. Volgende week geen huiswerk!

Groep 6 Deze week hebben we bij Thematisch werken gekeken naar de ontwikkeling van de verwarming, de telefoon, geluidsapparatuur en de auto. Ook weten we nu dat bij uitvindingen vorm en functie heel veel met elkaar te maken hebben. De komende week gaan we een uitvinding schetsen en de handleiding erbij schrijven. Bij muziek hebben we nu het musicalliedje "Annie" op instrumenten gespeeld. Donderdag kregen we uitleg over hoe je een boekbespreking maakt....vanaf 4 juni zullen we bijna elke dag 2 boeken behandelen. Vrijdag mochten we het Pasapas dansje voor de hele school voordoen op het plein en dat ging supergoed! We hebben allerlei gekke spelletjes in de klas gedaan en ook alvast voor het paasfeest geknutseld. Huiswerk: maandag: Gym B, dinsdag: 15 min. Begrijpend Lezen, donderdag: Paasontbijt, Gym A+B, agenda mee.

Groep 7 Deze week zijn we weer bezig geweest met het oefenen van de entreetoets. We hebben geleerd wanneer je een puntkomma in een zin schrijft en bij spelling leerden we hoe je een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord schrijft. Dat was nog wel lastig, want ineens gingen we allemaal ook gewone bijvoeglijke naamwoorden met een -n schrijven, bijv. ‘de antieken stoel’. Na nog wat extra uitleg van de juf begrepen we de regel wel goed. Bij rekenen hebben we geoefend met minsommen met geldbedragen en met het optellen en aftrekken van kommagetallen. Gisteren hadden we een les met kg, pond en ons en dat in elkaar omrekenen (bijv. 3 pond = … ons en 5 pond = … kg). Ook hebben we geoefend met het berekenen van inhoud, het in elkaar omzetten van inhoudsmaten en we hebben herhaald dat 1 dm3 hetzelfde is als 1 liter. Vandaag hebben we de Koningsspelen. Huiswerk: maandag gym B, muiswerk spelling 20 min., woensdag werkblad taal, fietsexamen (dus alle kinderen moeten op de fiets naar school komen), donderdag paasontbijt, vrijdag vrij.

Groep 8 Afgelopen week zijn we verder gegaan met het thema. We hebben een les gehad over chocolade verwarmen, daarbij leerden we wat warmtebronnen zijn en hoe je iets kunt isoleren. Verder zijn we hard aan het oefenen met breuken. Delen en vermenigvuldigen van breuken was toch nog wel erg lastig. Weten jullie het nog? 7½: (1/18 x 3 3/5) = …  Lastig hè? De musical oefenen we ook veel, we kunnen alvast beloven dat dit een groot succes gaat worden! Bijna iedereen heeft zijn spreekbeurt gedaan, we kregen nog informatie over bijvoorbeeld beleggen en transgenders. Op vrijdag waren de koningsspelen. We begonnen met het liedje van de kinderen voor kinderen ‘De Pasapas” met de hele school op het schoolplein. ’s Middags kregen we in halve groepen een bootcamp. Wat was dit leuk! Volgende week dinsdag begint de CITO toets. De kinderen mogen dan wat te eten en drinken meenemen, maar wel de dingen die geen geluid maken. Ze mogen suikervrij snoep of natuurlijk lekker fruit meenemen. Graag wel alles zoveel mogelijk in een bakje en al uit het papier gehaald. Donderdag is de laatste ochtend van de CITO toets. Dit zullen we afsluiten met een feestelijke lunch (verzorgd door school). Op donderdag is er geen gym voor de leerlingen. Vrijdag 19 april is het goede vrijdag en dan zijn de leerlingen vrij en kunnen ze gaan genieten van hun welverdiende vakantie.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht