Duinwoordje 05-04-2019

 

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS “DUINOORDSCHOOL”  

 

UITNODIGING Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voorprotestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op:  

Datum: Dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur  

Locatie: schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8  

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Benoeming nieuwe leden van het bestuur: Willem Roeland wordt voorgedragen als penningmeester

4. Bespreken stand van zaken verbouwing

5. Rondvraag

6. Sluiting

 

Van de directeur en het bestuur: Op dinsdag 7 mei organiseren wij samen een thema-avond over het onderwerp: Wat kan ik als ouder doen om mijn kind toekomstbestendig te maken? Directeur Christiaan Batenburg zal een toelichting geven op de onderwijskundige ontwikkeling van de Duinoordschool en de ambities die hij hierin heeft samen met het team. Verder zal Ben Endlich, aan de Duinoordschool verbonden als begeleider van thematisch onderwijs, uitleg geven over wat belangrijk is voor succes in het onderwijs en wat de school en ouders kunnen doen om kinderen daarin te stimuleren. We zullen de avond starten met een verkorte ALV van ongeveer 30 minuten. Als bijlage bij deze mail vindt u hiervoor de convocatie. In deze ALV zal een update van de verbouwing worden gegeven en staat de voorgenomen installatie van Willem Roeland als de nieuwe penningmeester gepland. We hopen u allen in grote getale te mogen begroeten op 7 mei aanstaande.

 

Het bestuur vraagt tevens uw aandacht voor de vacature van secretaris van het bestuur van de Duinoordschool die aan het einde van dit schooljaar ontstaat wanneer Arnoud Fuchs na jaren het bestuur zal gaan verlaten. Heeft u interesse in deze functie, dan kunt u altijd een mail sturen naar bestuur@duinoordschool.nl of u kunt een van de bestuursleden aanspreken. Meer informatie over deze vacature kunt u vinden op de website: https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=250&sid=1.

 

Koningsspelen 2019 Op de muziek van de Pasapas(Kinderen voor kinderen) openen wij vrijdag a.s. sportief de Koningsspelen op het plein om 8.25uur.  

Koningsontbijt Alle groepen krijgen in de klas een licht ontbijtje van de Koning. Je mag thuis heus wel een boterham oid eten voordat je naar school gaat. Uitzondering is groep 5, zij ontbijten normaal thuis en lunchen allemaal Koninklijk op school die dag! Groep 6 blijft ook op school met de lunch in verband met een sportieve activiteit. Zij moeten wel gewoon lunch van thuis meenemen.
Groep 1&2 Graag zien wij de kinderen in Oranje, rood, wit en blauw of goud verkleed! Denk eraan dat de kinderen goed kunnen bewegen in deze kleding want het is een buitencircuit. Daarvoor mag het volgende mee worden genomen; Stepjes, springtouw, krijt, zachte ballen en bellenblaas.
Groep 3 t/m 8 Graag zien wij de kinderen sportief in Oranje, rood, wit en blauw of goud verkleed! Denk eraan dat de kinderen goed kunnen bewegen in deze kleding want zij gaan bootcamp doen in de gymzaal. Blote voeten zijn oké!      

Groep 1a We begonnen de week met een feestje. Max is 4 jaar geworden, gefeliciteerd. Maandag hebben de oudste kleuters een paashaas gevouwen. Best een moeilijk werkje, maar ze zijn mooi geworden. We hebben ook alvast een eierdopje gemaakt voor ons paasontbijt. Volgende week vrijdag zijn de Koningsspelen. We gaan dan met de kinderen in de klas ontbijten. Mocht uw kind in de ochtend honger hebben geef dan gewoon alvast iets kleins te eten. We eten namelijk pas rond 8.40. Die ochtend mogen de kinderen ook buitenspeelgoed meenemen. Dat kunnen stepjes zijn, stoepkrijt, springtouw, bellenblaas. Fietsen mogen niet. Het is ook leuk om oranje of rood/wit/blauwe kleding aan te trekken. Vrijdag vierde Jasmijn haar verjaardag, gefeliciteerd! En kwam Benjamin wennen, na de vakantie komt hij elke dag naar school. Welkom Benjamin. We hebben verder veel gezongen, gelezen en hard gewerkt. We maakten puzzels, gingen stempelen en de oudste kleuters werkten met piccolo.

Groep 1b Wat een feestje is het in ons lokaal! ! Vlinders die in de rondte vliegen, plantjes en bloemen die uit de grond komen en rupsjes die in het rond kruipen. We wanen ons bijna in een "echte" vlindertuin. Wist u dat we het verhaal van ‘Rupsje nooit genoeg’ bijna helemaal kunnen naspelen. En dat we hele mooie en leuke lenteliedjes kunnen zingen. We hebben deze week ook veel geleerd over dieren. Welke wonen er op de boerderij, wat is een kalfje en wie drinken er melk bij hun mama. Waarom heeft de haan zulke mooie veren en de kip niet. En wie weet welke dieren van de boerderij zijn weggelopen?! Bij dit spel moesten we goed tellen, focussen en onthouden. Verder hebben we veel gewerkt aan onze samenwerk skills. Samen kinderen meten en tekenen, spellen doen, bouwwerken maken enz. Erg leuk en soms ook nog best wel een beetje moeilijk! Donderdag mocht Pepijn voor zijn verjaardag maar liefst vijf vuurpijlen aansteken. Hoera! Wij zoeken nog een paashaas die heel goed eieren kan verstoppen. Mocht u graag willen of iemand weten laat het ons dan weten! Ook zou het fijn zijn als ieder kind een eigen reserve setje kleren in zijn luizenzak of tas zou hebben. Misschien wilt u dat nog even checken. Namens 1b een heel fijn weekend toegewenst!

Groep 2 De week begon met feest, Evie werd 6 jaar: Hiep Hoera! Op woensdag hadden we weer een gastles. Deze keer kwam de moeder van Manoël een les geven over wat baby’s doen en hoe ze groeien, kruipen en eten. En natuurlijk was het babyzusje er zelf ook bij. Heel gezellig! Ook hebben we veel geleerd over eieren, wie zitten er allemaal in een ei en wat zit dat kuikentje opgevouwen zeg! Verder zijn we ook begonnen met wat paaswerkjes, want Pasen komt ook alweer snel!

Groep 3 Maandag vierde Cleo haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Deze week stond de uitvinding van de auto op het programma. Waar wordt een auto van gemaakt en hoe kan een auto rijden? Wij hebben zelfs een eigen auto gemaakt en volgende week gaan de auto's rijden. Wat zinkt en wat blijft drijven? Dit hebben wij onderzocht evenals het wel of niet aangetrokken worden door een magneet. Woorden als berg en wolf leren wij schrijven. Woorden als takken en rokken worden gelezen evenals gezin, betaal en verkeer. Met rekenen hebben we aandacht besteed aan het splitsen van getallen tot 20 in een tiental en eenheden ( 10 + 8 = 18). Het begrip tijdsduur kwam ook aan bod. hoeveel uren zitten er tussen 2 tijdstippen? En we bepaalden de lengte van een route. De kinderen hebben vol enthousiasme gewerkt aan het vlechten van de paasmandjes en de bijbehorende kuikentjes, u kunt ze bewonderen in onze vitrine. Volgende week vrijdag vieren wij "Koningsdag". Iedereen mag rood, wit, blauwe of oranje kleding aantrekken. Wel graag sportieve kleding want we gaan ook sporten in de gymzaal. We starten met de "Pasapas" op het plein en vervolgens ontbijten we in de klas.

Groep 4 De uitvinders van groep 4 zijn hard aan de slag geweest en hebben de meest creatieve diervriendelijke muizenvallen ontworpen! Met rekenen is in dit nieuwe blok de tafel van 6 geïntroduceerd. We zijn er goed mee aan het oefenen. Tijdens de spellingslessen zijn we alle regels aan het herhalen. Welke woorden eindigen op een d, hoe schrijf je verkleinwoorden en natuurlijk niet te vergeten de regel van de open -en gesloten lettergrepen. Met taal hadden we het over verschillende manieren van kijken, dus staren, gluren, aangapen, loeren. We hebben gewerkt over tegenstellingen en over het meervoud. Op donderdagmiddag waren we weer in het handvaardigheidslokaal te vinden. Dit maal om de kleikippen van een mooi kleurtje te voorzien. Onze Paastafel gaat er vast en zeker prachtig uit zien. Maar voor het zo ver is, hebben we eerst nog een ander schoolontbijt. Volgende week vrijdag zijn namelijk al de Koningsspelen en daarvoor verzorgt de koning een heerlijk licht schoolontbijtje. Gezellig! Na het ontbijt gaan we uiteraard sporten. Dat gebeurt dit jaar in de gymzaal in de vorm van een echte ‘bootcamp’. Officiële gymkleren zijn daarvoor niet nodig, wel graag een sportieve outfit en als dat dan ook nog kan in de kleuren rood-wit-blauw-oranje-goud is dat natuurlijk helemaal leuk!

Groep 5 Wat hebben we maandag gelachen met elkaar! Er waren heerlijke 1 aprilcupcakes gebakken, die er heel gruwelijk uitzagen.  Met taal en spelling hebben we veel onderdelen van de afgelopen periode herhaald. Zoals lange en korte klanken en letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Met het thema zijn we goed naar dieren gaan kijken en daarna zijn we zelf gaan nadenken over een nieuwe uitvinding. Ook hebben we oude en nieuwe uitvindingen met elkaar vergeleken. Met zwemmen mochten veel kinderen met kleding zwemmen, dat is altijd behoorlijk zwaar. Huiswerk voor volgende week: Muiswerk Begrijpend lezen.

Groep 6 Maandag was het natuurlijk gelijk raak: op het huiswerkbord waren alle data veranderd in 1-4(april) , de dagplanning was aangepast en als klap op de vuurpijl werd het smartboard en de computer van de juf "overgenomen" door een op afstand bestuurbare muis. Aan het einde van de dag "sloeg" de juf terug met een concentratieoefening waarbij ze veel moesten doen ....maar aan het einde bleek dat dit allemaal niet had gehoeven! Met ons thema hebben we gekeken naar slimme technieken die dieren gebruiken en bedachten we een uitvinding voor onszelf m.b.v. die dierentechnieken. Bij rekenen zijn we gestart met het cijferend aftrekken op de verkorte wijze en dat ging echt supergoed bij iedereen! Huiswerk: maandag gym A, dinsdag: 15 min Begrijpend Lezen, donderdag: Gym A+B, agenda mee, topo Overijssel B-niveau, vrijdag: ontbijt op school, rood/wit/blauwe/oranje sportkleren aan!

Groep 7 Maandag en dinsdag was juf Evelien ziek en kwamen juf Annemieke en juf Sabine invallen. Woensdag zijn we gestart met het oefenen voor de Entreetoets. Bij taal hebben we geleerd dat de voegwoorden ‘en, maar, want en of’ twee hoofdzinnen aan elkaar voegen. Bij spelling hebben we woorden geleerd met een trema en we hebben geoefend met voltooid deelwoorden van sterke werkwoorden. Bij rekenen hebben we geoefend met schaal en met gelijkwaardige breuken. Tijdens de gym hebben we de piepjestest gedaan. Bij geschiedenis hebben we gepraat over onderzoekers uit de gouden eeuw, zoals Antoni van Leeuwenhoek. Huiswerk: maandag gym A, muiswerk spelling 20 min, woensdag werkblad taal, vrijdag muiswerk rekenen 20 min.

Groep 8 Het was 1 april. Juf Carien werd de klas uitgestuurd en mocht pas om 8:30uur weer terug komen van de leerlingen. Carien voelde de bui al hangen en dat zorgde er voor dat het bekertje water gelukkig niet op de juf terecht kwam. Het toetsenbord deed het niet meer, haar sleutels hingen hoog in het lokaal en de grappenmakers hadden plakband onder de muis geplakt waardoor ook de muis het niet meer goed deed. 1 APRIL! Een dag vol grappen dus. Er moest natuurlijk ook nog even hard gewerkt worden. We zijn druk bezig met het oefenen van Cito’s, die komt er namelijk al bijna aan. Verder hebben we weer veel verschillende spreekbeurten gezien, waar we weer veel van geleerd hebben en hebben de leerlingen zich in het zweet gewerkt bij de piepjestest tijdens de gymles. Op donderdag hadden we de audities en wat hebben de juffen het moeilijk gehad met het maken van de keuzes. Iedereen was zo goed! Het was zelfs een extra spannende dag voor de kinderen want ze kregen ook te horen of ze aangenomen zijn op de school van hun eerste keuze. Vrijdagochtend kwamen er wat ouders de kinderen interviewen voor het eindboek van groep 8. De toets van Engelse woordjes is weer achter de rug. Fijn weekend allemaal. Volgende week vrijdag zijn de Koningsspelen.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht