ALV/Thema-avond 7 mei 2019

Op dinsdag 7 mei organiseren wij samen een thema-avond over het onderwerp: Wat kan ik als ouder doen om mijn kind toekomstbestendig te maken?

Directeur Christiaan Batenburg zal een toelichting geven op de onderwijskundige ontwikkeling van de Duinoordschool en de ambities die hij hierin heeft samen met het team. Verder zal Ben Endlich, aan de Duinoordschool verbonden als begeleider van thematisch onderwijs, uitleg geven over wat belangrijk is voor succes in het onderwijs en wat de school en ouders kunnen doen om kinderen daarin te stimuleren. 

We zullen de avond starten met een verkorte ALV van ongeveer 30 minuten. Als bijlage bij deze mail vindt u hiervoor de convocatie. In deze ALV zal een update van de verbouwing worden gegeven en staat de voorgenomen installatie van Willem Roeland als de nieuwe penningmeester gepland. We hopen u allen in grote getale te mogen begroeten op 7 mei aanstaande.

Programma van de avond:

20:00 - 20:30 uur ALV

20:30 uur Thema-avond 

22:00 uur afsluiting

Downloads:

Bestuur overzicht