Gezocht: nieuwe secretaris voor het Bestuur

Aan het eind van dit schooljaar zal Arnoud Fuchs zijn taken als secretaris van het Bestuur van de Duinoordschool neerleggen.

Daarom zijn we op zoek naar iemand die hem kan vervangen. Aanmelden voor deze prachtige en dankbare klus kan via bestuur@duinoordschool.

Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per maand met het MT, 1x per maand met het Bestuur incl. Toezichthoudend Bestuur (dit gebeurt altijd op de tweede dinsdag van de maand) en 3 x per jaar met de MR. De rol van de secretaris bestaat uit het vaststellen van de agenda in overleg met de voorzitter. Het tijdig delen van de agenda en de benodigde stukken. Ook voor de ALV verzorgt de secretaris de agenda, bijbehorende stukken en verslaglegging.

Daarnaast teken je als secretaris alle benoemingen van personeel binnen de school en correspondeer je geregeld namens het bestuur.

Vacatures overzicht