Duinwoordje 08-03-2019

 

Trefwoord Komende week staan de kinderen stil bij de vraag: Op welke gebieden in het leven van mensen ontstaan gemakkelijk problemen? Ze ontdekken dat problemen waarmee ze te maken krijgen vaak te herleiden zijn tot deze vier ‘basisproblemen’: bezit, relaties, ruimte en meningen. In de Bijbelverhalen van komende week gaan mensen met hun problemen naar Jezus. Ze merken dat Jezus op een heel andere manier tegen deze problemen aankijkt. 

 

Op tijd op school Wij merken dat er steeds meer leerlingen te laat op school komen. Het is vervelend als er nog leerlingen binnenkomen terwijl de les is begonnen. Dit is niet alleen vervelend voor de leerkracht, de andere leerlingen maar vooral ook voor uw kind zelf. De afspraak is dat de leerlingen van groep 2 t/m 8 om 8.30 uur op het plein aanwezig zijn en in de rij meelopen met de juf. Tevens is de afspraak dat de ouders van groep 2 t/m 8 niet meelopen naar binnen. De leerlingen van groep 1 mogen tot 8.35 uur in de klas worden gebracht.

 

Verlof aanvragen Voor bijzondere omstandigheden zoals een huwelijk of een begrafenis van bloed- of aanverwanten of een verhuizing van het gezin, kunt u toestemming voor verlof aanvragen bij de directie. Vakantie Vakantie buiten het vakantierooster om wordt uitsluitend toegestaan indien ouders vanwege hun werk niet in één van de schoolvakanties weg kunnen. Toestemming kan slechts éénmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden verleend en kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Verlof aanvragen geldt ook voor de vierjarigen, hoewel die nog niet leerplichtig zijn. Ouders/verzorgers kunnen uitsluitend verlof, vrije dag en/of vakantie aanvragen door het formulier ‘aanvraag vrijstelling schoolbezoek’ volledig in te leveren. Het formulier is op te halen bij de administratie of de directeur en dient (indien mogelijk) vier weken van te voren ingeleverd te worden. Ouders ontvangen binnen 14 dagen een schriftelijk bericht waarin staat of de vrijstelling al dan niet is verleend.

 

Kangoeroewedstrijd Volgende week donderdag zullen we meedoen met de W4Kangoeroewedstrijd.  Wat is W4Kangoeroe? W4Kangoeroe is een grote en leuke reken- en wiskundewedstrijd; er doen zo’n 135.000 leerlingen aan mee op 2300 scholen. W4Kangoeroe is geschikt voor alle leerlingen vanaf groep 3 van het basisonderwijs en alle leerlingen van het voortgezet onderwijs.  

 

Droomtuin Benefietavond vrijdag 15 maart: Het is bijna zo ver: de benefietavond voor de Droomtuin. U komt toch ook? Een avondvullend programma met heerlijk diner, mooie veilingitems en meer. Bestel uw kaarten online via de website van de Duinoordschool, of rechtstreeks via: https://eventix.shop/54j7qxq6 

 

Droomtuin-loterij: De kinderen zijn erg enthousiast gestart met de verkoop van loten voor de Droomtuin-loterij. Er is al veel verkocht aan opa's, oma's, buren, tantes, etc. Er zijn dan ook mooie prijzen te winnen. Sommige kinderen hebben zelfs al extra lotenboekjes opgehaald bij de directeur. Komende week kunnen de mappen met de lijsten en het geld worden ingeleverd in de klas. Maak dus nog even een laatste verkoopsprint, want wie weet verkoop jij of jouw klas de meeste loten! 

 

Wandelen voor Water is een landelijke sponsorloop waarmee kinderen elk jaar geld inzamelen voor watervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Ieder jaar doen de leerlingen van de Duinoordschool mee aan dit waardevolle evenement. Deze sponsorloop wordt georganiseerd samen met de Stichting Kinderhulp Indonesië, de stichting Aqua for All en Wilde Ganzen.

Wat gaat er gebeuren op 20 maart?

Op woensdag 20 maart 2019 (rond Wereld Water Dag van de Verenigde Naties) lopen leerlingen een afstand met een rugzak met water. Dit verschilt per klas. Kinderen uit:

groep 1 en 2 lopen 1 km wandelen met 1/2 liter;

groep 3 & 4 lopen 2 km met 2 liter water;

groep 5 & 6 lopen 4 km met 4 liter water;

groep 7 & 8 lopen 6 km met 6 liter water.

Zo ervaren de kinderen wat leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden dagelijks kunnen meemaken om aan water te komen. Leerlingen laten zich sponsoren door familie, vrienden en bekenden om geld in te zamelen voor watervoorzieningen en sanitair op scholen in Indonesië.

 

Groep 1a Na een heerlijke vakantie zijn we maandag weer fris begonnen! We gaan over het thema groeien werken. We beginnen met de bloemen en planten. We maakten een woordveld over groeien en konden al veel woorden bedenken die met dit thema te maken hebben. Vrijdag was Jan voor de eerste keer in de klas. Welkom Jan! Vandaag krijgt uw kind een formulier mee voor wandelen voor water. In de klas hebben wij laten zien waarvoor de kinderen geld gaan ophalen.

 

Groep 1b Piep! Piep! Oh jee! De (speelgoed) kuikentjes hebben zich allemaal verstopt in de klas! Gelukkig konden de kippen en de hanen ze weer allemaal terugvinden met grote hilariteit! Met dank aan Amber die ze had meegenomen. Deze week zijn we van start gegaan met het thema: Groeien. Wat groeit er allemaal, hoe en waarom? Op deze vragen gaan we komende weken een antwoord proberen te vinden. We hebben ons zelf al gemeten en hebben zaadjes gepland. Ook konden we mooi zien hoe het aarde tabletje begon te groeien toen we het in het water dompelde. Verder hebben we bij de muziekles op de trommels mogen trommelen en gedanst op het ritme hiervan. Bij de kanjerles moesten we leren met onze ogen en lichaam iets te zeggen. Woensdag mag u een lesje komen bijwonen. Vrijdag zijn ouder/grootouders van harte uitgenodigd om (gezelschap)spelletjes met de kinderen in de klas te komen doen. We zullen een lijst op de gang hangen waar u zich kunt opgeven. Wij wensen iedereen een fijn weekend! 

 

Groep 2 Het begon deze week al feestelijk. Maandag vierde Cathelijne haar 6e verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Na de vakantie zijn we weer hard aan de slag gegaan. Werken in ons letter- en cijferboek, het popje van de maand maart en alvast gepraat over het nieuwe thema 'groeien'. De nieuwe letter die we zoeken is de letter 'd' van das. Ook gaan we op de computer weer verder met 'Rekenen met Bas'. Al met al een leerzame week!

 

Groep 3 Deze week stonden de woorden met schr (schrift, schram) en verkleinwoorden zoals: muisje, boompje en stoeltje op het programma. Deze kern staat in het teken van allerlei optredens. Philippine en Louise lieten een goocheltruc zien, Hannah zong een lied van Maan en Fender vertelde over zijn gitaar. Knap gedaan! Iedereen mocht deze week een compliment geven en dus ook ontvangen. Tijdens de rekenles werden de dubbele en bijna dubbele sommen geoefend ( 4+ 4= 8, 4+ 3= 7). We maakten ook kennis met de begrippen oppervlakte en omtrek. Deze week zijn we gestart met niveaulezen. Wat fijn dat er zoveel ouders zijn die de leesgroepjes willen begeleiden! De lente is in aantocht. De vaas met narcissen en tulpen in de klas mochten we natekenen. We maakten de bloemen met oliepastel en ook ecoline kwam eraan te pas, u kunt de tekeningen a.s. woensdag bewonderen in onze klas. Op 13 maart is er kijkmorgen van 8.00 uur tot 8.30 uur. U komt toch ook? 

 

Groep 4 Het was een heerlijke vakantie! Iedereen heeft weer een fris nieuw plekje in de klas en met nieuwe energie zijn we er weer tegenaan aan het gaan! Met spelling hebben we thema 5 bijna klaar. We hebben het woordjesdictee gedaan, dat ging over woorden met ei/ij, ou/au en ieuw/eeuw/uw. Volgende week doen we het zinnendictee hierover. De rekenlessen waren best pittig deze week. We zijn begonnen met optellen en aftrekken “over het tiental”. Dus bijvoorbeeld 53-17. Eerst halen we de 10 eraf en dan de 7. Voor taal hebben we de toets van hoofdstuk 5 gemaakt en die ging super goed. 15 kinderen zijn hard aan het oefenen voor de Kangoeroewedstrijd. Op 21 maart is het zover! Rolf Meursing is in de klas geweest om te vertellen over Indonesië. Op 21 maart gaan we weer Wandelen voor water. Vandaag is het sponsorformulier mee naar huis. 

 

Groep 5 Wat hebben we allemaal genoten van de vakantie en het prachtige weer! Maar wat is het dan ook weer gezellig om elkaar allemaal weer te zien. Met spelling leren we hoe je woorden met twee verschillende medeklinkers in het midden schrijft, zoals kasteel en sportief. Met rekenen hebben de het digitaal klokkijken herhaald, de grote keersommen en geoefend met de moeilijkheden uit de toets. Zaterdag is het dubbel feest, want dan zijn Siebe en Renee jarig! Volgende week is het weer huiswerk, let op dit keer 15 minuten Muiswerk Begrijpend lezen.

 

Groep 6 Zo te horen had iedereen een fijne vakantie gehad...in de sneeuw elders of in de zon hier thuis! En dus was het best wel even wennen aan weer opletten en aan het werk zijn. We hebben geleerd in welke tijd Rembrandt leefde, waarom hij zo bijzonder schilderde en wie er allemaal op de Nachtwacht staan. We hebben allemaal een persoon uit het schilderij gekozen; gaan hier met HAVA een poppenkastpop van maken en we schrijven een script over wat er gebeurt als de Nachtwacht tot leven komt.....we zijn erg benieuwd!! Verder oefenen we voor de Kangoeroewedstrijd met lastige rekenpuzzels maar ook hierbij geldt: "meedoen is belangrijker dan winnen".  Huiswerk: maandag: Gym A, dinsdag: 15 min. Muiswerk, donderdag: Gym A+B, agenda mee, vrijdag: Topo Noord-Brabant A-niveau.

 

Groep 7 Hopelijk heeft iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie gehad. De kinderen zijn blijkbaar goed uitgerust, want ze hebben deze week super goed gewerkt. Bij spelling hebben we verder geoefend met het schrijven van het voltooid deelwoord en we hebben de korte/lange klank regel herhaald. Bij taal hebben we nieuwe dingen geleerd: dubbelzinnig taalgebruik en persoonlijke voornaamwoorden die in een zin lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp zijn. Bij rekenen hebben we geoefend met grote getallen (1.300.000 kun je ook schrijven als 1,3 miljoen en andersom), met gelijkwaardige breuken, het berekenen van de oppervlakte van een onregelmatig figuur en het omzetten van breuken naar kommagetallen. Bij taal/tekenen zijn we ook bezig met het maken van een stripverhaal. Verder hebben we bij verkeer geoefend voor het theoretisch verkeersexamen dat op 4 april plaats gaat vinden. Het praktisch fietsexamen zal op 17 april plaatsvinden, maar daar ontvangen de ouders later nog informatie over. Deze week hebben we ook een leuke drama-opdracht gedaan in groepjes. Ieder groepje kreeg een situatie die ze moesten spelen. Daarbij ging het niet zozeer om het spel, maar om het gesprek dat gevoerd werd. Het moest eigenlijk zo’n duidelijk te volgen gesprek zijn, dat je met je ogen dicht het zou moeten kunnen volgen. Dat hebben we dus ook gedaan. Iedereen moest zijn ogen dicht doen terwijl het groepje speelde, om te kijken of het gesprek duidelijk genoeg was. Bij thematisch werken zijn we het thema aan het afronden. We hebben de laatste informatie opgezocht en gaan morgen oefenen voor de pitch die we maandag gaan doen (korte presentatie van 2 minuten over datgene wat je geleerd hebt). Huiswerk: maandag gym A en voorbereiden pitch indien nodig, woensdag werkblad rekenen, donderdag toets topografie Balkanlanden deel A+B.

 

Groep 8 We hebben een week vakantie gehad, maar zijn daarna weer gelijk hard aan de slag gegaan. Zo hebben we deze week een musical gekozen, zijn we begonnen aan de informatieve filmpjes “Welkom in de gouden eeuw” en zijn de kinderen veel aan het leren over het leven van Rembrandt van Rijn. We doen namelijk mee aan een wedstrijd waarbij we proberen om de mooiste nachtwacht te maken voor het Rijksmuseum. Volgende week krijgen de leerlingen een korte toets over wat ze allemaal geleerd hebben over Rembrandt. Alsof dat nog niet genoeg is zijn we ook druk aan het oefenen voor de kangoeroewedstrijd die donderdag 21 maart plaatsvindt, kregen we een les over mensenrechten van Amnesty International en konden wij kaarten schrijven voor mensen die het niet erg makkelijk hebben. Verder kregen we een voorlichting over Wandelen voor water, dit staat gepland op woensdag 20 maart. Over twee weken beginnen we met de spreekbeurten en volgende week krijgt iedereen zijn rapport mee. We zitten dus zeker niet stil! 

 

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

Duinwoordjes overzicht