Duinwoordje 15-02-2019

 

Trefwoord Dat je kunt praten is heel belangrijk maar niet vanzelfsprekend. Bij het spreken zorgen onze hersenen en onze mond voor verstaanbare woorden die een bepaalde betekenis hebben. Voor iemand met een spraakgebrek is dat een hele opgave. Spreken kan ook verwarrend zijn, bijvoorbeeld als je iets letterlijk opvat terwijl dat figuurlijk is bedoeld. En soms produceren mensen heel veel woorden terwijl ze eigenlijk niks van betekenis zeggen: het spreken gaat nergens over. Spreekt iemand jouw naam uit, dan besta je echt. Voor een verwarde man verandert het leven wanneer Jezus zijn naam vraagt. Een gebed vraagt niet om veel bombarie en prachtige woorden; Jezus leert zijn leerlingen het Onze Vader, een paar eerlijke woorden die voldoende zijn voor God.
 
Op tijd op school Wij merken dat er steeds meer leerlingen te laat op school komen. Het is vervelend als er nog leerlingen binnenkomen terwijl de les is begonnen. Dit is niet alleen vervelend voor de leerkracht, de andere leerlingen maar vooral ook voor uw kind zelf. De afspraak is dat de leerlingen van groep 2 t/m 8 om 8.30 uur op het plein aanwezig zijn en in de rij meelopen met de juf. Tevens is de afspraak dat de ouders van groep 2 t/m 8 niet meelopen naar binnen. De leerlingen van groep 1 mogen tot 8.35 uur in de klas worden gebracht.

 

Benefietavond Heeft u al kaarten besteld voor de Droomtuin Benefietavond op vrijdag 15 maart in het Zuiderstrandtheater? Dat kan online via www.Duinoordschool.nl (item Droomtuin) of rechtstreeks via deze link: https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=234&sid=1
Maar u kunt ze ook contant of per pin kopen op school: Ma 18, di 19, wo 20 februari in de ochtend!

 

Groep 1a De afgelopen week hebben we over ziek zijn gewerkt. We verfden een poppetje met waterpokken. Bij muziekles speelden we op de xylofoon en zongen we liedjes. Woensdag hebben we de ouders naar onze dansvoorstelling gekeken. Wat deden we goed ons best, we leken wel echte dansers. Heel knap, want het was best een beetje spannend. Donderdag was het weer feest, toen mochten we naar een voorstelling kijken in het speellokaal. Het ging over Dobbe en de draak. Het was een geweldige voorstelling. Er werd een verhaal verteld en veel gezongen. De kinderen mochten zelf ook meedoen. Wilt u de naam van uw kind op het ochtendhapje zetten? De kinderen weten vaak zelf niet welk eten ze meegekregen hebben. Dank u!
 
Groep 1b Wat is gezond en wat is ongezond?! Hoe proeft zoet en hoe proeft zout? Hoeveel suikerklontjes zitten er in chocomel? En waarom is het belangrijk om gezond te eten en drinken?!  Deze week stond nog steeds in het teken van ziek en gezondheid. Verder waren we ook nog druk met heel veel andere dingen. Zo hebben we woensdag voor alle papa's en mama's opgetreden. En wat hebben we het goed gedaan!! En donderdag hadden we een geweldige voorstelling van Dobbe en de draak in de speelzaal. Met rookmachines, muzikanten op drumstel, gitaar en piano. Mega grote vertelplaten en een heel goede verteller en zanger. Zo kwamen we helemaal in sprookjessferen. En als afsluiter kregen we ook nog een spekje. Maar niet zo maar één. Eéntje waarvan je kusjes ging geven! Want het was natuurlijk wel Valentijnsdag en dan kunnen dat soort dingen gebeuren!Wij wensen iedereen een liefdevol en gezond weekend!

 

Groep 2 We hebben weer veel beleefd deze week. Natuurlijk hard gewerkt in het 'Ik kan het zelf-boek' en in de schrijfboekjes en het popje van de maand februari. Woensdag was het de hele dag feest. Eerst vierden Danilo en Bo hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Daarna hadden we ons optreden met 'Dans in school'! Het zag er heel mooi uit. Donderdag hadden we een theatervoorstelling op school: 'Dobbe en de draak', een geweldig leuk sprookje. En vandaag mogen we weer mee met juf Ria naar de computerles: Rekenen met Bas. Tijd om uit te rusten... fijn weekend!
 
Groep 3 Deze week hebben wij kern 7 afgesloten. In deze kern leerden wij schoen, ring en woorden als stop en kers. Verder kunnen wij nu de hoofdletters lezen. We starten kern 8 met het ankerverhaal "Een koninklijke maaltijd", het thema is: "Wat kan jij?" Woorden met 2 medeklinkers vooraan en achteraan zoals: krans  en sterk en woorden die eindigen op -d (hoed) of -b (web) leren wij lezen en schrijven. U ziet, de leesontwikkeling verloopt heel snel! Tijdens de rekenles kwam de koning van de 10 op bezoek. Hij is de baas over de getallen 10 t/m 19. Wat gebeurt er als je door de poort van de dubbelen gaat of kies je voor de poort van de helft? Met elkaar bekijken wij welke sommen bij de plaatjes horen. Veilig oversteken, waar doe je dat en hoe doe je dat? Dit en o.a. de haaientanden hebben wij besproken tijdens de verkeersles. Wij missen nog een aantal rapporten, graag volgende week bij ons inleveren.
 
Groep 4 De kinderen van groep 4 houden allemaal een presentatie over een dier. De meesten zijn enthousiast; sommigen vinden het spannend, maar ze doen het wel! Super leuk om te zien hoe groot ze worden! De kattentekeningen met wasco en ecoline worden prachtig. Met rekenen sluiten we volgende week al weer een blok af. De tafels van 3 en 4 gaan de goede kant op. Blijven herhalen is wel belangrijk, want ze zakken zo weer weg! Met spelling oefenden we maar weer eens met de ou/au en ei/ij. Je moet die woorden ten slotte maar gewoon ‘kennen’. De les van Nieuwsbegrip ging over de klimaatdemonstratie en leverde behalve een begrijpend leesles over verwijswoorden ook een mooi gesprek op over het onderwerp zelf! Donderdag was een topdag! Buiten leek het voorjaar begonnen en binnen werd druk geknutseld voor Valentijnsdag. Bergen kaarten gingen over en weer. Ondertussen draaiden we drie taarten in elkaar, die we ’s middags lekker konden opsmikkelen. Heerlijk!

 

Groep 5 Vorige week hebben we met elkaar het thema afgesloten. We hebben in tweetallen een grote poster gemaakt. Vervolgens mochten we in de klas rondlopen om te kijken wat andere kinderen hadden gemaakt en geleerd. Om de beurt ging we presenteren. Deze week zijn we met geschiedenis flink terug gegaan in de tijd…. We hebben het gehad over de jagers, verzamelaars en de eerste boeren. Met aardrijkskunde hebben we de kaart van Nederland bekeken. Met rekenen hebben een liedje geluisterd met een handigheidje om kilo, pond en ons te onthouden. We zijn daarna eerst gewicht gaan schatten en hebben daarna het echt gewogen. Met taal hebben we verwijswoorden en het onderwerp zoeken herhaald. Let op volgende week donderdag moet je Muiswerk Spelling al af zijn (15 minuten). Dan kun je daarna heerlijk gaan genieten van de vakantie.

 

Groep 6 De kinderen van groep 6 hadden een rare week, want juf Marie-Claire was ziek.. Dat zorgde er voor dat we deze week drie verschillende juffen hadden. Juf Sonja stond deze week ook weer een dagje voor de groep en dat vonden we weer erg gezellig. Maandag hadden we een feestdag, Lena en Marnix vierden hun verjaardag. De kinderen zijn deze week druk in de weer geweest met het afmaken van de amfibievoertuigen en daar zijn prachtige kunstwerken uitgekomen. Verder hebben we deze week weer een topografietoets gehad over Utrecht en voor volgende week leren we de topografie van Gelderland. Op donderdag hadden we een leuk theateruitje. We liepen samen met groep 8 naar het Zuiderstrandtheater waar het residentieorkest met behulp van onze groep 7 een muziekuitvoering gaf. Nog één weekje en dan kunnen we genieten van onze welverdiende vakantie.

 

Groep 7 We hebben deze week bij taal geleerd dat het werkwoord drie hoofdvormen heeft: de persoonsvorm, het hele werkwoord en het voltooid deelwoord. We hebben daarbij ook geleerd dat je niet altijd aan het werkwoord zelf kan zien welke vorm het is, dus dat je goed naar de zin moet kijken. Bij rekenen hebben we deelsommen en plus- en minsommen met geldbedragen herhaald. Ook hebben we gerekend met Romeinse cijfers en met mingetallen in de context van temperatuur (hoeveel verschil zit er tussen -5 en 8)? Bij spelling hebben we herhalingslessen gedaan om nog te oefenen voor het zinnendictee dat we ook deze week hebben gemaakt. We hebben deze week een muzikale week gehad! Maandag hadden we de laatste oefen les voor het project Ontdek het Orkest, dinsdag hadden we de generale repetitie voor het meespeelconcert en donderdag was het echte meespeelconcert. Vandaag hebben we de toets Engels gemaakt. Vanmiddag gaan we het pettenkwadrant van de kanjertraining doen. Huiswerk: maandag gym B, werkblad spelling, woensdag muiswerk rekenen 20 min., donderdag werkblad taal, géén gym. Vrijdag zijn de leerlingen vrij.

 

Groep 8 Deze week hebben we een aantal toetsen gehad. Zo hebben de kinderen de cito Engels afgemaakt, hebben we hoofdstuk 3 van taal afgesloten met een toets en maakten we een spellingdictee. Op donderdag hadden we een leuk uitje. We liepen samen met groep 6 naar het Zuiderstrandtheater waar het residentieorkest met behulp van onze groep 7 een muziekuitvoering gaf. Donderdag was het Valentijnsdag, dat zorgde voor best wel wat spanning en veel liefde. De hele klas was versierd met hartjes en sommigen hadden zelfs een aanbidder. Op vrijdag oefenden we een kangoeroewedstrijd van de brugklas. Vrijdag was ook best een beetje spannend voor sommige kinderen, ze kregen te horen of ze toegelaten zijn op de Daltonschool. Nog één weekje school en dan hebben we lekker vakantie.

 

 

 

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

Duinwoordjes overzicht