Dromen over de Droomtuin - uw gift is van harte welkom

De Duinoordschool heeft de kerk gekocht. De school gaat met 2Samen de kerkzaal, de NSO (naschoolse opvang) en ruimtes die daar bij horen verbouwen. School houdt echter niet op bij de school zelf. Deze kan niet los gezien worden van het schoolplein. Ook een schoolplein ontwikkelt mee met de ideeën en eisen die de tijd aan schoolpleinen stelt. Het huidige schoolplein voldoet maar kan uitdagender, creatiever, efficiënter en groener worden vormgegeven, op een manier die aansluit bij de school in een modern nieuw jasje.

Zowel de Duinoordschool als 2Samen stelt een bedrag beschikbaar voor de realisatie van het basisplan voor het nieuwe schoolplein. Ondanks deze mooie bijdrage, hebben we uw hulp nog nodig om het schoolplein te vernieuwen. U kunt ons helpen door een eenmalige gift te doen, ten behoeve van de herontwikkeling van het schoolplein.

Meer informatie hierover vindt u in onderstaande brief. 

Downloads:

Droomtuin overzicht