Ouderraad

De OR heeft tot doel het contact tussen ouders en school te bevorderen en bestaat uit door ouders gekozen vertegenwoordigers. Deze raad verzorgt niet alleen het dagelijks contact tussen ouders en de (groeps-)leerkrachten, maar rekent het zich tot taak om tal van manifestaties op school te organiseren. 

Regelmatig worden tijdens vergaderingen de te ondernemen activiteiten besproken. Elke klas heeft een klassenouder. Deze wordt gekozen uit en door de ouders van een klas. Samen vormen deze klassenouders de OR. Leden van de OR worden gekozen voor 2 jaar en kunnen zich na deze periode nog éénmaal herkiesbaar stellen. Eventuele verkiezingen van OR-leden vinden plaats op de informatieavond. U wordt hierover door de OR geïnformeerd. Indien u zich verkiesbaar wilt stellen, dan kan dat tot 1 week voor de informatieavond. Bij belangstelling of voor vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter of één van de andere leden van de OR. U ontvangt dan een exemplaar van het reglement alsmede aanvullende informatie over de activiteiten. 

 

 

Organisatie Duinoordschool overzicht