Gift aan de droomtuin

De realisatie van het nieuwe schoolplein kan gesteund worden door een financiële gift. De gift is voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar, omdat de Stichting Steunfonds Duinoordschool een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

Voor de aftrek van een eenmalige gift gelden drempels en maximale bedragen; deze zijn alleen fiscaal aftrekbaar wanneer ze minimaal 1% en maximaal 10% van je belastbaar inkomen zijn. Op de website van de Belastingdienst staan alle regels over schenken en specifiek over een gewone eenmalige gift aan een ANBI. Voor meer informatie kan je ook bellen met de Belastingtelefoon op 0800 0543.

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels. Wil je met jouw bedrijf wat schenken? Neem dan contact op met de Droomtuincommissie via droomtuin@duinoordschool.nl.

De gift kan overgemaakt worden naar:

Stichting Steunfonds Duinoordschool
NL56 RABO 0107 6813 66

Vermeld hierbij duidelijke in de omschrijving ‘Droomtuin’. Wil je een kwitantie van de Stichting? Neem dan contact met ons op.

Het fiscale nummer (RSIN) van de Stichting Steunfonds Duinoordschool is 816745298.

Wij kijken erg uit naar een prachtig vernieuwd schoolplein, dat mede door jouw hulp gerealiseerd kan worden.

Adresgegevens Stichting Steunfonds Duinoordschool:
Prins Mauritslaan 8
2582 LR Den Haag
KvK nr 41155592

Droomtuin overzicht