Duinwoordje 14-12-2018

Trefwoord Mag je mensen voortrekken? Eigenlijk zou iedereen in gelijke mate moeten tellen in onze samenleving. Maar sommige groepen trekken vaker dan gemiddeld aan het kortste eind. Mag je die, juist omdat ze vaak extra kwetsbaar zijn voortrekken? In onze samenleving vinden we van wel. Daarom zijn bijvoorbeeld mensen met een beperking, migranten, werklozen en kinderen bijzonder in tel. In de Bijbelverhalen over de geboorte van Jezus krijgen de herders een prominente plaats. Juist zij, die vaak als minderwaardig werden beschouwd, werden als eersten uitgenodigd voor een bezoek aan de pasgeboren koning.

Kerstfeest Duinoordschool  Wij willen u van harte uitnodigen om samen met de kinderen en leerkrachten van de Duinoordschool het Kerstfeest te vieren op donderdagavond 20 december. Het Kerstfeest wordt gevierd in de Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175. De viering begint om 18.00 uur, de kerk is open vanaf 17.45 uur. We zien uit naar uw komst.

Schoenmaatjes Ja, ja, de schoenendozen zijn op hun plek in Gouda! 72 stuks!! Geweldig dat u en jullie kinderen ieder jaar weer meedoen. Meneer de Bekker (papa Seger en Jente) heel hartelijk dank voor het wegbrengen.

Gevonden voorwerpen Beste ouders, in de kist in de hal liggen nog veel kledingstukken. Voor de kerstvakantie gaat alles weer weg. Mist u een jas, gymkleding/schoenen, zwemkleding e.d. kijkt u dan even in die kist!                                                                                                                                                                                                                                 

Kinderkerstfeest Op 24 december wordt in de Nieuwe Badkapel, gelegen aan de Nieuwe Parklaan 90, het kinderkerstfeest georganiseerd speciaal voor alle kinderen van de basisschool. We zingen alle bekende kerstliedjes die jong en oud kennen en we luisteren weer naar een bijzonder kerstverhaal.  Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van bij deze speciale kerstdienst harte welkom. Het kinderkerstfeest begint om 18.30 uur. Voor meer informatie : www.hetkinderkerstfeest.nl

Groep 1a In een heel klein kribbetje… en twinkel, twinkel.., liedjes die we deze week uit volle borst hebben gezongen. Kaarsjes aan, de lichtjes van de kerstboom en ondertussen luisteren naar het kerstverhaal. We maakten met driehoeken een kerstboom en versierden glazen potjes met veel glitter. Volgende week woensdag willen wij de ouders uitnodigen om naar ons te komen luisteren in het speellokaal. Groep 1a en 1b zullen dan samen een kerstconcert geven.

Groep 1b Kerstlichtjes aan, Haardvuurtje erbij, kerstliedjes zingen en naar het kerstverhaal luisteren. We zijn helemaal in gezellige kerstsferen! Verder zijn we druk bezig geweest met liedjes oefenen voor de kerstviering samen met 1a. Misschien wilt u woensdagochtend wel even naar ons komen luisteren! Verder hebben we deze week lekker met glitters gestrooid over onze zelfgemaakte kerstballen en kerstbomen. En hebben we heel hard gewerkt in ons eerste (kerst)werkboekje! Waarbij we o.a. kerstballen moesten tellen, getallen moesten stempelen en sterren moesten kleuren. Behalve op papier hebben we ook op het plein gerekend! "Wie kan de kerstboom met vier ballen vinden en wie de kerstbal met het cijfer 6?! " Woensdag hebben we kennis gemaakt met ons nieuwe klasgenootje Ashwin, hij komt na de kerstvakantie bij ons in de klas. Volgende week dinsdag hebben we glazen potjes nodig om mooie Kerstlichtjes te maken. Hopelijk kunt u uw kind een glazen potje meegeven? Donderdag mogen de mooiste pakjes uit de kast, want om18.00u. is de kerstviering in de kerk! Wij verheugen ons, een heel fijn weekend toegewenst!
 
Groep 2 Alweer de op één na laatste week voor de kerstvakantie. Dus nog even hard doorwerken, mooie kerstbomen stempelen en we zijn nu bezig met een heel mooi stalletje. Ook hebben we heel veel woorden en zinnen geleerd met kerst erin. We zijn ook hard aan het oefenen voor de kerstviering in de kerk. Zingen doen we ook graag en vooral 'Jingle Bells'! Vrijdag hadden we feest, want Isis is 5 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd!

Groep 3 Deze week zijn de mooiste kerstliedjes in de klas te horen. Vooral het herderslied wordt goed geoefend. Dit lied mag groep 3 in de kerk tijdens de kerstviering zingen. We hebben deze week ook mooie kerstversieringen gemaakt zoals engelen, sterren, Jozef en Maria en het kindje in de kribbe. Het wordt steeds gezelliger in de klas. Kern 5 is afgesloten en we zijn gestart met kern 6 met de g van mug. In kern 6 worden de laatste letters aangeboden! Hoeveel geld zit er in de portemonnee? Welk snoepgoed kan je hiervoor kopen. Met munten van 1, 2 en 5 cent spelen wij "winkeltje". Het klassikale rekenrek wordt gebruikt bij korte rekenverhaaltjes. Er zijn 5 mensen in de kamer (zet 5 kralen op), dan gaan er 2 mensen weg ( schuif 2 weg). Hoeveel mensen zijn er dan nog in de kamer? Stap voor stap maken wij deze sommen.                                                                                                                               

Groep 4 Wat is de decembermaand toch gezellig! Het lokaal ziet er gezellig uit met onze ‘glitterend’ geschilderde kerstbomen! Deze week hebben we twee dictees gedaan: het woordjes- en het zinnendictee. Ook hebben we mooie kerstverhalen geschreven. Het schrift met hoofdletters is al bijna uit; we zijn al bij de Z! Met rekenen leerden we werken met tabellen. Best pittig was dat. In 1 zakje zitten 3 snoepjes. Hoeveel snoepjes zitten er dan in 2, 3, 5,8 zakjes? En dan ook andersom: als ik dan 21 snoepjes heb…hoeveel zakjes zijn dat dan? De les van nieuwsbegrip leverde mooie gesprekken op. Het onderwerp was Paarse Vrijdag. De dag waarop middelbare scholieren gevraagd wordt iets paars te dragen om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Paars is namelijk de kleur van de kracht! Voor de ouderen in Madurodam hebben wij als verrassing leuke kerstkaarten gemaakt. We oefenen natuurlijk met het zingen. Het gaat al heel goed, maar het is best moeilijk hoor om al die teksten te onthouden! We hebben er heel veel zin in!

Groep 5 Wat was het weer een gezellige week. Woensdag zijn we op bezoek geweest bij de Duitse school. Wat was dat ontzettend gezellig zeg! We werden gekoppeld aan een maatje en mochten vervolgens door de hele school lopen en samen met ouders gaan knutselen. Ook konden we even genieten van wat drinken en allerlei lekkers. Ook op school knutselen we samen met groep 7 aan kerststerren. Met rekenen zijn we op zoek gegaan naar wat er nou bij inhoud, oppervlakte, gewicht en lengte hoort. Daarnaast kunnen we nu zelf staafdiagrammen maken. Verder zijn we gezellig de liedjes voor de kerstviering aan het oefenen. Ook volgende week is het huiswerk 15 minuten Muiswerk Spelling.

Groep 6 In de Kanjerles van deze week hebben we een gemerkt dat wij allemaal superhelden zijn, dat we heel veel overeenkomsten hebben met elkaar en dat we het beste kunnen samenwerken als we dezelfde afspraken hebben. Deze week vierden Floris en Othello hun verjaardag: hoeraaaaa! Er zijn megaveel Kerstkaarten verkocht en dat is goed nieuws voor ons speelplein!! Er groeit deze week een bijzondere sterren-Kerstboom in de klas. En er zijn schitterende glas-in lood stalletjes gemaakt. Zo krijgen we steeds meer zin in Kerst en natuurlijk ook in de Kerstvakantie. Huiswerk: maandag: Gym B, dinsdag: 15 min Muiswerk, donderdag: Gym A+B, agenda, vrijdag: spullen voor Kerstbuffet meenemen.

Groep 7 Deze week hebben we een hele hoop geleerd. Bij taal hebben we geleerd wat zelfstandige werkwoorden en hulpwerkwoorden zijn. Vandaag hebben we geleerd wat beeldspraak is en dat er twee soorten beeldspraak zijn. Dit is best wel lastig om te herkennen in een zin! Bij spelling hebben we weer geoefend met sterke werkwoorden en Franse woorden die eindigen op –age, -oge en –ege, zoals garage, horloge en manege. Bij rekenen hebben we gerekend met procenten en met cirkeldiagrammen. Verder over prijzen met elkaar vergelijken (bij welke winkel is iets goedkoper als je in de ene winkel 5 dingen voor €3,50 krijgt en bij een andere winkel 8 dingen voor €6,40,-?) en handig rekenen met grote keersommen. We zijn ook druk bezig geweest met het oefenen van de kerstliedjes voor de kerstviering. Huiswerk: maandag gym B, dingetjes voorbereiden voor de presentatie voor het thema indien nodig, woensdag laatste hoofdstuk van het werkstuk inleveren, donderdag werkblad taal.

Groep 8 Nog een week en dan hebben we alweer vakantie. In die laatste week willen wij aan de ouders presenteren wat we hebben geleerd tijdens het afgelopen thema. Het thema was wereldsterren. Woensdag om 8.30 uur presenteren we voor de ouders van groep 8 in het speellokaal onze wereldster. Volgende week vrijdag sluiten we het jaar met elkaar af. We doen dit met een ‘klein’ kerstbuffet. Het is de bedoeling dat alle kinderen iets meenemen of maken voor het buffet. De intekenlijst hiervoor ligt bij de juf en de meester.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

 

 

 

Duinwoordjes overzicht