Duinwoordje 23-11-2018

Trefwoord Het is fijn om mee te tellen in een groep. Je voelt je serieus genomen, je hoort erbij. Meetellen ervaar je als je gezien wordt, je betrokkenheid voelt, jouw hulp gevraagd wordt, je naam genoemd wordt, jou mening meetelt. Hierover gaat het komende week tijdens de lessen Trefwoord.

Actie schoenendoos Op dit moment staan er zo rond de 20 dozen in de hal. Geweldig dat u en jullie allemaal zo goed meewerken! Hartelijk dank! Donderdag 6 december worden alle schoenendozen ingeladen en weggebracht. Dingen die niet in de dozen mogen zijn: eten/drinken, medicijnen en oorlogsspeelgoed. Alle dozen worden gecontroleerd en de spullen die niet in de dozen mogen, gaan naar de rommelmarkt. Van de opbrengst daarvan, kopen ze weer nieuwe spullen voor in de dozen, zoals tandpasta en nieuwe schriften. In elke doos zit een verrassing! Wij willen heel graag  zo rond de 100 kinderen blij maken met jullie hulp! Nog anderhalve week! Doen jullie nog even je best voor deze actie? Juf Ria

Vrijwillige ouderbijdrage Het bestuur en team van de Duinoordschool wil de kwaliteit van het onderwijs waarborgen en hier in de toekomst ook verder aan bouwen. Om een stimulerende leeromgeving te blijven en ons huidige niveau van voorzieningen te kunnen handhaven, vragen wij iedere jaar een vrijwillige bijdrage aan alle ouders. Het incasseren van de ouderbijdrage vindt komende week plaats.

Aanmelden broertjes en zusjes Vanwege de nieuwe aanmeldprocedure van de gemeente Den Haag is het belangrijk dat broertjes en zusjes worden aangemeld bij de administratie van de school. Als u dit nog niet heeft gedaan vragen wij u dit zo snel mogelijk te doen.

Groep 1a Joepie, Sinterklaas is weer in Nederland. Maandag hebben we meteen Pietengym gedaan. We zijn goede hulppieten. Lopen over de daken, glijden door de schoorsteen, springen, we kunnen het allemaal!! Zelfs in het donker. We maakten een Sinterklaas van papier en met stempels van wc rolletjes stempelden we zijn baard. We keken in het grote boek van Intertoys en maakten een verlanglijst voor Sint. Verder kunnen we ook al Sintwoorden na stempelen. En natuurlijk zingen we de Sinterklaasliedjes uit volle borst. Tot slot kregen wij post van Sinterklaas. Namelijk plaatjes om te ruilen in de klas. We hebben ze nog niet allemaal dus wie weet krijgen we er nog een paar volgende week!

Groep 1b "Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje!" Een bakje water, iets lekkers voor het paardje en dan nog mooie liedjes zingen. Hopelijk hebben de pieten ons gehoord en vinden we maandag iets in onze schoen?! Langzaam begint de klas op een echte "pietenschool" te lijken. We zijn dan ook druk bezig met het behalen van ons "eerste Pietendiploma!"  We oefenen flink met cadeautjes inpakken, vlaggetjes en sinterklazen knutselen/verven, letters kleien, schoorstenen bouwen en natuurlijk schoentjes tellen! En dan ook niet te vergeten de balansoefeningen, cadeautjes doorgeven , klimmen en regenbuisglijden in het gymlokaal! Volgende week staan o.a. cadeautjes gooien en vangen, pepernoten bakken, dansen, zingen en woorden rijmen op het programma en dan hebben we bijna alle onderdelen voor ons diploma geoefend! Wist u dat we deze week een paar keer merkwaardige post hebben gekregen! In een envelop kregen we telkens Pietenplaatjes! En mogen we er steeds een paar aan onze eigen verzameling toevoegen! Sinds maandag hebben we er een nieuw "Pietje" bij, genaamd Isabelle! Welkom en hoera!!!  Nog even ter info. Alleen kinderen die minstens 6 maanden onderwijs hebben genoten, hebben vandaag een rapport ontvangen. Wij wensen iedereen een fijn weekend en hopen u te zien op de oudergesprekken!

Groep 2 Oh, wat is het een spannende tijd! Op maandag hebben we pietengym gedaan en flink geoefend met over de daken lopen. Bij de muziekles hebben we flink veel Sintliedjes gezongen. Ook zijn we de Sint aan het schilderen. We volgen natuurlijk op de voet het Sinterklaasjournaal. Op vrijdag werd Olivia 5 jaar. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen juf Ria beterschap en hopen haar snel weer te zien. Tot die tijd even geen computerles.

Groep 3 Dinsdag vierde Femke haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd!  Met de letter j van jas sluiten wij kern 4 af. De familie van de korte klinkers: a, e, o, i, u is nu compleet. Kern 5 start met het ankerverhaal: Dan ken je Krisje Kolen niet! In deze kern worden letters aangeboden die de kinderen vaak als lastig ervaren. We starten met de tweetekenklinker eu en het woord jeuk. Het tellen van eieren die je niet ziet is een opdracht bij rekenen. Het rekenrek is hierbij een handig hulpmiddel. 6 dropjes zitten in een pot, we doen er 2 dropjes bij. Hoeveel dropjes zitten er nu in?  We tellen door: 6 dropjes, 7, 8 dropjes. We oefenen met het doortellen. Dinsdag vonden wij weer een enveloppe met plaatjes van Sint en Piet. Er werd weer geruild, maar wat gaat er met deze plaatjes gebeuren? Vandaag mochten we onze schoen zetten, wat zal er maandag in zitten... In de klas hangt inmiddels een gezellige "Sinterklaassfeer" en we kijken iedere dag met elkaar naar het Sinterklaasjournaal. Vrijdag kregen de kinderen hun rapport. De juffen zijn trots op alle kinderen want iedereen heeft zijn best gedaan!

Groep 4 In groepjes hebben we deze week ons zelfbedachte weerbericht gepresenteerd. We weten nu alles van bewolking, neerslag, windrichting en windsterkte in de verschillende seizoenen. En we kunnen u verklappen: zitten een paar geschikte opvolgers van Piet Paulusma bij hoor! Nu we bezig zijn geweest met de seizoenen, leren we ook de maanden van het jaar. Het is de bedoeling dat de kinderen de maanden vlot kunnen opzeggen. Met elkaar hebben we er prachtige posters van gemaakt, die hangen we in de klas op. De rekenles ging ook over de kalender. Hoe lees je zo’n maandoverzicht ? En wat betekenen de letters en cijfers die je ziet? De tafel van 5 gaat al heel erg goed. We blijven lekker oefenen. Spelling ging deze week over woorden met ei of ij en Nieuwsbegrip was interessant: het ging over het ruimtestation ISS. De kinderen worden steeds handiger in het zoeken van verwijswoorden, want daar ging deze les ook over. Wat erg leuk was, was het schrijven van een Sinterklaasverhaal. Super knap hoe geconcentreerd er gewerkt werd. De resultaten zijn briljant. Lekker knutselen was er ook weer bij. We hebben een uitstapje gemaakt naar het handvaardigheid lokaal en hebben daar prachtige pieten gemaakt.  Nu maar hopen dat de Pieten het leuk vinden in groep 4. We zingen ons suf; de schoenen staan klaar en het raam staat op een kiertje…. Er zal toch hopelijk wel iets in onze schoen zitten maandag? Vandaag hebben de kinderen hun eerste rapport gekregen. We hopen dat u er net zo trots op bent als wij!

Groep 5 Wat een feest dat Sinterklaas in het land is! We hebben onze schoen gezet en zijn in de weer voor onze surprises en gedichten. Met het thema gaan we nu aan de slag met onze eigen leervragen over een aards extreem. Uiteindelijk zullen we een markt houden waarin we kunnen laten zien waar het voorkomt op de wereld, wat je moet doen om je er tegen te beschermen en we laten door een proefje zien/voelen/ ruiken hoe het aardse extreem werkt. Op donderdag hebben een aantal kinderen samen met groep 8 de robot geprogrammeerd. De komende weken zullen we hier allemaal een keer mee gaan werken. Het huiswerk is weer 15 minuten Muiswerk spelling.

Groep 6 Deze week hadden we een heel mooi dirigeerproject van gr. 8 waar we gingen kijken! Justine deed het echt supergoed. Moeder Nina en Noa: fijn dat jullie als begeleider meegingen! Met taal hebben we gesproken over letterlijk en figuurlijk taalgebruik en kennen we nu heel veel uitdrukkingen....die we gelukkig niet letterlijk hoeven te nemen. Ook is er deze week weer goed aan het Thema Aardse Extremen gewerkt en hebben we allerlei onderzoeksvragen uitgewerkt. We genieten elke dag van het Sinterklaasjournaal en zijn blij dat we vrijdag onze schoen mogen zetten. En uiteraard kregen alle kinderen vrijdag hun rapport waar ze zo hard voor hebben gewerkt!! Reminder: op uiterlijk maandag 10-12 moeten het geld en de niet-verkochte Kerstkaarten weer ingeleverd worden. Huiswerk: maandag: Gym A, dinsdag: 15 min Spelling, donderdag: Gym A+B, agenda, vrijdag: 2e hoofdstuk van het werkstuk inleveren.

Groep 7 Deze week hebben we bij rekenen geleerd wat een afstand-tijdgrafiek is en hoe je die moet lezen. We moesten daarvoor ook iemands snelheid kunnen berekenen als we de afstand en tijdsduur wisten. We hebben met procenten gerekend, handig rekenen geoefend en keersommen met cijferend vermenigvuldigen geoefend (28x17 of 34x14 etc.). Bij taal hebben we geleerd wat leenwoorden zijn en herhaald hoe je het lijdend voorwerp in een zin kunt vinden. Bij spelling zijn we nog steeds aan het oefenen met de werkwoordspelling in de tegenwoordige en verleden tijd. Het blijft soms lastig om alle stapjes goed te zetten, maar het gaat steeds beter. We hebben daarnaast geleerd hoe je verkleinwoorden schrijft van woorden die eindigen op een –a, -u of -o (paraplu > parapluutje, auto > autootje, oma > omaatje). Dinsdag zijn we naar het Zuiderstrandtheater geweest om te kijken naar het dirigeerproject van groep 8. Vandaag mogen we onze schoen zetten en krijgen we onze rapporten mee! Huiswerk: maandag gym A, werkblad rekenen, rapportgesprekken, woensdag 3e hoofdstuk van het werkstuk inleveren, donderdag werkblad taal/spelling.

Groep 8 Dinsdag hebben wij genoten van de afsluiting van het dirigeerproject in het Zuiderstrandtheater. Justine mocht een stuk van de voorstelling dirigeren en wat deed zij dat goed! Deze week hebben we voor het eerst gewerkt met de Chromebooks. Nu kunnen we met z’n allen tegelijk informatie opzoeken en verwerken tijdens thematisch werken. De leerlingen zijn inmiddels bezig met het maken van de presentaties van thematisch werken. Deze presentaties kunt u binnenkort komen bewonderen….

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht