Duinwoordje 02-11-2018

Trefwoord Het geeft voldoening om iets zo mooi mogelijk te doen. We kunnen genieten van mooie dingen en schoonheid vrolijkt ons op. Hoeveel is er niet al mooi van zichzelf en heeft geen franje nodig? Deze week gaat het om de vraag: Wat draagt ‘mooi’ bij aan het levensgeluk van mensen? De inmiddels genezen generaal Naäman wil graag betalen voor zijn nieuwe, gave huid. De knecht Gehazi leert dat schoonheid, gezondheid en geluk niet zomaar met goud of zilver afgekocht kunnen worden.

Van het bestuur
*Opvolging Ruud Fabrie Deze week is Inge Haan van bureau Scolix aan de slag gegaan om in opdracht van het bestuur een profielschets uit te werken voor de invulling van de directeurstaken. Inge zal in de komende weken met het team, de MR, een afvaardiging van de Ouderraad, de toezichthouders, de onderwijskundig adviseur van de school en met het bestuur spreken. De profielschets zal voor de kerst gereed zijn waarna de werving opgestart kan worden.

*Vacature penningmeester In het bestuur is een vacature voor de functie van penningmeester. Geïnteresseerden voor deze functie kunnen zich opgeven bij Daphne Smeets, voorzitter van het bestuur. Ook voor vragen over de inhoud van de functie kunt u bij haar terecht.

*ALV Op dinsdag 13 november vindt de ALV plaats. Een update van de verbouwingsplannen, een stand van zaken van het onderwijsbeleid en de begroting 2019 staan onder meer op de agenda. We hopen u in grote getale te zien.

Schoenendoos, van simpele schoenendoos tot een mooi cadeau. De komende week starten we met de actie Schoenmaatjes. Graag vragen wij u en jullie om mee te werken aan de actie Schoenmaatjes, een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen en versieren voor leeftijdsgenootjes in landen ver weg, zoals bv. Ghana. De achterliggende gedachte is dat de kinderen iets weggeven van zichzelf aan een ander kind. Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En volgens mij hebben we hier op school heel veel kinderen die een “maatje” willen zijn voor een ander kind. En zo’n blij gezicht is het allemaal waard. Dus allemaal op zoek naar een schoenendoos (ik heb er 2!) en gezellig knutselen om er echt een mooi cadeau van te maken! Die kinderen hebben dan ook een beetje Sinterklaas. De kinderen krijgen volgende week een folder mee naar huis met hierin alle informatie. Kijkt u goed wat wel en/of niet in de doos mag!Voor vragen kunt u terecht bij juf Ria van Iperen                                                                                                                  
Groep 1a Na een heerlijke vakantie zijn we weer van start gegaan. Iedereen is lekker uitgerust. We zijn begonnen met het thema verkeer. Wat zijn nu eigenlijk vervoersmiddelen? We hebben een woordweb gemaakt. Op het smartbord ging de les over de dode hoek. Donderdag zijn we samen met groep 1b op stap gegaan. Daar kwamen wij allemaal verkeersborden tegen. Maandag gaan we nog een keer een verkeerswandeling maken. Iedereen een fijn weekend!

Groep 1b Hoe steek je veilig over? Wat is een reflector? Hoe ben je goed zichtbaar in het verkeer en wie kan het moeilijke woord auto-mo-bi-list uitspreken of was het een molilist?! Deze week stond helemaal in het teken van Verkeer. En niet alleen in de klas tijdens de werklessen en de kringactiviteiten. Nee, ook tijdens het buitenspelen moesten we ons aan de verkeersregels houden! Met verkeersregelaars, fietsen en “pannenkoeken”. En om het helemaal betekenisvol  te maken, mochten we ook nog samen met gr.1a de blok om! En hebben we gezocht naar borden, zebra’s, haaientanden en moesten we veilig leren oversteken! Gelukkig hadden we dat wel al geoefend in de klas en er o.a. een liedje over geleerd. Juf Hedy had een slim trucje bedacht zodat we konden onthouden wat links was, maar dat verklappen we natuurlijk niet. Behalve het verkeer hebben we ons ook met iets heel anders bezig gehouden. Zo hebben we nl. aan onze kerstkaarten gewerkt (die we later gaan verkopen, voor het goed doel!) eerst mochten we er eentje zelf bedenken en ontwerpen en voor de originele versie kregen we echte tekenles van de juf! Waarbij we eerst met een potlood volgens een stappenplan moesten tekenen, vervolgens met stift moesten overtrekken, Met wasco onderdelen inkleuren en het vervolgens heel precies met waterverf inkleuren en afmaken. We weten zeker dat de opa’s en oma’s heel blij zullen zijn als ze één van deze mooie kaarten mogen ontvangen! Maar dat duurt nog even. Volgende week gaan we nog even verder met het verkeer en mogen we waarschijnlijk donderdag onze step of fiets meenemen! (Afhankelijk nog van het weer en plein beschikbaarheid) Fijn weekend!

Groep 2 Deze week hebben we lekker gegymd met groot materiaal. Heerlijk klimmen en klauteren. Ook zijn we begonnen met een nieuw thema: verkeer. Vooral: wat zie je van het verkeer met slecht weer en je hebt je capuchon op, het regent en het is donker... Goed uitkijken dus! We zijn ook bezig geweest met een verrassing die met kerst te maken heeft, dus nog even geduld! Feest was het ook! Milou is vijf jaar geworden. Van harte gefeliciteerd! De letter die we vanaf deze week zoeken is de rrr van raaf.

Groep 3 Wat een mooi nieuws was er maandag. Jasper heeft een zusje gekregen met de mooie naam Evelien. Hij trakteerde ons op heerlijke chocolade met roze spikkels. Wij hebben met elkaar een mooi boekje gemaakt voor de baby. Van harte gefeliciteerd! Na een fijne herfstvakantie zijn wij weer hard aan het werk. De letters z van zee en de ij van ijs hangen aan de letterlijn. Wij hebben in ons dicteeschrift de eerste letters en woorden geschreven. Ons eerste rekenschrift is uit! De nadruk ligt op het splitsen van getallen t/m 10 en het oefenen van de getallenlijn t/m 20. Wie zijn de buren van het getal 13?, tellen met sprongen van 2 etc. Deze week gaat het bij Trefwoord over het uiterlijk. De kinderen mochten op een speciaal muziekje over de "catwalk" lopen. We gaven elkaar complimenten niet alleen over het uiterlijk maar ook over de elkaars eigenschappen.

Groep 4 Helaas…zo’n weekje herfstvakantie vliegt voorbij. War een leuke verhalen hadden de kinderen ook deze keer weer! Iedereen heeft in de klas een gezellig nieuw plekje gekregen en het was meteen feest, want Berend vierde zijn verjaardag! We hebben de rekentoets van blok 2 gemaakt. Daar hoorde een tempotoets bij van plus- en minsommen, kloksommen met halve uren en optellen en aftrekken ‘over het tiental’. We hebben de toets besproken; de kinderen weten waar hun eventuele verbeterpunten liggen. Ook zijn we begonnen met het opzeggen van de tafels. Die van 10 was een makkie en die van 2 ook. Vanaf volgende week gaan we door met de tafel van 5. Thuis oefenen zou fijn zijn! Tijdens de taalles zijn we bezig geweest met het verzinnen van een fantasie verhaal. Nou, met de fantasie zit het wel goed hoor! Vooral een “snoepland” was favoriet, maar misschien had dat ook wel te maken met het aankomende Halloweenfeest… Ook hebben we het gehad over verkleinwoorden. We hebben ontdekt dat je  –je,  –tje en –pje achter een woord kunt zetten om een verkleinwoord te maken. De hoofdletters M en N staan keurig in het schrijfschrift en de spellingles ging over woorden met Sch- en Schr-. Tussen de bedrijven door zaten we druk en heel mooi te werken aan de kersttekening. Ja, u leest het goed… Van die kersttekening worden echte kerstkaarten gedrukt, maar meer informatie daarover volgt…

Groep 5 En we zijn van start met het nieuwe thema! We hebben al indrukwekkende filmpjes gezien over verschillende aardse extremen. Donderdagmiddag zijn we naar het Kinderboekenmuseum geweest. ‘Van gezicht tot portret’ is het programma dat we gevolgd hebben. Eerst hebben we in groepjes activiteiten in het museum gedaan, daarna hebben we een workshop gevolgd over het maken van een verhaal. We hebben een inspiratieblad gemaakt, zodat je voordat je een verhaal gaat schrijven al helemaal hebt bedacht waar het over zal gaan. Met spelling hebben we de categorieën –eeuw, -ieuw en –uw behandeld. Met rekenen hebben we de toets gemaakt en geoefend wat we nog lastig vonden, zoals gewichten. Veel kinderen hebben hun rapport al ingeleverd, heel fijn. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, wil je hem binnenkort inleveren? Het huiswerk is 15 minuten werken met Muiswerk spelling.

Groep 6 Het was spitsuur in groep 6 met jarigen, wel 4 deze week....hoera voor Saar, Jente, Angelica en Kalle!! We zijn gestart met ons thema "Aardse Extremen" waarin we aandacht gaan besteden aan natuurrampen. We hebben gekeken en geluisterd naar mensen die natuurrampen hebben meegemaakt en we hebben in een natuurproefje "regen" gemaakt. Ook hebben alle kinderen nu een onderwerp voor hun werkstuk bedacht en daar een woordweb van gemaakt. De onderwerpen variëren van turnen, Anne Frank, Frankrijk, energie, broodfokkerij tot Harry Potter! Donderdag liet Emma ons schrikken met hele lange, enge Halloween-nagels. Ze zagen er heel fraai uit maar ze merkte al snel dat je er niet goed mee kunt sporten.  Vrijdagmiddag hadden we een les in het Fotomuseum waar we in groepjes met een digitale camera diverse foto's moesten maken....en dat vond iedereen superleuk! Huiswerk: maandag: Gym B, Ov-kaart mee, iedereen blijft die dag over, dinsdag: vragen bij je woordweb maken, donderdag: Gym A+B, agenda, toets Verkeer thema 1.

Groep 8 Deze week hebben we tijdens thematisch werken onderzoek gedaan naar wereldsterren uit de tijd van de regenten en vorsten, ook wel de  Goden eeuw genoemd. En de tijd van de burgers en stoommachines, in de negentiende eeuw. Hierdoor hebben we via beroemde personen veel geleerd over deze tijdvakken.  Op vrijdag hebben we het Maris Belgisch park bezocht. Hier hebben we verschillende mini lesjes gevolgd. Volgende week dinsdag bezoeken we het Segbroek College en volgende week donderdag het Dalton College.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht