duinwoordje 21-09-2018

Trefwoord Dragen je prestaties bij aan je persoonlijke geluk? En hoe zit dat met het geluk van anderen? Daar kan het soms wringen. De komende week denken de kinderen daar over na. Salomo doet veel goeds voor het volk en is naar menselijke maatstaven een geslaagde koning. Maar in de ogen van God presteert hij onder de maat.

Groep 1a Zoem, zoem, zoem.. we zijn nog steeds aan het werken over het thema natuur. We hebben eens goed naar de insecten in onze tuin gekeken. We hebben nu nog veel insecten maar we moeten samen met elkaar ervoor zorgen dat deze insecten ook blijven leven. Daarom hebben we zonnebloemzaadjes in de grond gestopt, zodat we in de zomer mooie zonnebloemen krijgen. Daar zijn de bijen en hommels heel blij mee! Maandag zijn we gaan gymmen. We mochten klimmen, glijden en springen. Nog niet alle kinderen hebben gymkleding. Wilt u dit even controleren en zo snel mogelijk in orde maken?

Groep 1b Deze week hebben we ons nog even bezig gehouden met de zoemende (steek)beestjes. En hebben we mogen verven en knutselen! In de kring mochten we allemaal iets vertellen als we de vertelknuffel op schoot hadden. Zo lukte het ons om iedereen aan de beurt te laten komen om goed te vertellen en om goed te luisteren naar elkaar! Woensdag was juf Conny in de klas en hebben we o.a. het popje van de maand gemaakt. Bij het buitenspelen hebben we een "nieuw" spelletje geleerd nl. "Anne-Maria koekoek!" Of was het nou "Arme- Marina" of...  het was i.i.g. heel leuk! Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!

Groep 2 Wat hebben we heerlijk gesmuld van de appeltjes van de oma van Philippe. Dat smaakt naar meer! Dinsdag hebben veel kinderen naar de koning en de koningin gekeken en naar alle paarden. Elke dag leren we wat erbij over de natuur. Bijvoorbeeld: Wat doen we met al het plastic afval, met alle kranten en met het restafval? Donderdag hebben we onze eerste Schrijfdans gedanst. Dat ging gelijk heel goed. Allemaal natuurtalenten! Vandaag gaan we weer gezellig met juf Ria naar de computerles. Het was weer een afwisselende week... Prettig weekend!

Groep 3 Deze week hebben wij gesproken over natuur. Wat is nu natuur? De mooiste dingen werden gezegd. In onze groep zijn minituintjes. Wat gaat er groeien? Wanneer gaat het groeien het snelst? Deze vragen proberen wij al doende te beantwoorden. Hoe verspreiden zaden zich? We kwamen er achter dat o.a. de wind, het water, de dieren en de mens hierbij een belangrijke taak vervullen. De herfst is in aantocht, wij maken prachtige webben van wol. Op ons letterbord hangen sinds deze week ook de letters r en e, inmiddels kunnen wij met alle letters die wij hebben geleerd al heel veel woorden lezen! Woensdag, de dag na Prinsjesdag, kwamen alle kinderen met enthousiaste verhalen op school. Veel kinderen waren naar de Efteling, Drievliet, Duinrell of een ander pretpark geweest. Uiteraard was ook een aantal kinderen naar de stad geweest om de koets met daarin de koning en koningin te bewonderen! Deze week waren er weer twee jarigen. Lucy en Fender vierden hun verjaardag, van harte gefeliciteerd! Vrijdag speelden wij voor de laatste keer in groep 2, lieve juf Els hartelijk dank voor al die keren dat wij nog even in de poppenhoek, blokkenhoek etc. mochten spelen!

Groep 4 Alweer zo’n lekker kort weekje! De kinderen zaten vol verhalen na Prinsjesdag. Velen hadden achtbanen uitgeprobeerd en een paar kinderen hadden de glazen koets in het echt gezien. We hebben de hoofdletters E en F geschreven en grappige gedichtjes gelezen met onzinwoorden erin. We hebben ook geprobeerd zulke gedichtjes zelf te schrijven en dat kunnen we heel goed hoor! De dictees gingen deze week nogmaals over woorden met drie medeklinkers naast elkaar, zoals worst en strik. Met rekenen hebben we geleerd wat keersommen zijn. En dat ‘keer’, ‘vermenigvuldigen’, ‘tafels’ en X allemaal hetzelfde betekent! Voor nu is het belangrijk dat de kinderen begrijpen dat je een ‘keersom’ gebruikt om een lange optelsom van steeds hetzelfde getal snel uit te kunnen rekenen. De kinderen moeten zelf de ‘keersom’ bij een plaatje kunnen bedenken. Tijdens de dansles op vrijdag leven we ons helemaal uit!

Groep 5 Ook deze week zijn we druk bezig geweest met het thema. Alle kinderen hebben nu minimaal één opdracht gemaakt. Er zijn woordzoekers gemaakt over uitgestorven diersoorten, er wordt van afval speelgoed gemaakt, ook hangen er prachtige gedichten op het prikbord over de natuur en er is ook een rap gemaakt. Er wordt met enthousiasme aan het thema gewerkt! Met rekenen hebben we regelmatig de tafels en het klokkijken geoefend. Deze week is de week tegen pesten. We hebben het in de klas gehad over pesten en digitaal pesten. Er zijn gelukkig al een veel kinderen die een schoenendoos hebben meegenomen. Dinsdag heb je hem echt nodig bij handvaardigheid…Aankomende week mag je als huiswerk een kwartier muiswerk spelling gaan oefenen. Op school hebben we het al een aantal keer gedaan. Dus als het goed is weten de kinderen hoe het werkt, online.muiswerken.nl/duinoordschool. De kinderen hebben hun gebruikersnaam nodig, maar geen wachtwoord.

Groep 6 Billy was deze week jarig en werd door de klas vrolijk toegezongen: hoera voor Billy. Bij Engelse les leerden we hoe je je aan elkaar voorstelt en hoe je vertelt waar je naar toe gaat. In de klas is het voedselweb van het leven in de sloot zichtbaar gemaakt en hebben we, in groepjes, al steeds meer info gevonden van het  voedselweb in het bos, de duinen, de Noordzee en de savanne. Donderdag maakten we onze eerste echte Topotoets en dat ging supergoed!! Huiswerk: maandag: Gym A, donderdag Gym A+B, agenda mee, Toets Topo Nederland B-niveau.

Groep 7 We hebben afgelopen week de eerste taaltoets gemaakt en dat ging hartstikke goed! Ook het eerste dictee van spelling is al afgerond, maar dat was toch iets lastiger. We zijn verder gegaan met het thema natuur. Vorige week hebben we de achterwand in de klas versierd met belangrijke begrippen. We hebben geleerd wat fossiele brandstoffen zijn, waarom dat slecht is voor het milieu, wat duurzame energie is, waarom de ijsbeer een bedreigde diersoort is, waarom de Noordpool aan het smelten is, wat je kunt doen om CO2 uitstoot tegen te gaan, waar mensen allemaal energie voor gebruiken en nog veel meer. Gisteren hebben we tutorlezen met groep 4 gedaan, omdat dat afgelopen dinsdag niet door kon gaan. Vanmiddag gaan we verder met een nieuwe tekenopdracht: een naamtekening met onze eigen naam.

Groep 8 Deze week hebben we alweer het eerste blok van rekenen afgerond. Het afgelopen blok ging het over afronden op helen, tiende en duizendste… Ook hebben we gewerkt met rekenmachines. Volgende week woensdag begint de Kinderpostzegelactie 2018. De kinderen mogen dan om 12.00 uur starten met de verkoop. Volgende week hebben we weer een Engelse toets en een topo toets.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht