Duinwoordje 29-06-2018

Van de directeur Het schooljaar vliegt voorbij, over twee weekjes mogen alle kinderen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Na een geweldige schoolreis hebben we nog meer leuke activiteiten in het vooruitzicht; vandaag is het zomerfeest, volgende week de sportdag en in de laatste week de afscheidsmusical van groep 8. Voor nu een fijn weekend en tot maandag!

 

Trefwoord De kinderen worden zich ervan bewust dat ieder mens het vermogen heeft om nieuwe dingen te bedenken en te maken. En dat de wereld met z’n vele mogelijkheden de mens daartoe uitdaagt. Ze horen hoe het Bijbelse scheppingsverhaal de wereld beschrijft als een ontwerp van God die een mooie gave wereld voor ogen heeft.

Sportdag Zoals u weet houden wij vrijdag 6 juli onze jaarlijkse sportdag. Alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 worden om 8:30uur verwacht op het korfbalveld van KVS, Cremerweg 2, Westbroekpark. We hebben een continurooster. Dat betekent dat de sportdag duurt tot 14.00 uur en dat tussen de middag wordt geluncht op het veld, dus eigen lunch meenemen!
Graag willen wij u wijzen op het volgende:

-    kinderen komen niet vóór 8.30uur op het veld
-    Bij aankomst op het sportveld leggen de kinderen hun spullen neer voor het bord
     met het nummer van hun groep en melden zich bij de teamouder/coach die ook bij
     de borden staat.
-    Na elke 4 spelronden is er een korte pauze waarin tijd is voor een hapje en een
     drankje, niet op het veld! De schoolmelk gaat mee.
-    Bij warm weer is het raadzaam om zonnebrand en extra water mee te nemen.
-    Denk ook aan: sportieve (regen) kleding!
     We gebruiken de kleedkamers niet, dus sportkleding aan!
-    Denk aan goede sportschoenen i.v.m. kunstgras!
-    Geen geld mee, geen kauwgom; dit is echt verboden bij KVS i.v.m. het kunstgras!
     Laat waardevolle spullen thuis. 
-    Wij zijn te gast bij KVS, we moeten dus alles netjes achterlaten.
-    Bij twijfel of de sportdag in verband met de weersomstandigheden door zal gaan,
     eerst langs school. Bij slecht weer zullen de lessen gewoon doorgaan.

Voor de hulpouders: Het programmaboekje neemt uw kind a.s. maandag mee. In dit boekje vindt u de indeling van alle ouders en ook het spelschema! Op de sportdag heeft u dus dit boekje nodig! Als u nog vragen heeft kunt u altijd langskomen. Met sportieve groet, Marion Pijnnaken en Ria van Iperen

Algemene ledenvergadering Vorige week dinsdag heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar. Er is toestemming verleend door de leden voor de overdracht van het bouwheerschap aan de Centrale  Vastgoedorganisatie Den Haag  voor het concept-bouwplan van de Zorgvlietkerk, voor de splitsing in appartementsrechten en de overdracht van één appartementsrecht aan de gemeente Den Haag (t.b.v. de verhuur aan 2Samen).  Verder zijn de contributie, de bijdrage overblijven en de ouderbijdrage vastgesteld voor 2018-2019. De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op 30 oktober en zal gaan over de verbouwing en het onderwijs.

Activiteitenkalender 2018-2019 Op de website staan alle geplande activiteiten voor schooljaar 2018-2019 met de vakanties. We hebben een lang schooljaar waardoor wij Hemelvaartsdag  konden combineren met een aantal dagen erna tot een korte vakantie van 27 mei t/m 31 mei. Verder is het schoolreisje vervroegd naar 23 mei. Begin komend schooljaar ontvangt u een gedrukt exemplaar van het informatieboekje met deze planning. https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=Activiteitenkalender&sid=1

Schaakcursus september 2018 Zin om te leren schaken? Of wil je nog beter leren schaken? Schaken met de schaakklok en schaken in je eigen werkboek? Kom dan schaken op maandag na schooltijd van 15.00 tot 16.00 uur.  Data: 3, 10, 17, 24 september, 1, 8, 29 oktober 5, 12, 26 november, 3, 10, 17 december. Kosten: € 75, inclusief  werkboek en examen. Inschrijven door een mail te sturen naar : bsvandijken@gmail.com

Groep 1a De afgelopen week hebben we extra aandacht besteed aan rekenen. We weten al heel veel. De meeste kinderen herkennen de cijfers t/m 10 al en kunnen zelfs al sommetjes! Knap hoor. Dinsdag vierde Julie haar 5e verjaardag, gefeliciteerd. De oudste kleuters hebben de afgelopen week gewerkt met piccolo. Met kapla bouwden we prachtige kunstwerken. Wat we ook probeerden na te tekenen en dus een echte bouwtekening hadden. Vanmiddag gaan we genieten van het zomerfeest en volgende week vrijdag hebben we onze sportdag!

Groep 1b Schelpen, stippen en passagiers tellen, verdelen en sorteren, potloden meten en knuffels wegen, we hebben het allemaal gedaan, want deze week stond in het teken van rekenen!  En wat een knappe koppen zit er al in de klas! Bij de gym waanden we ons  bij de reddingsbrigade en moesten we oefeningen doen om ons fit te houden en voor te bereiden om mensen te redden. Donderdag mochten we een reis maken met het vliegtuig en hebben we geleerd wat een cockpit is, wie er in het vliegtuig werken, wat een passagier is en waarom het handig is om goed te kunnen tellen. We hebben ook koffertjes ingepakt en geknutseld en als afsluiting met onze zelfgemaakte vliegtuigjes gevlogen. En wat hadden we een plezier!!!! Vandaag hebben we Ally's verjaardag gevierd, hoera! En mochten we de dag afsluiten met een spetterend zomerfeest!

Groep 2 Het was weer een gezellige week. Eerst was daar de opening van de rekenweek. We hebben veel extra rekenspelletjes gedaan. Het einde van het schooljaar komt steeds dichterbij, dus we moeten nog even alle zeilen bijzetten om alles af te krijgen. Zeker met dit lekkere weer is er maar 1 vraag in de klas: "Wanneer gaan we weer buiten spelen?" Dinsdag vierde Anton zijn verjaardag. Ook alweer zes jaar geworden! Van harte gefeliciteerd! Donderdag hadden we een nieuwe letter, de letter 'L'. Meester Ed had een goed idee: Iedereen Limonade en dat was een lekker plan met die warmte, top! Volgende week dinsdag krijgen we een fluitconcert van juf Eva om half drie. Daarna kunt u de kinderen gelijk uit de klas halen om 3 uur. Dus allemaal in de klas.

Groep 3 Wat een feesten deze week. Pelle, Charlie, Jasmijn en Carlijn vierden deze week hun 7e verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Maandag werd de rekenweek geopend met het doorgeven van dozen en het oplossen van de puzzel. Het Zweedse Renspel werd al rekenend opgelost en dinsdag moesten er door het lopen van een bepaalde route brieven worden bezorgd. Hoe leg je nu aan een ander uit in welke lade de scharen liggen? Wij worden er steeds handiger in. A.h.v. een PowerPointpresentatie bekeken wij foto's waar bijzondere sommen bij hoorden. De nadruk in deze fase van groep 3 ligt ook op het "mooi" voorlezen van een verhaal. We hebben geleerd hoe je moet lezen als je een punt, een komma, een vraagteken of een uitroepteken in een boek tegenkomt. Woensdag kreeg Carlijn buisjes in haar oren en dinsdag werden Berend zijn amandelen geknipt. Dinsdagmiddag stond Berend om 15.00 uur al weer trots op school. Wat een kanjer! Volgende week gaan wij voor de laatste keer niveaulezen, het schooljaar zit er tenslotte bijna op. Deze week sluiten we in ieder geval af met een gezellig zomerfeest!

Groep 4 Nog 3 weken te gaan en dat betekende dat de kinderen maandag zelf de klas mochten inrichten. Kies maar met wie, waar en hoe je je tafeltje neerzet, als iedereen maar blij is… dat was de opdracht en het lukte prima! We hadden een gast deze week. Alba heeft op Bali gewoond, maar is nu weer terug in Nederland. Na de vakantie zit ze bij ons in groep 5 en daar zijn we heel blij mee! Het was ‘rekenweek’ en dat was erg leuk. We deden spannende spelletjes tussen de lessen door en een rekenrenspel op het plein. Het rekenboek is zo goed als uit, dus het kwam mooi uit! Donderdag was meester Fabrie in de klas. Best spannend, de kinderen hadden nog nooit een meester gehad. Gelukkig was het super leuk. We hebben geleerd hoe je een e-mail schrijft en ’s middags kregen we ruimtevaart les en schoten we onze zelfgemaakte raketten over het plein! We hebben nu al zin in volgende week! Maar eerst het zomerfeest, want daar verheugen we ons super mega op!

Groep 5 Vrijdag hebben 29 kinderen hun diploma gehaald in de Blinkerd! Zelfs de badmeesters waren trots dat er zoveel kinderen hun zwemvaardigheid- of C-diploma in ontvangst konden nemen. Deze week is het de Rekenweek. Dat betekent dat we druk in de weer zijn met meten en wegen. Hoeveel verhuisdozen passen er in een Boedelbak? Hoeveel verhuisdozen heb je nodig om een klas te verhuizen? En we hebben een schoendoos moeten vullen met 1 kilo. Vrijdag sluiten we de Rekenweek af met een Zweeds Renspel. Ook deze week genieten we weer van veel interessante spreekbeurten. Natuurlijk hebben we ook veel zin in het Zomerfeest!

Groep 6 Deze week vierde Vera haar verjaardag: Hoera voor Vera!! En ook was er blij nieuws voor Rick....hij heeft er een zusje bij: Lindi! We hebben deze week weer veel leuke en goede boekbesprekingen gehad. Ook hebben we rekenlessen gedaan die te maken hadden met de Rekenweek. We zijn ingegaan op de vraag of we onze klas in een boedelbak zouden kunnen verhuizen, hoeveel verhuisdozen en schooltafels er in een boedelbak passen en hoe we dat het beste kunnen uitrekenen. En hoe zwaar is eigenlijk 1 kilo.....welke schoolspullen wegen precies 1 kg? Ook hebben we in het kader van de Rekenweek weer, samen met groep 5, een reken-renspel gedaan en dat ging weer erg enthousiast! En verder komen we aan het einde van de lesboeken...hoe fijn is dat! We vertellen elkaar alles wat we geleerd hebben over Scheveningen en we maken onze werkboekjes af. Nog even een reminder: als u nog een Natuur- Geschiedenis- of Aardrijkskundeboek thuis heeft, wilt u dit aub meegeven? Huiswerk: Maandag: Gym B, donderdag: Gym A+B, vrijdag: Sportdag!!

Groep 7 Afgelopen week hebben we het zinnendictee van spelling gedaan. Omdat de rapporten al mee zijn naar huis hebben de kinderen dit keer hun eigen dictee nagekeken in plaats van de juf. Bij rekenen hebben we geoefend met kommagetallen (tienden, honderdsten en duizendsten) en met het vergelijken van breuken (is 3/5 deel meer dan 1/2 deel?). Bij spelling hebben we het schrijven geoefend van meervouden, vooral van meervouden die eindigen op -ik, -es, en -et die onbeklemtoond zijn en dus geen extra medeklinker in het meervoud krijgen (havik-haviken, dreumes-dreumesen, lemmet-lemmeten). Bij taal hebben we een beoordeling leren schrijven en geleerd wat wederkerende en wederkerige voornaamwoorden zijn. Vandaag gaan we een ook Zweeds renspel doen die te maken heeft met de rekenweek. Vanmiddag natuurlijk het zomerfeest en dan lekker weekend vieren! Huiswerk: maandag werkblad rekenen, woensdag werkblad taal. 

Groep 8 Wat was het leuk vrijdag. We hebben met de klas de Volvo Ocean race bezocht. De kinderen mochten zeilen, waterskiën en strand golfen. Op vrijdag hebben we ook de Franse les van dit jaar afgesloten. Tijdens de afsluiting hebben we een Kahoot quiz gedaan en hebben we allemaal een certificaat gekregen van de Franse juf. Volgende week is alweer de laatste hele week voor ons op de Duinoordschool.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht