Duinwoordje 15-06-2018

Van de directeur Vandaag in het Duinwoordje de groepsverdeling 2018-2019. Nieuw is juffrouw Linda in groep 4, we heten haar van harte welkom! Dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur mogen de kinderen alvast een uurtje doorschuiven om kennis te maken met hun nieuwe leerkracht(en). Dinsdagavond is vervolgens de ALV, waarbij de bouwplannen gepresenteerd worden en toestemming gevraagd wordt om de plannen te realiseren. Belangrijk genoeg dus om gebruik te maken van het informatiemoment om 19.30 uur en om de vergadering bij te wonen om 20.00 uur. Een fijn weekend en tot dinsdag!

Trefwoord Emoties horen bij het leven; de positieve maar ook de negatieve emoties. Je zou zelfs kunnen stellen dat een mens niet compleet is zonder emoties. Emoties zijn richting gevers, ze sturen ons gedrag. En soms hebben ze ook invloed op het gedrag of de emoties van anderen. Dat ontdekken de kinderen komende week. In de Bijbelverhalen van de komende weken komen verschillende emoties van David aan bod.

TrashUre Hunt bij Jumpteam Het was waanzinnig leuk om met de hele school naar Scheveningen te gaan om afval op te ruimen. We hebben met veel succes 64 kg aan rotzooi van het strand opgeruimd! Heel veel dank aan alle kinderen en ouders voor de hulp, het opruimen en vervoer! Ook veel dank aan Jumpteam Scheveningen voor de gastvrijheid. Ze hebben ons gesponsord met ijsjes en we mochten gebruik maken van de  toiletten ed. Super! TrashUre Hunt bedankt voor de ondersteuning op het strand!

Algemene ledenvergadering 19 juni a.s. Beste ouders, leden van de vereniging,
Graag herinneren wij u via deze weg aan de ALV die aanstaande dinsdagavond (19-6) gepland staat. Wij hopen op een grote opkomst! De ALV vindt plaats in het schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8. Voorafgaand aan de ALV willen wij graag van het moment gebruik maken om iedereen te informeren over de voorbereiding van de verbouwing van de kerkzaal en de aansluiting op het schoolgebouw. Om die reden organiseren wij - voorafgaand aan de ALV - een inloopmoment voor iedereen. De projectleiders verbouwing en de leden van het bestuur zijn aanwezig. Ook zullen vertegenwoordigers van de Academy of Vocal Arts (ACVA) aanwezig zijn, omdat wij de mogelijkheden van een gezamenlijk gebruik van de multifunctionele accommodatie in het kerkgebouw onderzoeken.

Programma:
19.30 - 20.00 uur: Informatiebijeenkomst over de verbouwing van de kerkzaal en aansluiting school (locatie: speelzaal)
20.00 - 22.00 uur: ALV (locatie: kerkzaal)
22.00 - 22.30 uur: Borrel
Met vriendelijke groet,
namens alle leden van het bestuur,
Linda Glebbeek ( voorzitter) 

Groepsverdeling 2018-2019

Komend schooljaar gaan we volgens onderstaande verdeling de groepen 'bemannen'. Juffrouw Linda van der Zijden is nieuw ingedeeld bij deze groepsverdeling. Het afgelopen jaar heeft zij 3 dagen per week in groep 8 haar LIO (leraar in opleiding)stage gelopen en afgelopen woensdag is zij geslaagd!. Wij wensen haar veel plezier toe op onze school. Verder zal juffrouw Sarah tot 3 december met zwangerschapsverlof zijn. Meester Fabrie zal de woensdagen in groep 6 lesgeven totdat zij weer terug is. Wij zijn blij met de extra gelden van de overheid om de werkdruk te verminderen. De extra gelden worden ingezet voor extra ondersteuning op het gebied van ICT (meester Batenburg) en extra ondersteuning van een leraarondersteuner(vacature).

 

Functie

Naam

 Werkdagen

 

Directeur

Ruud fabrie

ma, di, wo, do, vr

Leraar gr 1A

Conny van den Oever

ma, di

 

Hedy Jollie

wo, do, vr-mo

Leraar 1b

Flor Thijssens

di, wo, do

 

Sabine Ros

ma, vr-mo

Leraar gr 2

Els Schuurman

ma, di, wo, do, vr- mo

Leraar onderst. gr 2

Mary-Ann Tempelaar

ma-mo, di-mo

Leraar gr 3

Adrie van Arkel

ma, di, wo

Annemieke Kapaan

do, vr

Leraar onderst. gr 3

Mary-Ann Tempelaar

do

Leraar groep 4

Linda vd  Zijden

Sonja van Dijk

ma, di,

wo, do, vr

Leraar onderst. gr 4

Mary-Ann Tempelaar

vr- mo

Leraar gr 5

Else Dijkshoorn

Mirjam Uitterdijk

ma, do, vr

di, wo

Leraar onderst. gr 5-8

vacature

di, wo, do, vr

Leraar gr 6

Marie Claire vd Horst

ma, di, do, vr

Sarah Rikmanspoel

wo

Leraar gr 7

Evelien van Os

ma, di, wo, do, vr

Leraar gr 8

Carien Bodlaender

ma, di, wo

Christiaan Batenburg

do, vr

Remedial teacher

Sandra Simonis

ma, di

Ruud Fabrie/ Sarah Rikmanspoel

vr-mo

Intern Begeleider

Mirjam Uitterdijk

ma, do

Verrijkingsgroep 3-4

Hedy Jollie

vr-mi

Verrijkingsgroep 5-8

vacature

do-mo

Leraar lich. Opv.

Marion Pijnaken

ma-mi, do

Ria van Iperen

ma-mo, wo

ICT begeleiding 2-8

Christiaan Batenburg

ma, di, wo

Ria van Iperen

do-mo, vr-mo

Handvaardigheid 5-8

Cornelie vogel

ma, di

Administratie &

coördinatie overblijf

Administrateur

Mary-Ann Tempelaar

 

Maarten Rog

ma-mi, di-mi,

vr-mi

wo

Concierge

Ed Willems

ma-mo, di-mo, wo, do, vr-mo

 

Schoolreisjes Wij als school zijn voor gezonde traktaties. Het snoepbeleid bij schoolreisjes is dat wij enigszins behoudend willen zijn zonder al te streng te worden. Dat betekent dat bij de kleuters niet meer dan vijf snoepjes mee gegeven mogen worden en dat wij het fijn vinden als de kinderen uit de andere groepen geen grote zakken snoep meenemen.

 

Groep 1a Onze Vaderdag cadeaus zijn mee naar huis en ergens in huis verstopt. De oudste kleuters hebben de afgelopen week moeilijke puzzels gemaakt en piccolo geoefend. We hadden al met verf mooie schilderijen van de zee gemaakt, maar nu zwemmen daar ook vissen, kwallen en dolfijnen in. Soms vaart er ook een boot voorbij! Woensdag hadden we een heerlijke ochtend op het strand. Onze kinderen gingen samen met groep 8 op pad om afval te zoeken en op te ruimen. De kinderen hebben enorm hun best gedaan. Wel 64 kilo afval gevonden, geweldig. We aten ook op het strand en kregen nog een heerlijk ijsje van het Jumpteam. Volgende week vrijdag krijgen de kinderen die 6 maanden of langer op school zitten hun rapport.

Groep 1b Wat waren we weer trots toen we onze werkjes mochten laten zien vanmorgen. Deze week hebben we o.a. geleerd hoe belangrijk het is om de zee en het strand schoon te houden. Erg leuk was het dan ook toen we woensdag met z'n allen naar het strand gingen om ons steentje bij te dragen om het strand schoner te maken en zo dierenlevens te redden! Daarnaast zijn we nog druk bezig geweest met een geheime missie voor zondag, maar wat dat is ziet u pas zondag! Verder zijn we goed los gegaan op het ‘haaialarm’ lied en de plastic soep van kinderen voor kinderen. En konden we het niet laten om toch nog wat nader in te gaan op de haai. Wist u dat er haaien zijn die zo lang als ons klaslokaal kunnen worden of juist zo lang als ons voorleesboek en dat er in de Noordzee ook een haai leeft! Brrrr.. maar al met al heel belangrijk voor onze aarde is. Donderdag mogen we weer ons jaarlijkse uitje vieren en we hebben er zin in!! Vandaag hebben we de brief van het schoolreisje meegegeven. Nogmaals lieve ouders hartelijk dank voor jullie hulp en het mogelijk maken dat wij alle leuke activiteiten hebben kunnen ondernemen de afgelopen (en komende) weken. Een heel fijn weekend toegewenst!

Groep 2 Het was een echte feestweek. Maandag begon al met de verjaardag van Radha. Zes jaar. Van harte gefeliciteerd! Dinsdag gingen we naar Muzee Scheveningen. Daar hebben we veel geleerd en was het heel leuk! Woensdag hadden we alweer een uitstapje. Dit keer naar het strand voor een treasure hunt. Wat fijn dat we er naartoe konden gaan. Dank aan alle ouders! En wat was het strand schoon na afloop! Geweldig!

Groep 3 Rosalie en Feyo vierden deze week hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Rekenend bepalen wij het verschil en tellen wij de tienen en lossen bij elkaar op. Welk voorwerp is zwaarder of lichter? Met een weegschaal/ balans vergelijken we een aantal voorwerpen met elkaar. We weten nu ook wat precies 1 kilogram is. Woorden als onecht en onaardig worden gelezen  evenals verhalen en bedoeling. Met de hele school gingen wij afgelopen woensdag naar het strand. O.l.v. een paar medewerkers van TrashUre Hunt maakten wij een deel van het strand schoon. Met elkaar haalden we heel wat vuil op. Wij hebben op deze manier een steentje bijgedragen aan een schoner milieu. Donderdag gingen wij naar Muzee Scheveningen. Wij gingen even terug in de tijd, a.h.v. foto's en voorwerpen bekeken wij hoe kinderen 100 jaar geleden op Scheveningen leefden. Een bomschuit, vrouwen in klederdracht, een vissershuisje etc. er was genoeg te bewonderen in dit museum! Fijn dat er weer veel ouders even een kijkje kwamen nemen in de klas. Naast het bekijken van de schriften is er tenslotte ook veel geknutseld rond het thema "100 jaar Scheveningen". Alle kinderen hebben vandaag een brief met informatie over het schoolreisje meegekregen. We kijken uit naar donderdag 21 juni!

Groep 4 En zo hadden we maandag alweer de laatste spreekbeurt van het jaar. Tijmen en Siebe hadden een geweldige presentatie over ‘katachtigen’. We zijn onder de indruk van deze kinderen hoor, zo knap allemaal! Alexander en Louise waren jarig dus dat was dubbel feest! Woensdag hadden we een topochtend op het strand. Het is zo leuk om te zien hoe oudere en jongere kinderen samenwerken en elkaar helpen. We hadden combinaties gemaakt van groep 2, 4 en 7 en dat ging super goed! Muzee Scheveningen was ook al zo leuk. We kunnen wel zeggen dat het thema geslaagd is! Zo rollen we van de ene leuke activiteit in de andere. Volgende week lekker op schoolreisje naar Linnaeus hof en daarna volgen nog de sportdag en het zomerfeest! Volgende week nemen we afscheid van juf Sarah. Zij gaat genieten van haar zwangerschapsverlof!

Groep 5 Wat leuk dat er zoveel ouders kwamen kijken met de kijkochtend! Deze week hebben we weer naar een aantal interessante spreekbeurten mogen luisteren. De komende weken komen we allemaal aan de beurt. Verder zijn we bijna klaar met het thema Scheveningen. We hebben ons verdiept in de visserij, toen en nu. Wat was het strandjutten leuk afgelopen woensdag! Het was mooi weer en we hebben heel wat spullen verzameld. Ook deze week geen extra huiswerk, maar natuurlijk wel blijven werken aan je spreekbeurt.

Groep 6 Deze week zijn we gestart met de boekbesprekingen en dat is weer erg leuk om te zien/horen. Bij Rekenen zijn we bezig met het cijferend optellen en aftrekken. Het optellen gaat al erg goed maar bij het aftrekken is de juiste notatie nog best lastig. Bij Aardrijkskunde hebben we het over een heel vies onderwerp: de riolering! We leren over de weg die ons afvalwater aflegt en welke andere buizen er onder de grond liggen. Ook weten we nu waar onze gasvelden liggen en waarom de regering in Groningen de gasboringen gaat verminderen. Woensdag was natuurlijk een heerlijke buitendag waar iedereen van genoten heeft. We hebben 64 kg afval verzameld en dat is een topprestatie. Volgende week en in de week erna komen er 2 nieuwe meisjes elk 2 dagen wennen in onze klas.....en daar zijn vooral onze meisje erg nieuwsgierig naar. Huiswerk : maandag Gym A, dinsdag 15 min Muiswerk, donderdag Schoolreisje!

Groep 7 Deze week zijn we op woensdag op het strand van Scheveningen gaan strandjutten met de hele school. We hebben wel 64 kg afval opgeruimd met zijn allen en daarmee veel dieren gered! We zijn nog steeds druk bezig met de spreekbeurten, volgende week dinsdag hebben we de laatste. Bij taal hebben we twee nieuwe vormen van beeldspraak geleerd. Bij rekenen hebben we een les gehad over staafdiagrammen en lijngrafieken. We hebben geoefend met cijferend vermenigvuldigen. Ook hebben we het rekenen met inhoud herhaald. Bij spelling hebben we woorden met –x en Franse leenwoorden geoefend. Ook hebben we een toets van begrijpend lezen gehad. Huiswerk: maandag gym A + werkblad taal, woensdag toets geschiedenis hoofdstuk 3, donderdag schoolreisje naar Duinrell (kinderen moeten op de fiets naar school komen), vrijdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

Groep 8 Wat zijn de kinderen hard aan het werk met thematisch werken. Er worden zelfs drones ingezet voor de promotiefilmpjes. Donderdag hebben we een acteerworkshop gekregen van Tim, een oud leerling van de Duinoordschool. Hij heeft ons tips gegeven voor de musical.  Volgende week donderdag gaan we op schoolreis. Wij gaan op de fiets naar Duinrell.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht