Duinwoordje 09-02-2018

Van de directeur Het thema ‘Jij en ik’ kreeg de afgelopen twee weken een extra dimensie met de ouder- inloop kanjertrainingen in de klas. Hopelijk heeft u kunnen ervaren dat de kanjerlessen de kinderen sterker maken in hun gedrag en de omgang met elkaar. Ondertussen heeft de rekencommissie ingeschreven voor de ‘grote rekendag’ op 28 maart. Het doel van deze rekendag is dat kinderen ‘onderzoekend’ leren rekenen. Dat sluit aan bij het thematisch leren, waarbij de onderzoekende leerhouding van groot belang is!

Afwezigheid Directeur Ruud Fabrie is van maandag 19 februari tot en met vrijdag 16 maart afwezig. Samen met zijn vrouw is hij geselecteerd om deel te nemen aan het televisieprogramma: ‘Droomkasteel zoekt beheerdersstel’. Ruud en zijn vrouw gaan vier weken lang de strijd aan in Frankrijk met 4 andere koppels en worden in deze periode op de voet gevolgd door camera’s. De managementtaken worden in deze periode waargenomen door Hedy Jullie (onderbouw), Mirjam Uitterdijk (zorg) en Christiaan Batenburg(bovenbouw). De winnaars van de competitie mogen het landgoed in Normandië beheren. Van 17 april t/m 12 juni kunnen we de belevenissen volgen op Net5.

Trefwoord Jezus vertelt over een boom die geen vruchten geeft: verdient die nog een kans? De boom kan er zelf niks aan doen. Maar de tollenaar Zacheüs dan? Verdient die nog een kans? Hij is wel zelf schuldig aan zijn situatie. Mensen gaan soms in de fout: de vraag is of ze nog een tweede kans verdienen.

 

Grote Rekendag  Dit jaar doen wij voor het eerst mee met de Grote Rekendag. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek. De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 28 maart 2018. Het thema van deze 16e editie is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals: inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen. De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen om plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als ze handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek staan of zouden kunnen passen. En de kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep op te krijgen op de situatie die zij aan het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op.

Spaanse les (Beginners)  Binnenkort start de beginnerscursus Spaans op onze Duinoordschool. Na het volgen van deze cursus kan uw kind een gesprekje in het Spaans voeren. De leerstof is opgebouwd rondom dagelijkse thema’s zoals: Groeten, afscheid nemen, de getallen, de kalender, de weg vragen, eten, familie, kort telefoongesprek voeren, klokkijken, je huis en woonomgeving beschrijven, vertellen over je hobby’s en interesses. De cursus Spaans beslaat 20 weken, 1X per week, elke maandag om 15:15 tot 16.00 uur. De cursus wordt gegeven door een docent Spaans. De kosten hiervoor bedragen 30 euro voor 4 lessen inclusief materiaal, thee en iets lekkers. Start datum: 9 april 2018. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met: Claudia Docent Spaans Tel: 06 12718971 Spaanseles@hotmail.nl. Inschrijfformulieren zijn in de hal van de school te vinden.

Toestemming publicatie beeldmateriaal Uw (oudste) kind heeft vandaag een formulier mee naar huis gekregen. Hierop kunt u wel/geen toestemming geven voor het publiceren van beeldmateriaal. Per 25 mei 2018 is er namelijk een nieuwe verordening van kracht, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. Scholen moeten aan kunnen tonen dat er geldige toestemmingen van de ouders/voogd van leerlingen is verkregen. Daarnaast moet het net zo makkelijk zijn om deze toestemming weer te kunnen intrekken. Uw toestemming intrekken kan door een mail te sturen naar: administratie@duinoordschool.nl Wij verzoeken u het formulier in te vullen, te ondertekenen en uiterlijk 28 maart 2018 af te geven bij de administratie. U kunt één formulier invullen per gezin. U mag het formulier eventueel ook inscannen en mailen naar: administratie@duinoordschool.nl Heeft u geen formulier ontvangen? Dat kan, want een aantal ouders heeft het formulier al ingevuld. Weet u zeker dat u geen formulier heeft ingevuld, neemt u dan ook alstublieft even contact op met administratie@duinoordschool.nl

Groep 1a De afgelopen week hebben we veel met ontwikkelingsmateriaal gewerkt. We deden rekenspelletjes, taalspelletjes, piccolo en puzzels. Maandag vierde Nyah haar verjaardag, ze is nu 5 jaar. Gefeliciteerd! Ook Tijn is nu echt 4 jaar, hij komt elke dag naar school. Welkom Tijn. Dinsdag zijn we gaan gymmen. Op de kasten klimmen, springen op de trampoline en glijden van de glijbaan. Ook speelden we veel buiten het was heerlijk weer. In de klas ging het deze week elke dag over Max, de pestvogel, het aapje, de konijntje en de tijgers. Hoe gaan we met elkaar om, wanneer zeg je stop, hoe doe je dat, wat is een compliment. We weten het nu allemaal, zoals u gezien hebt tijdens de Kanjer les. Fijn dat zoveel ouders even konden kijken! Volgende week dinsdag hebben we op school een voorstelling, Danskokers.

Groep 1b Deze week hebben we weer lekker veel gespeeld in de hoeken en werkjes aan de tafel gedaan. Ook hebben we nog prachtige smiley’s van klei gemaakt en voor wie wilde ook nog eens op het papier geverfd. We moesten wel goed nadenken over welke "emotie" we wilden laten zien en welk soort gezicht daarbij hoorde. Woensdag mochten de papa's en mama's in de klas komen om een kanjer les bij te wonen. Gezellig hoor met z'n allen! En hebben we weer heel mooi gedanst! Omdat het zo koud was deze week konden we heel goed ons ‘ijs- onderzoek’ doen. En hebben we bekertjes buiten, binnen, in de koelkast en in de diepvries gezet! En ja hoor er was er zeker één met bevroren water. We hebben ook gekeken wat zout doet met het ijs en konden het niet laten om een beetje van het zoutwater te proeven! Vrijdag hebben we de verjaardag van Max gevierd. Hoera! En hebben we er een klasgenootje bij! Geheel tegen de traditie in kan juf Flor helaas geen carnaval met de kids vieren omdat het "hollandse" programma dit even helaas niet toelaat. Maar niet getreurd, het wordt op juffen dag zeker nog een keer ingehaald. En de polonaise gaat al heel erg goed! Wij wensen u een heel fijn weekend! En toch een kleine alaaf!

Groep 2 Dit was de laatste week van het thema 'Jij en ik'. We hebben veel geleerd over elkaar en dat 'anders' ook heel gewoon is. Volgende week mogen de kinderen die ziek zijn geweest hun laatste werkjes afmaken. We hebben ook weer lekker gegymd met de grote materialen. Woensdag hebben we het popje van de maand februari gedaan. Ze worden elke maand mooier. Ook hadden we weer dans in school. De uitvoering voor de ouders is woensdag 21 februari. De lila-groep danst vanaf ongeveer 10.30 uur. De gele groep is te bewonderen vanaf ongeveer 11.15 uur. Deze tijden kunnen nog iets verschuiven in verband met het omkleden van de kinderen. Heeft u nog een rapport thuis? Dan graag inleveren!

Groep 3 Deze week sluiten wij een aantal dingen af. Kern 7 is afgerond en het verhaal van kern 8 "Een koninklijke maaltijd" is verteld. We besteden ook aandacht aan het verloop van het verhaal. Waar speelt het verhaal zich af? Wie komen er voor in het verhaal? Wat gebeurt er in het verhaal?  Deze kern gaat over verkleden, toneelspelen en optreden. Daar gaan wij zeker iets van maken. Woorden als kroost en krent worden geoefend en woorden die eindigen op -d (goud) of -b (web). We zijn gestart in ons nieuwe schrijfschrift, hierin schrijven we de schrijfletters al aan elkaar! Tijdens de rekenles maken wij sommen als 10 + 6 = 16 en 4 + 4 = 8 dus 8 - 4 = 4. Het huisje van de acht wordt geoefend en wij "kopen" met munten van 1 en 2 euro allerlei spulletjes. Het project "Jij en ik" is afgesloten. De kinderen hebben hun mooiste boek laten zien en besproken voor de klas.

Groep 4 Wauw wat zijn de kinderen hard aan het oefenen met de tafels…de spirit zit er helemaal in. De eerste tafeldiploma’s zijn zelfs al uitgereikt aan Roos en Charlotte. Knap hoor! Ook zijn we aan het oefenen voor de Kangoeroewedstrijd. Dat is een leuke wiskundewedstrijd die in maart gehouden zal worden. De vragen zijn lekker pittig, dat maakt het leuk! We hebben deze week geleerd over de werking van onze hersenen; dat het een kwestie is van het maken van verbindingen door iets wat je leert heel vaak te oefenen. Nou, dat doen we dus! De spellingslessen gingen deze week over woorden met –eeuw en –uw. We hebben  ook een woordjesdictee gemaakt. Bij muziek lezen we ritmes en kunnen die ritmes heel knap samen laten horen door de tikken, te klappen en te stampen. Wat gaat dat super goed! Hoe je een ‘instructie’ geeft, zoals over de verzorging van een huisdier deden we als taalles en we hebben ook zinnen uitgeplozen op zoek naar het wie-deel en het waar-deel. De hoofdletters Z en E staan keurig in onze schrijfschriften. Met drama spelen we leuke toneelstukjes. Wat een acteertalent ook weer in deze klas! We zijn blij met onze ‘nieuwe’ Roos in de groep. Van harte welkom!! Vandaag kwam Olivia in de klas om iets te vertellen over haar leven met diabetes. Zij vlogt over haar leven en vertelde hoe het is om te leven met een beperking. Heel goed gedaan!

Groep 5 De laatste week dat we bezig zijn met het thema jij en ik. Er is hard gewerkt om alle knutsels, muurkranten en presentaties af te krijgen. Vrijdagochtend waren de ouders welkom bij de kanjertraining. We hebben complimenten gegeven, overeenkomsten gezocht. Leuk dat u er was! Marnix en Lena zijn zaterdag allebei jarig. We wensen jullie natuurlijk een hele leuke verjaardag! Het huiswerk is weer 15 minuten Muiswerk.

Groep 6 Wat fijn om te zien dat er veel ouders kwamen kijken naar de kanjer les in de klas. En wat was het leuk om de ouders samen met hun kinderen de concentratie-en samenwerkingsoefeningen te zien doen!! Inmiddels is de complimentensteen deze week alweer doorgegeven van James, naar Kathelijne, Rick, Amber en Thijmen. De eerste resultaten van onze onderzoeksvraag "waarom woon jij anders dan ik?" worden zichtbaar in de klas. En dat is leuk om te zien. Bij Muziek leren de kinderen over de stem, de stembanden en over stemsoorten zoals de sopraan en de alt.  Met spelling werken we volgende week aan woorden met een -au of een -ou en ook met woorden met -ge zoals garage. Bij aardrijkskunde hebben we in dit hoofdstuk gewerkt aan de wereldgodsdiensten en herkennen we nu de verschillen en de overeenkomsten van de diverse geloven. En dit alles past goed in ons thema "JIJ & IK". Een vriendelijke oproep: indien er nog Geschiedenisboeken thuis liggen.....wilt u deze dan meegeven naar school?! Huiswerk: maandag Gym A, dinsdag Muiswerk, donderdag Topo Drenthe A+B niveau.

Groep 7 Bij spelling zijn we begonnen met het herhalen en oefenen van woorden met –ch of –cht en we gaan verder oefenen met de spelling van werkwoorden die in de verleden tijd van klank veranderen. Bij rekenen hebben we gekeken naar ruimtelijke figuren en het verkort uitrekenen van keersommen onder elkaar. Verder hebben we herhaald wat ook alweer gelijkwaardige breuken zijn en we hebben verhaaltjessommen uitgerekend. Bij taal hebben we geleerd wat het voltooid deelwoord is. Woensdag hebben we een gastles gehad van een man die kwam vertellen over de dode hoek van een vrachtwagen. We hebben vragen mogen stellen, een filmpje bekeken, een quiz gedaan en vervolgens mochten we zelfs in zijn vrachtwagen zitten om zelf te zien hoe dat is en wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet kan zien vanuit de cabine! Huiswerk: maandag werkblad rekenen, woensdag werkblad spelling, donderdag toets topografie Italië deel A en B,

Groep 8 Wat was het leuk om een keer samen met de ouders een kanjerles te doen. De ouders hebben actief meegedaan. Deze week zijn ook de aanmeldformulieren meegegeven voor de middelbare scholen, de inschrijving start morgen! We hebben inmiddels de rollen verdeeld voor de krant. We hebben een aantal redacteuren, vormgevers, een financiële dienst, illustratoren…


Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht