Duinwoordje 02-02-2018

Trefwoord Je krijgt wat je verdient. Maar is dat ook altijd zo? En betekent het dat iedereen precies evenveel moet krijgen? Twee verhalen van Jezus zetten ons aan het denken. Om te beginnen de heer die zijn drie knechten heel verschillend beloont. Maar is dat zo vreemd? Hij eist toch ook van ieder een andere inspanning? Hij behandelt hen verschillend, juist omdat ze niet gelijk zijn. En dan die landeigenaar die iedereen evenveel loon betaalt, terwijl de een de hele dag gewerkt heeft en de ander maar een uurtje. Hij houdt zich aan zijn afspraken en toch voelt het niet rechtvaardig. In de klas voeren we komende week met de kinderen het gesprek over gelijke en ongelijke beloningen.

Groep 1a De afgelopen week hebben we gewerkt over Talenten. Wat is dat eigenlijk, waar zijn we goed in, wanneer verdien je een diploma. Ook leerden we het liedje: “iedereen is anders, niemand is als jij”. Woensdag was onze 2e dansles. Woensdag 21 februari mogen de papa’s en mama’s naar onze dans komen kijken, wij geven dan een echt optreden! Donderdag deden we allemaal rekenspelletjes. We zijn aan het oefenen met de cijfers. Hoe zien de cijfers eruit en hoe heten ze eigenlijk? Bij Koekeloere keken we naar “tellen voor een taart”. Donderdag zijn we samen met groep 1b gaan gymmen. Vrijdag ging onze verkeersles over de schoolomgeving. Is het wel veilig rondom de school? De Kanjertraining stond in het teken van afspraken. Volgende week gaat het vriezen. Wij spelen dan gewoon buiten. Wilt u uw kind een warme jas, schoenen en handschoenen aandoen? Alvast bedankt!

Groep 1b Lieverdje, schatteboutje, lief sneeuwpopje, het ontbrak ons deze week niet aan lieve woordjes. Met groot plezier werden ze gefluisterd en gezegd. Naast lieve woorden hebben we ook lieve daden verricht. We hebben prachtige tekeningen voor elkaar gemaakt en mogen ontvangen. Oplossingen bedacht voor kindjes die er niet waren en hoe mooi het is om iets te geven aan iemand of iets te doen voor een ander. Bij de kanjerles leerden we o.a. dat je soms beter kunt weglopen van mensen die niet aardig doen en bij trefwoord leerden we eerlijk te delen. Dinsdag hebben we het afscheid van Meester Bas gevierd en hebben nog even onze polonaisevaardigheden geoefend. Woensdag hebben we weer prachtig gedanst en donderdag hebben we samen met gr.1a gegymd, verder hebben we ook nog met klei prachtige hartjes gemaakt! Volgende week worden koude temperaturen verwacht. En ook dan spelen we buiten. Wilt u dan denken aan warm schoeisel?! Woensdag a.s. bent u van harte uitgenodigd om een kanjer les bij te wonen!  Wij wensen u een fijn weekend!

Groep 2 Het was weer een gezellige week. Veel gewerkt over ons thema. We zijn nu een boekje aan het maken over ons zelf. Op dinsdag hebben we een gymles met ballen gedaan. Stuiten, vangen en rekening houden met elkaar. Woensdag hadden we weer dansles. De uitvoering voor de ouders is 21 februari. Tijden volgen nog. De verkeersles ging over oversteken. De letter die we zoeken is de 'v' van vogel. Vandaag begonnen we de dag met Kanjertraining. Leuk dat u een kijkje kwam nemen! Vandaag hadden we ook feest, Maximus is 6 geworden. hiep hoera! * En dan nog even dit: het wordt weer koud, maar we gaan wel elke dag even naar buiten. Trek uw kinderen maar weer warme kleding aan.

Groep 3 Wat gebeurt er toch veel in een week. Dinsdag woonden veel ouders een kanjerles bij en deden als echte kanjers natuurlijk mee.
De –NG hebben wij leren lezen en schrijven in woorden als ring en vang. Alsof dit niet al knap genoeg is, kunnen wij nu ook verhalen lezen waar HOOFDLETTERS in gebruikt worden. Hoe laat is het? Deze vraag kunnen wij als het een heel uur is beantwoorden. Onze klas vult zich steeds meer met ‘jij en ik’, weet u welke foto bij de tekening hoort? Onze bibliotheek van lievelingsboeken is zo’n groot succes dat wij volgende week ook nog van de boeken mogen genieten. Volgende maand zijn de oudergesprekken, graag willen wij de rapporten weer op school hebben.

Groep 4 Deze week was juf Sonja 4 dagen in de klas. Dat vinden wij niet raar, maar heel bijzonder. Zeer indrukwekkend was het verhaal van Ruud, een zeer slecht horende en slecht ziende man. Hij heeft ons verteld over zijn leven, en zijn hulphond Racoon was er ook bij. Het was een gezellige drukte in de klas afgelopen woensdag met de Kanjerles met de ouders. Alle ouders mochten namelijk in de klas blijven. We hebben opgetreden en oefeningen met vertrouwen laten zien. Ook hebben we nog geoefend met woorden als sneeuw en kieuw, en het woord geschreeuw was wel heel lastig. Hier en daar hebben we nog wat toetsen gedaan, maar gelukkig zijn we daar bijna mee klaar.

Groep 5 Feest in groep 5... Vandaag mochten er elf kinderen weer een diploma in ontvangst nemen in de Blinkerd! Van harte gefeliciteerd! Het thema ‘Jij en ik’ krijgt steeds meer inhoud. Zo worden er interviews afgenomen, presentaties in elkaar gezet, informatie gezocht en ook geknutseld. We krijgen steeds meer antwoord op onze leervragen. Ook leren we onszelf en elkaar steeds beter kennen.  Zo maken we naast de stamboom, een familiewapen en zijn we op zoek gegaan in de klas naar overeenkomsten. Het huiswerk is bij de meeste kinderen gelukt.  Volgende week 15 minuten aan Muiswerk werken. Wilt u ook regelmatig aan de kinderen vragen hoe laat het is? Voor sommige kinderen is het klokkijken namelijk nog erg lastig.

Groep 6 Deze week zijn we met Aardrijkskunde ingegaan op verschillende wereldgodsdiensten: wat geloof jij... en ik? Wat zijn de overeenkomsten tussen het Christendom, de Islam en het Jodendom en welke verschillen zijn zichtbaar? Bij begrijpend lezen doen we sinds kort, naast een gewone les op papier, ook een digitale les waarbij ieder kind op een IPad oefeningen doet over woordenschat en tekstbegrip. En dat vinden ze erg leuk! De complimentensteen is weer elke dag gewisseld van plek....en daarmee zijn er weer veel complimenten aan elkaar gegeven. Bij spelling hebben we geoefend met samengestelde woorden met in het midden een s-klank, woorden met een -ei of -au. Dinsdagochtend bent u van allen hartelijk welkom bij de ouder-kindles van de Kanjertraining: om 830 uur starten we in de kerkzaal!! Huiswerk: maandag Gym B, dinsdag Muiswerk, donderdag Gym A+B/agenda, vrijdag Toets Aardrijkskunde Hoofdstuk 4!

Groep 7 Bij rekenen zijn we druk bezig met keersommen, het berekenen van een gemiddelde, staafdiagrammen en afstanden berekenen aan de hand van de schaal die bij een kaart staat. Bij taal hebben we net de toets gehad, dus we gaan komende week met een nieuw thema beginnen. Er zijn echt ontzettend veel zieken in de klas, dus hopelijk is komende week iedereen weer beter! Komende woensdag hebben we een les over de dode hoek van een vrachtwagen. Huiswerk: maandag gym B en werkblad taal, donderdag toets topografie Spanje en Portugal deel A en B.

Groep 8 Afgelopen week hebben we twee gastlessen gehad. Op maandag hebben we tijdens de les van het Koorenhuis ons eigen muziekstuk gecomponeerd. Het was ongelofelijk knap dat de kinderen in een uur tijd hun eigen muziekstuk hadden gecomponeerd. Indrukwekkend was de gastles van Warchild op donderdag. We hebben een goede indruk gekregen van het goede werk dat Warchild doet in de verschillende gebieden in de wereld. Ook was er de gelegenheid om vragen te stellen, om zo weer nieuwe informatie in te winnen voor ons thematisch werken onderwerp.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht