Duinwoordje 26-01-2018

Van de directeur De tweede week van ons thema ‘Jij en Ik’ is al achter de rug en in de klas wordt veel geleerd en onderzocht hoe een ieder verschillend, maar ook hetzelfde is. Om dit verder te verkennen komt er maandag iemand iets vertellen over het leven als visueel gehandicapte (met blinde geleidehond) . De komende twee weken bent u welkom om gebruik te maken van de inloop-kanjertrainingen van elke klas. Maandag om half 9 ontvangen wij u graag voor het algemene informatiemoment in de kerkzaal. Fijn weekend!

 

Trefwoord Een inspanning wordt beloond en dus kun je geld verdienen of een compliment of een mooie prijs. Dat is je verdiende loon. Als je iets doet dat niet door de beugel kan, en je krijgt dan het deksel op je neus, dan is straf, jouw verdiende loon. Zoals in het verhaal dat Jezus vertelt over een man die in de ogen van de koning geen genade kan vinden. Omdat die man zelf ongenadig hard was tegenover iemand anders . Maar is omgekeerd, ieder leed dat iemand overkomt een vorm van straf voor iets dat hij fout deed? Hoe zit dat dan, zegt Jezus, bij die achttien mensen die omkwamen bij een ongeluk?

Thematisch werken Jij en ik Met dit thema willen we bereiken dat de kinderen inzicht en begrip ontwikkelen in de ander en daarvan een houding van acceptatie en respect ontwikkelen waarvandaan zij hun sociaal functioneren sturen. Daarbij leren ze zichtzelf kennen (belangrijk om de ander echt te kunnen ontmoeten) en verdiepen ze zich in de ander. Ze ontwikkelen een genuanceerd beeld van hoe we met elkaar omgaan in de samenleving. Ze leren dat ze niet op vooroordelen moeten acteren, maar dat ze vanuit feiten en argumenten hun mening moeten formuleren.  De groepen 1-2-3 hebben als hoger doel: Iedereen is anders. Ze richten zich op verschillen en overeenkomsten op het gebied van uiterlijk, innerlijk en wat kan ik. Groepen 4-5 houden zich meer bezig met de bijzondere andere'. Bijvoorbeeld aandacht voor mensen met een beperking. Bij de groepen 6-7-8- worden de thema’s meer maatschappelijk. Hoe leven, wonen mensen in andere gebieden? Hoe is dat? Zou ik dat ook willen? Opgroeien in arme en rijke landen, of in landen waar oorlog heerst.

Schoolmelk Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker pakje koud verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.

Groep 1a De afgelopen week hebben we over het thema ‘Jij&Ik’ gewerkt. We keken nog eens goed naar ons lichaam en ons gezicht. Ook bekeken we elkaar. Zo hebben we niet allemaal dezelfde huidskleur, we hebben verschillende kleur ogen en de kleur van ons haar is anders. De afgelopen week stond het woord gevoelens centraal. De boeken van Kikker werden voorgelezen. Deze gaan over gevoelens. Over verdriet, blij, verliefd en dood. We herkennen de emoties en weten wanneer ze ergens bij horen. Je kan aan iemands gezicht en houding zien hoe hij zich voelt. Dinsdag zijn we gaan gymmen. Daar mochten we op de hoge kast klimmen en er vanaf springen. Sommige kinderen vonden dit nog wel spannend, maar na een paar keer oefenen durfde iedereen. Ook gaven we elkaar deze week complimenten. En probeerden we vooral de witte pet op te zetten!                                                             

Groep 1b "Je hebt mooie kleren, je kunt mooi tekenen en je kunt heel goed helpen!" Deze week stond o.a. in het teken van complimentjes geven en ontvangen. Lekker hoor zo'n complimentendouche! Verder hebben we geleerd wat emoties zijn en hoe je ze kunt herkennen.  Dinsdag was er veel gesmoezel, want toen kregen we de kaartjes met de naam van het kindje voor wie we a.s. woensdag iets moeten maken! Spannend en best moeilijk hoor een geheim bewaren! Woensdag kregen we onze eerste dansles van het N.D.T. en over vier weken mogen de papa's en mama's naar een les komen kijken! De exacte tijd en datum zal nog volgen! Tot slot hebben we hard gewerkt aan onze, puzzel, kleur, knip en prik skills en hebben we geleerd dat je aan de jaarringen van een boom kunt zien hoe oud de boom is. We hebben ook nog iets moois gemaakt voor meester Bas want die is komende dinsdag voor het laatst. Volgende week gaan we nog even verder met het thema" Jij en Ik" en wensen wij iedereen voor nu alvast een heel fijn weekend!

Groep 2 Deze week hebben we veel gewerkt en gepraat over ons thema 'Jij&Ik'. Hoe kun je de ander beter leren kennen en zijn er overeenkomsten tussen ons. Bij meester Hans hebben we een leuk lied geleerd en mochten we elkaars stem leren herkennen. Ook hebben we lekker gegymd. Woensdag hadden we onze eerste les van Dans in school. De datum van het optreden volgt nog. Vandaag hebben we feest gevierd. Rixt werd zes jaar. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.  

Groep 3 Wat een mooie familieportretten en foto's zijn in onze klas te bewonderen. Hoe zie je hoe een ander zich voelt en wat zou jij dan kunnen doen? Knap hoe de kinderen dit kunnen aanvoelen en uitbeelden. Wij weten nu dat blauw en roze de lievelingskleuren zijn en 6 en 7 de lievelingsgetallen. Gym en rekenen vindt groep 3 het leukste om te doen. Volgende week mogen de kinderen hun lievelingsboek meenemen. De m is onze lievelingsletter zou dat met mama te maken hebben? Complimenten geven en ontvangen geven ons een fijn gevoel. Wij weten dat er verschillende soorten complimenten zijn: 1. hoe je eruit ziet 2. wat je kunt 3. hoe je bent 4. wat je hebt. De kinderen kunnen al hele mooie complimenten aan elkaar geven! Twee feestjes vierden wij in onze klas. Marc en Jonathan vierden hun verjaardag op school. Van harte gefeliciteerd! Wij zijn deze week gestart met het lezen en schrijven van woorden met 2 medeklinkers vooraan zoals: vlieg en zwem. Er kwam nog een nieuw woordtype om de hoek kijken, woorden die met sch beginnen. De lettercluster sch van o.a. schoen en schip leren wij ook schrijven.

Groep 4 Wat een klein klasje hadden we aan het begin van de week! Zoveel zieke kinderen…dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Heel veel beterschap voor iedereen!! We zitten midden in de toets periode. Woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en dictee staan op het programma. Deze maand hebben we elke dag een ‘zonnetje van de dag’. Wie aan de beurt is, krijgt  heerlijke complimentjes van de klas. Een fijn begin van de dag! Met het nieuwe thema “Jij en ik” leren we over mensen met een beperking. Fiene Manneke uit groep 8 kwam in de klas vertellen hoe zij leeft als slechthorende. Het werd een geweldige middag. De kinderen stelden goede vragen en Fiene had een mooi, positief verhaal. Om eens te voelen hoe het is om niet te kunnen horen, hebben de kinderen met watjes in hun oren en zonder hun stem te gebruiken een groepsopdracht geknutseld. Dat lukte super goed! Ook hebben we de komst van dhr. Warmerdam voorbereid. Hij is zeer slechtziend. Maandag halen we hem op bij de tram. En dan? Welke obstakels gaan we allemaal tegenkomen? Hoe is het om bijna blind door de school te lopen? De kinderen hebben  alvast ervaren dat goede begeleiding heel belangrijk is! Aanstaande woensdagochtend zijn de ouders van harte uitgenodigd om een les bij te wonen van onze 28 kanjers!

Groep 5 Nu de leervragen en de planning bij het thema ‘jij en ik’ geformuleerd zijn, kunnen we aan de slag! Er wordt nu informatie gezocht, interviewvragen gemaakt, maar er wordt ook geknutseld aan experimenten. En dat is een fijne afwisseling naast al die toetsen, gelukkig hebben we ze bijna allemaal af. Naast alle toetsen en het thema zijn we natuurlijk ook nog met de andere vakken bezig. Zo staan we bij spelling stil bij de categorieën met de lange en korte klank aan het einde van een klankgroep. Met rekenen zijn we bezig met het optellen en aftrekken tot 1000, herhaling van de deelsommen en digitaal klokkijken. Volgende week is het huiswerk weer 15 minuten Muiswerk.

Groep 6 Deze week kwamen er diverse Cito-toetsen voorbij die met veel concentratie in de klas of in het ICT-lokaal zijn gemaakt. Goed gedaan groep 6! In de les van Mirjam Looij werden er in de kring veren (als in: een pluim) aan elkaar gegeven. Ook is de complimentensteen van Piet, Aino, via Kiki naar Mats gegaan. Dit is elke dag weer een leuke ontdekking. Bij thematisch werken hebben we weer informatie opgezocht over de wijze waarop andere kinderen wonen en leven. De tipi/yurt, het kasteel, het Japanse huis, de wolkenkrabber, de iglo of de prehistorische hut……ze komen allemaal aan bod. Huiswerk: maandag Gym A, dinsdag Muiswerk Spelling, donderdag topo Groningen A-niveau.

Groep 7 We hebben een week met veel cito ’s achter de rug, maar we hebben ook lekker veel getekend, aangezien juf Mirjam van De geweldige klas ons een opdracht gaf om aan onszelf een brief te schrijven met een belofte erop. De afsluitende les van juf Mirjam van afgelopen week was erg leuk. We hebben a.d.h.v. een spel herhaald wat we al die weken bij haar hebben geleerd. We hebben daar ook direct bij geleerd hoe je het adres op een envelop zet, want dat was nog niet bij alle kinderen bekend. Bij rekenen hebben we gerekend met km/u (Piet rijdt 80 km/u, hij moet 20 km afleggen, hoe lang doet hij daarover?). Ook hebben we geoefend met plus- en minsommen met grote getallen. Bij spelling hebben we geoefend met sterke werkwoorden en woorden die eindigen op –ge (garage, manege enz.). Komende maandag komt er een zeer slechtziende gastspreker met zijn blindengeleidehond in de klas (thema ‘jij en ik’) en we hebben vragen bedacht die we aan hem kunnen stellen. Huiswerk volgende week: maandag gym A + werkblad rekenen, woensdag werkblad taal, donderdag toets natuur hoofdstuk 2.

Groep 8 Afgelopen week hebben alle leerlingen hun definitieve advies gekregen voor het voortgezet onderwijs. Er zijn nog twee weken open dagen en dan begint de inschrijfperiode. Deze week hebben we tijdens het thematisch werken gesproken over ons dagelijks leven en het leven van kinderen in een conflictgebied, elders in de wereld. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen ons leven en dat van hen. Nu gaan we verder met het beantwoorden van onze hoofdvraag en deelvraag. Wanneer we daarmee klaar zijn gaan we een krantenartikel schrijven over ons onderwerp. Maar wat is nu een goed artikel? Wat wil ik vertellen aan de lezers? Ook hier hebben we afgelopen week met elkaar naar gekeken. Wij zijn benieuwd naar de resultaten!

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

 

Duinwoordjes overzicht