duinwoordje 15-12-2017

Van de directeur Een laatste weekje voor de Kerstvakantie, waarin veel Kerstactiviteiten plaatsvinden. Alle kinderen zullen donderdag in hun mooiste kleren gaan zingen voor alle ouders, waarna ze in de klas een viering houden. U kunt tijdens deze viering in het speellokaal iets drinken en gezellig informeel praten. Voor stemmige muziek zal gezorgd worden. Ondertussen is het voorlopige ontwerp van onze bouwplannen gereed gekomen en als bijlage onderaan bijgevoegd. Als u op- aanmerkingen heeft horen wij het graag! Fijn weekend!

Trefwoord Het is bijna kerst: een feest met veel tradities en gewoontes. Kinderen ontdekken welke waarde deze voor hen of een ander hebben. In de Bijbelverhalen horen we hoe wijze mannen uit het Oosten het kerstkind cadeaus geven en daarmee laten zien dat zij begrijpen wie er geboren is. En zij krijgen een droom. Een belangrijke droom die voorkomt dat Herodes het kind kwaad kan doen.

 

Droomtuin enquête  Hoe moet volgens jou het nieuwe schoolplein eruit zien? Vul in 2 minuten de enquête in: Droomtuinenquête  

First Lego League Afgelopen zaterdag deden twee teams uit groep 7 en groep 8 van onze school mee met de roboticawedstrijd ‘lego league’.  Beide teams hadden hard getraind met de robot en zich goed voorbereid op de presentatie.  De dag duurde tot  17.00 uur en werd afgesloten met de presentaties van onze beide teams. Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen dit jaar, wel veel geleerd!

Nogmaals gevonden voorwerpen Volgende week woensdag gaan alle gevonden voorwerpen echt weg. Er ligt nog heel veel in de kist in de hal. Ook de overblijftrommeltjes gaan weg! Kijkt u nog even voor donderdag!

Schaaklimonadehuis (maandagmiddag na schooltijd van 15.00 tot 16.00 uur in het handvaardigheidslokaal). In het Schaaklimonadehuis ligt het accent op de diverse vormen van het schaakspel. Onder het toeziend schaakoog van meester Bert doe je mee aan de schaakpuzzelwedstrijd (1e prijs de beker) ga je ‘doorgeefschaken’, speel je mee in het snelschaaktoernooi en het Schaaklimonadetoernooi (1e prijs de beker). Natuurlijk staan er na de laatste ronde van het toernooi voor iedereen prijzen klaar!
Start op donderdag 11 januari, daarna op maandagen 15, 22, 29 januari / 5, 12 februari /  12, 19 maart. € 60, bij inschrijven te betalen, strookje inleveren bij meester Ruud U kunt zich behalve bij meester Ruud ook aanmelden per mail:  bsvandijken@gmail.com
Naam: ……………………………………………………………….groep………………..
Mailadres:………………………………………………………………………………………

Kinderkerstfeest Op zondagavond 24 december wordt in de Nieuwe Badkapel, gelegen aan de Nieuwe Parklaan 90, het kinderkerstfeest georganiseerd speciaal voor alle kinderen van de basisschool. We zingen alle bekende kerstliedjes die jong en oud kennen en we luisteren weer naar een bijzonder kerstverhaal.  Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van bij deze speciale kerstdienst harte welkom. Het kinderkerstfeest begint om 18.30 uur en duurt ongeveer 55 minuten. Voor meer informatie : www.hetkinderkerstfeest.nl

Groep 1a Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje, o dennenboom, midden in de winternacht, in een heel klein kribbetje, de wijzen en kling klokje klingelingeling. Alle liedjes die wij elke dag oefenen! We kunnen ze al heel erg goed. Donderavond zingen we een aantal van deze liedjes op het plein. De kinderen van groep 1a willen alle ouders ook uitnodigen om vrijdagochtend om 8.35 heel even in de klas te blijven zodat we nog een klein kerstconcert kunnen geven! Op het digibord deden we een rekenles. We rekenden met sterren. Zo maakten we een reeks af, kozen we de ster met de meeste punten, de ster met de minste punten. Moesten we goed kijken welke ster anders was, telden we de punten van de ster en kozen het goede cijfer. Tijdens de gymles hebben we de hoepeldans gedaan.

Groep 1b Wat was er een spanning en sensatie maandag! Sommige kinderen eerder naar huis, veel wind en grote vlokken sneeuw, komen we nog thuis?! Gelukkig kwam het allemaal goed en konden we dinsdag thuis genieten van de sneeuw! De andere dagen moesten we natuurlijk wel aan de bak want er moesten nog kerstliedjes geoefend en gezongen worden, kerstlichtjes, kerstboompjes en engeltjes worden gemaakt! Ook moest er vooral veel ‘geglitterd’ worden bij de creatieve werkjes. Verder hebben we veel kerstverhalen gehoord over het kindje Jezus, de wijzen, de herders, de kerstman en de engelen. Hebben we de kerstman geholpen met het versieren van het bos met kerststallen, zodat ook de dieren feest konden vieren! Hierbij moesten we wel goed tellen en samenwerken! Gelukkig kunnen we dat al heel erg goed en was er een groot feest! Helaas moeten we de komende dagen ons haardvuurtje en de kerstliedjes van het Digibord missen, want die is buiten werking. Maar gelukkig zorgde groep 6 donderdag en vrijdag voor nieuw entertainment door een poppenkastvoorstelling voor ons te verzorgen met hun zelfgemaakte poppen en verhalen. Volgende week donderdag is het kerstdiner en de viering. Dan hopen wij natuurlijk iedereen op z’n kerst best te zien! Heel fijn weekend toegewenst!

Groep 2 Een kortere week, maar niet minder hard gewerkt. We zijn begonnen met mooie kerststerren, gemaakt van zes lolly-stokjes. Ja, het kan! Met juf Annemieke een werkblad gemaakt van de kerst en gegymd met pittenzakken. Op donderdag lekker gedanst op vrolijke muziek. We hebben ook geleerd welke woorden horen bij de kerst in ons woordweb. Vandaag hebben we computerles met juf Ria. We leren dingen over de winter en over kerst.

Groep 3 Deze week klinken de mooiste kerstliedjes in de klas. De tweede adventskaars brandt en de klas is gezellig in kerstsfeer gebracht. Het letterbord is bijna compleet. Deze week kwamen de au en de ui erbij. Wij rekenen met tienen en lossen. Eierdozen zijn daar heel handig bij. Ook stond er weer een lesje meetkunde op het programma. In tweetallen werd elk bouwsel uit het boek nagebouwd en er werd bekeken uit hoeveel blokjes het bouwsel bestond.  Woensdag vierde Hannah haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Om de sfeer in de klas te verhogen willen wij u vragen om een kaars in een stevige standaard aan uw kind mee naar school te geven. Wij maken een speciaal kaarsentafeltje in onze klas. Bijna is het zover, donderdag 21 december vieren wij het kerstfeest op school. Wij kijken er naar uit!

Groep 4 Wauw, wat een winterweer! Het bleef maar sneeuwen maandag en we bleven maar naar buiten kijken. We hebben sneeuwballen gegooid tot onze handen er bijna afvielen van de kou. En omdat de concentratie toch ver te zoeken was zijn we in de klas gezellig sneeuwpoppen gaan knutselen. Met rekenen zijn we begonnen aan blok 4. We hadden een pittige les over verhoudingstabellen. Als in 1 verpakking 3 toverballen zitten, hoeveel zitten er dan in 2 verpakkingen? En in 6? En ook andersom: hoeveel pakjes had je als je 27 toverballen hebt? Daar heb je de tafel van 3 bij nodig en die zijn we nu dus aan het leren. Oefent u thuis ook mee? Met spelling ging de les over woorden met –aai, -ooi, -oei: je hoort een –j , maar schrijft een –i.  Met taal zijn we ook aan blok 4 begonnen. Het thema is : de kalender. We oefenen met het opzeggen van de maanden van het jaar. De meeste kinderen doet dat al heel goed! Bij de geschiedenisles hebben we het gehad over de school van vroeger. Gelukkig waren de kinderen het erover eens dat het nu veel gezelliger is op school!                                           

Groep 5 Afgelopen dinsdag waren wij te gast op de Duitse school. Daar hebben wij met elkaar geknutseld, gegeten en met elkaar kerstliedjes gezongen onder de kerstboom. Deze week hebben we voor het eerst een les van Nieuwsbegrip gemaakt op de IPad, erg leuk. Volgende week gaan we kerststukjes maken tijdens de handvaardigheid, denkt u aan de spullen daarvoor!

Groep 6 De week begon weer met een les van Mirjam Looij....deze keer ging het over het herkennen van gevoelens en wat negatieve of positieve opmerkingen met je gevoel doen. Met handvaardigheid zijn er weer prachtige kerstklokken - en stalletjes gemaakt die nu aan de "waslijn" in de klas hangen te pronken. Bij het Museum Meermanno hebben de kinderen een pop-up boek gemaakt en een gemummificeerde kat gezien.....brrrr. De eerste groepjes hebben hun griezelige poppenkastspel aan de kleuters laten zien...iedereen was laaiend enthousiast!!! Bij spelling oefenen we nog eens de woorden die een lange of juist een korte klank aan het einde van een klankgroep hebben. Voor het maken van de kerststukjes zorgt Juf Cornelie in principe voor alle materialen maar de kinderen mogen natuurlijk altijd extra kerstspulletjes of kersttakken meenemen om het stukje zo mooi mogelijk te maken. Huiswerk: maandag Gym B, donderdag: inleveren van het werkstuk!!!
 
Groep 7 Afgelopen week hebben we het zinnendictee gehad. Werkwoordspelling blijft lastig, dus daar blijven we goed mee oefenen. We hebben vandaag de toets van aardrijkskunde gehad en zijn begonnen met een nieuw blok van natuur. De eerste les ging over o.a. over leven in het verleden, fossielen en het meisje van Yde, wat allemaal erg goed aansloot bij ons kamp en wat we daar hebben geleerd! Bij Engels leren we hoe je aan iemand de weg kunt vragen/wijzen en wat de Engelse rangtelwoorden zijn. Bij rekenen hebben we herhaald hoe je een gemiddelde berekent en we hebben geoefend met gelijkwaardige breuken en het schattend rekenen. De klas is ook mooi versierd met allemaal kerststerren die de kinderen hebben gevouwen en waar ze een kerstwens op hebben geschreven. Verder zijn we bezig geweest met het oefenen van de kerstliedjes voor volgende week donderdag. Huiswerk: uiterlijk volgende week donderdag (21 december) de eindversie van het werkstuk (netjes in een mapje) inleveren.            

Groep 8 Het bezoek aan het Maris Belgisch park ging door de sneeuw helaas niet door. Maar wat was het leuk, die sneeuw. De sneeuw zorgde ook voor veel plezier, we hebben heerlijk sneeuwballen gegooid op het plein. De les begrijpend lezen heeft de juf deze week gegeven in het Engels, erg leuk.  De week hebben we afgesloten met de Kahoot quizzen die we hadden gemaakt voor elkaar.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht