Duinwoordje 17-11-2017

Van de directeur De bouwplannen zijn afgelopen dinsdag bekend gemaakt tijdens de ALV. Een impressie kunt u in de hal van de school bezichtigen.Sinterklaas komt morgen weer in het land en de kinderen gaan weer een spannende periode tegemoet. Sinterklaas zal komende week op zoek moeten naar de schoentjes van de kinderen van groep 7 en 8. Zij verstoppen zich namelijk een week lang in Wilhelminaoord, samen met de juffen Evelien, Sarah, Linda, Mirjam, Marie-Claire en meester Christiaan. Meester Fabrie, juffrouw Carien en juffrouw Sabine zullen deze week hun schoen zetten in groep 6.   

 

 

Trefwoord Er valt van alles te horen. Afgelopen week ging het over geluiden en de afwezigheid daarvan. De komende twee weken gaat het over dingen die je kunt horen: een klacht, een waarschuwing, een grap…. Voel je je geroepen om er iets mee te doen? Horen en doen horen bij elkaar. Horen vraagt om een reactie, er wordt iets van je verwacht. In de Bijbelverhalen gaat het over Samuël die door zijn moeder naar de tempel is gebracht. ’s Nachts hoort hij een stem, maar het duurt even voordat hij in de gaten heeft dat God tegen hem spreekt. God geeft hem een waarschuwing: het zal slecht aflopen met de zonen van Eli.

Oproepje Wij verzamelen grote, schone glazenpotten (formaat jam of appelmoes-pot) voor de Kerstviering. Graag inleveren in groep 1, 2 of 3. Alvast bedankt.

Actie Schoenmaatjes Fantastisch! Vorige week vrijdag heb ik de formulieren uitgedeeld voor deze actie en…… maandag brachten Jonathan, Marilena en Robarth al hun schoenendoos mee! Super, dat is heel erg snel! Ik hoop natuurlijk dat over 2 weken de hele hal vol staat! De eigen bijdrage gaat nu digitaal via de site van Edukans en is noodzakelijk om Schoenmaatjes te kunnen organiseren. Het kost ongeveer 6 euro per doos om deze te verzenden: voor opslag en verpakking in Nederland, transport, materialen en organisatie! Wilt u de doos niet dichtplakken? Heeft u op dit moment geen schoenendoos dan kunt u bij juf Ria of meester Ed een Eduakans doos halen. Heel veel plezier met knutselen! Juf Ria  
Veiligheid op- en rond de school De gemeente heeft op ons verzoek vorig jaar bij de twee uitgangen van de school veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn er parkeerpaaltjes geplaatst aan de voorzijde van de school, zijn de stoepen verbreed en zijn er uitloophekken geplaatst bij de uitgang. Deze uitloophekken staan regelmatig vol gebouwd met fietsen en daardoor moeten de kinderen alsnog tussen geparkeerde auto’s heen manoeuvreren. Wilt u er op toezien dat de hekken vrij blijven. Wij zullen de komende tijd alle fietsen verplaatsen die toch verkeerd geplaatst worden.

Droomtuincommissie Buiten spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van onze kinderen. Het draagt bij aan hun sociale- en fysieke vaardigheden en zelfvertrouwen. Met de verbouwing van de kerkzaal en de plannen voor een kindcentrum, verdwijnt een deel van het schoolplein t.b.v. het kinderdagverblijf. En is er geen budget voor de herinrichting van het schoolplein. Wij willen ons als ouders inzetten voor de vernieuwing van het straks verkleinde schoolplein. En daar hebben we jouw hulp bij nodig! We willen namelijk een Droomtuin commissie oprichten voor de inrichting en de funding. De veranderingen bieden ons ook de kans om een bijzondere buitenruimte te realiseren. Denk ook aan educatieve activiteiten als buitenlessen en moestuinen, er kan zo veel! Voor de inrichting hebben we al aanmeldingen, maar vooral voor de funding kunnen we veel handen gebruiken! Denk aan het organiseren van een sponsorloop, een loterij, bazar, het aanvragen van (gemeentelijke) subsidies, enz. Wil je je aanmelden en inzetten voor de Droomtuin? Of heb je suggesties? Mail ons droomtuin@duinoordschool.nl  Zet jij je ook in voor de Droomtuin? Warme groet, Beryl, Tanja & Annelies

Groep 1a Het Sinterklaasjournaal is begonnen!! Er hangen vlaggetjes in de klas, we hebben een Sinthoek en gaan de komende 2 weken mooie dingen knutselen. Zodat de klas er 5 december prachtig uitziet als Sint in de klas komt. Dinsdag was Philippe jarig. Hij is nu 4 jaar en komt elk dag naar school, welkom. Woensdag kwam meester Ed onze klas binnen met 3 natte pakjes. Hij had deze op het strand gevonden. Wij hebben ze laten drogen. Helaas stonden onze namen er niet op. We hebben ze vrijdag maar in onze schoen gestopt. Misschien weet Piet wat hij er mee moet doen. Woensdag mochten we naar het gemeentemuseum. Daar kregen we een les over een oud poppenhuis. We mochten ook even rondkijken in het museum! Donderdag stond Pietengym op het programma. Over de daken lopen met pakjes in je hand, klimmen op het dak, kruipen door de schoorsteen en pakjes in de schoorsteen gooien. We zijn allemaal geslaagd als hulppiet. En kregen op ons diploma 4 stickers! Verder zijn we enthousiast aan het puzzelen. We kunnen soms al puzzels maken van 80 stukjes.

Groep 2 Ja, de sfeer zit er al goed in. De klas is omgetoverd tot een soort Sint walhalla. Er wordt al flink geoefend in de poppenhoek hoe de Sint en zijn pieten zich gedragen en ja, zelfs de stoerste jongen wil wel even Sint spelen. Ook volgen we het Sinterklaasjournaal. De letter die we zoeken is natuurlijk de S van Sint. Verder zijn we in de gymzaal flink aan het trainen om Sintstempels te verdienen voor het elfsteden parcours. En om het wel en wee van de Sint te volgen, bellen we hem twee keer per week op. Nu maar hopen dat we een droog pakje krijgen op 5 december.

Groep 3 Deze week hebben wij met de j van jas kern 4 afgesloten. Alle korte klinkers a - e - i - u - o hangen op ons letterbord. De eerste familie van letterland die compleet is. Vrijdag starten we met het ankerverhaal: Dan ken jij Krisje Kolen niet! Het nieuwe thema is: Mag dat wel? Dingen die wel en niet geoorloofd zijn komen aan bod. De kinderen leren om hun ervaringen en gedachten hier over te verwoorden. De letter eu  van jeuk is de eerste letter van kern 5. Rekenen wordt steeds leuker met "echte" sommen, het splitsen van hoeveelheden speelde deze week een belangrijke rol. Dinsdag lagen er 3 pakjes in de klas. Met "vreemde" namen en nog nat ook. Iedere dag kijken wij naar het Sinterklaasjournaal en gaan zien wat dit allemaal te betekenen heeft. De schoenen staan klaar, wij hebben gezongen en nu maar afwachten...Donderdag zijn wij aan de slag gegaan met papier-maché, de basis is gelegd...en volgende week maken wij hier Pieten en Sinten van.

Groep 4 Hoera…de leukste tijd van het jaar gaat weer beginnen. Alle herfst- en griezelspullen zijn mee naar huis en opgeruimd; de klas was erg kaal deze week. Nu gaan we ons natuurlijk klaarmaken voor de komst van de Sint. We zijn al begonnen hoor! Het Sinterklaasjournaal is zo vreselijk spannend… We hebben leuke tekeningen gemaakt in een tekendictee. Iedereen krijgt dezelfde opdrachten om te tekenen, maar het resultaat is natuurlijk 28 keer anders! De spellingslessen gingen deze keer over woorden met een ij of ei. Het zijn “weetwoorden”, dus je moet gewoon onthouden bij welke woorden je wat gebruikt. De rekenlessen gaan over optellen ‘over het tiental’. Wij doen dat met een tussenstap, bijvoorbeeld  27+8= …   27+3=30+5=35. Eerst volmaken tot het tiental dus. De les van nieuwsbegrip ging over de aardbeving in Iran en Irak. We hebben de hoofdletters P en B leren schrijven. Het uitstapje naar het gemeentemuseum was heel erg leuk. Moeders van David en Ian, hartelijk bedankt voor de begeleiding! Op donderdag zult u vanaf nu een nieuw gezicht in de klas zien. Het is Julia Diederich, een oud leerling van de school. Inmiddels studeert zij pedagogiek en ze vindt het super dat ze stage kan lopen op haar oude school. Haar doel is niet zozeer leren lesgeven, maar omgaan met kinderen en kleine groepjes ondersteunen. Wij zijn er blij mee! Nu is het weekend… vol spanning wachten we af of de Pieten inderdaad meteen al tijd hebben om onze schoenen te vullen. Aan Siebe zal het niet liggen hoor… in zijn schoen steekt een enorme wortel voor het paard!

Groep 5 Vol verwachting klopt ons hart….. morgen komt Sinterklaas aan in de haven, wat spannend en wat leuk om naar de Sinterklaasstoet te gaan kijken. In de klas hebben we Sinterklaastekeningen gemaakt en opgehangen om al goed in de sfeer te komen. We hebben we onze schoen gezet en heel hard Sinterklaasliedjes gezongen, wat zal er in zitten maandag en komen de pieten wel langs wel langs op school? Volgende week gaan we met taal verder met het uitroepteken en de trappen van vergelijking. Met spelling oefenen we woorden met –te. Tijdens de rekenlessen gaan we aan de slag met verhoudingen afstand/tijd, getallen structureren tot 1000, automatiseren van de tafels en aftrekken t/m 1000. Fijn weekend allemaal.

Groep 6 Zoals gebruikelijk begonnen we de week met een Kanjerles van Mirjam. Deze les ging over hoe je een goede luisterhouding aanneemt en wat je ermee kunt bereiken....voor jezelf en ook voor de gehele klas. Het oefenspel was "commando pingelen" en dat vonden we zo leuk dat we dat de rest van de week nog vaker hebben gedaan. Dinsdag wandelden we naar het Zuiderstrandtheater en hebben daar gezien hoe Roos uit gr 8 het Residentieorkest heeft gedirigeerd...en dat deed ze heel knap!  Ook genoten we van elkaars poppenkastspellen.....en gaven we elkaar tips & tops hierover. De poppenkastpoppen die we met Juf Cornelie hebben gemaakt speelden echt glansrollen! Vrijdag hebben we lootjes getrokken .....wie-o-wie is er getrokken??? We hopen dat het nog tot 5 december geheim blijft. Ook de klas is omgetoverd en de schoen gezet. Sinterklaas.....we zijn er klaar voor hoor! En tot slot hebben alle kinderen het rapport ontvangen. De juffen zijn trots op echt alle kinderen....er is heel hard gewerkt....en veel geleerd. Huiswerk: maandag Gym A+B, donderdag Gym A+B, agenda mee.

Groep 7 Afgelopen week hebben we bij taal geleerd hoe we het lijdend voorwerp in een zin kunnen vinden en we hebben het gehad over leenwoorden. Bij spelling hebben we geoefend met het schrijven van de werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd en met verkleinwoorden die eindigen op -aatje, -ootje en -uutje (zoals parapluutje en omaatje). Bij aardrijkskunde hebben we geleerd welke werksectoren er bestaan en welke beroepen onder welke sector vallen. Vandaag gaan we naar het Museon om een voorbereidende les te krijgen over het kamp volgende week! Wat hebben we er zin in! Iedereen moet duimen voor mooi weer. Vergeet komende maandag geen lunchpakketje mee te geven.

Groep 8 Afgelopen maandag hebben we een bezoek gebracht aan het Filmhuis en het Humanity House. In het filmhuis hebben we de film: ‘toen mijn vader een struik werd’ gezien. De twee bezoeken stonden in het teken van vluchtelingen. We hebben in het Humanity house mogen ervaren hoe het is om een vluchteling te zijn. Ook zijn we in gesprek gegaan met een Palestijnse vluchteling, heel indrukwekkend. Volgende week is het dan eindelijk zover, de week waar we lang naar hebben uitgekeken:  de kampweek! We vertrekken maandag tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Onze belevenissen zijn te volgen op de website.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht