Duinwoordje 10 november 2017

Van de directeur Komende week staan belangrijke zaken over de verbouwing Zorgvlietkerk op het programma van de extra ALV. Op school bereiden wij ons verder voor op de intocht van Sinterklaas volgend weekend. Spannende tijden breken aan, ook voor groep 7 en 8; zij gaan namelijk 20 november op kamp!

 

Trefwoord Komende week beginnen we met het thema geluid. Welke geluiden hoor je om je heen en wat doen die geluiden met je? Zijn ze prettig en vertrouwd? Of is er soms teveel geluid waardoor je naar stilte gaat verlangen?  In de Bijbelverhalen van komende week gaat het over Hanna, die dolgraag moeder wil worden maar lang moet wachten tot het zover is. Moedeloos wordt ze ervan. Ten einde raad stort ze haar hart uit bij God, in de stilte van de tempel. God hoort haar en ze krijgt een kind.                                                                          

Extra algemene ledenraadsvergadering dinsdag 14 november Dinsdag aanstaande houden wij om 21.00 uur een extra ledenvergadering in de kerkzaal waarbij wij de stand van de verbouwing van de kerkzaal bespreken. Om deze verbouwing te onderbouwen heeft het bestuur een onderwijsnotitie geschreven, die een visie geeft op ons onderwijs in de komende jaren. Voor de ALV zal de architect een voorlichting geven over de bouwplannen en kunnen er vragen gesteld worden. Aanvang van dit informatiegedeelte (in het speellokaal) is 19.45 uur.

Informatiemoment klassentraining groep 6 en 7 dinsdag 14 november Om het algemene beleid als onderdeel van ons sociale veiligheidsplan vorm te geven hebben wij vaste klassentrainingen in ons beleid opgenomen voor de groepen 6 en 7. Deze training heet “De Geweldige Klas” en wordt verzorgd door Mirjam Looij, trainer sociale vaardigheden bij Zebra (onderdeel van onze schoolmaatschappelijk werk XtraPlus). Concreet betekent het dat de groepen 10 weken lang een training krijgen in de klas. Tijdens deze trainingen leren de kinderen de goede sfeer te behouden in de groep en (indien nodig) beter te reageren op elkaar. Op dinsdagavond 14 november van 19.00-20.00 uur in de kerkzaal, voorafgaand aan de extra ledenvergadering, zal Mirjam Looij een toelichting geven over de training.

Veiligheid op- en rond de school De gemeente heeft op ons verzoek vorig jaar bij de twee uitgangen van de school veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn er parkeerpaaltjes geplaatst aan de voorzijde van de school, zijn de stoepen verbreed en zijn er uitloophekken geplaatst bij de uitgang. Deze uitloophekken staan regelmatig vol gebouwd met fietsen en daardoor moeten de kinderen alsnog tussen geparkeerde auto’s heen manoeuvreren. Wilt u er op toezien dat de hekken vrij blijven. Wij zullen de komende tijd alle fietsen verplaatsen die toch verkeerd geplaatst worden. Tevens is het belangrijk dat er geen fietsen worden geplaatst bij de hoofdingang op het schuine gedeelte. Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein. Afgelopen week was het weer bingo voor onze Ed.

Afscheid juffrouw Kitty Per 1 december zal juffrouw Kitty van groep 5 onze school verlaten. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het werken op de Montessorischool aan de Laan van Poot (EMS). Woensdag 29 november zal haar laatste werkdag zijn. Van 8.30 uur tot 9.30 uur kunt u afscheid nemen van Kitty in het speellokaal.

Nieuwe juffrouw Else Dijkshoorn zal de lesgevende taken van juffrouw Kitty overnemen in groep 5 (vanaf begin 2018). Voor de maand december hebben wij juffrouw Mieke teruggevraagd. Precies een jaar geleden nam ze afscheid van deze groep vanwege haar pensionering. Juffrouw Mieke vindt het fantastisch op maandag en vrijdag weer les te mogen geven aan haar oude groepje. De andere dagen zal Christiaan Batenburg lesgeven in de groep. Else heeft ruim 12 jaar onderwijservaring op een school in Boskoop in de groepen 5 t/m 8. Ze is gecertificeerd kanjertrainer, is bekend met thematisch werken, heeft een master pedagogiek en heeft als specialisatie de bovenbouw.
   
Schoenendoos van simpele schoenendoos tot een mooi cadeau. Deze week starten we met de actie Schoenmaatjes. De achterliggende gedachte is dat de kinderen iets weggeven van zichzelf aan een kindje ver weg. Het is altijd fijn om iets te doen voor een ander. En volgens mij hebben we hier op school heel veel kinderen die een “maatje” willen zijn voor een ander kind. Zo’n blij gezicht is het allemaal waard. Dus allemaal gezellig knutselen om er echt een mooi cadeau van te maken! Graag vragen wij u en jullie om mee te werken aan de actie Schoenmaatjes, een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen en versieren voor leeftijdsgenootjes in landen als Moldavië, Albanië, Ghana. Die kinderen hebben dan ook een beetje Sinterklaas. De kinderen krijgen vandaag een folder mee naar huis met hierin alle informatie. Kijkt u goed wat wel en/of niet in de doos mag! Nog even alles op een rijtje:
*schoenendoos vullen met …..zie folder
*schoenendoos versieren
*schoenendoos niet dichtplakken!!!
*wel graag een elastiek er om
*sticker (blauw of roze), aangevinkt op de schoenendoos
*barcode activeren op edukans.nl/schoenmaatjes
* machtigingsformulier goed  invullen(op internet!)
* doos inleveren en plaatsen in de gang
Voor vragen kunt u terecht bij juf Ria van Iperen

Ideeënbusje nieuwbouw Als u als ouder ideeën of suggesties heeft en/ of als kinderen ook ideeën hebben kunnen deze verzameld worden in de ideeënbusjes (hal van de school). U kunt ook een mail sturen naar info@duinoordschool.nl  Alle ideeën worden besproken in de klankbordgroep.

Oproep Statenkoerier kersteditie Marie-Louise en Mark Sekrève, kinderboekenschrijvers de prentenboekenserie ‘Giraf’. Als vrijwilliger zijn zij verbonden aan de Statenkoerier en zij verzorgen de Kinderpagina. Voor de kersteditie willen ze vragen stellen aan een aantal leerlingen van onze school in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar en een fotootje plaatsen. De vragen gaan over kerst en het volgende jaar. Het geheel zal niet meer dan 15 minuten in beslag nemen en bij ons op school plaatsvinden. Als uw kind het leuk vindt om deel te nemen, stuur dan een mail naar: info@duinoordschool.nl                                               

Schaatsen De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de donderdagen van oktober 2017 tot en met maart 2018 in de binnenhal van De Uithof cursussen schaatsen van 5-10 lessen (kunstrijschaatsen). Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar € 9,25 p/w; 6 t/m 12 jaar € 9,75 p/w. Aanmelden zie http://www.haagseschaatsschool.nl/

De City-Pier-City Loop De inschrijfmogelijkheden via school zijn lastiger gemaakt door voorafbetaling en een minimale afnamebeleid. Ook is de inschrijving aanzienlijk duurder geworden; € 5,50 voor de 1 km en € 6,50 voor de 2,5 km. De coachnummers zijn € 3,50 geworden. Dit heeft ons doen besluiten om niet meer via de school de inschrijvingen te regelen. Omdat de CPC-loop jaarlijks snel vol zit, is het verstandig zelf uw kinderen zo snel mogelijk aan te melden via de website: http://www.nncpcloopdenhaag.nl/deelnemen/ We zullen dus ook geen standje meer bemannen op het Malieveld. 

Sinterklaas Sinterklaas is op dit moment nog onderweg met de stoomboot vanuit Spanje, maar zaterdag 18 november zet hij weer voet aan wal in Nederland! We zijn blij dat de Sint ook dit jaar weer tijd vrij zal gaan maken om de Duinoordschool met een bezoek te verrassen. Bij Sinterklaas hoort natuurlijk ook het zetten van je schoen. Nemen jullie dus allemaal vrijdag 17 november je schoen mee naar school?                                        

Groep 1a Ons laatste weekje werken over griezelen. We mochten griezelwoorden stempelen en zongen het lied Timpe Tampe Tovenaar. Maandag ging Bas taal over het ziekenhuis. Daar leerden we de woorden: ziekenauto, ambulance, verband, stethoscoop, rolstoel en verpleegster. We maakten heel veel puzzels, kralenplanken en deden moeilijke spellen. Sommige kinderen werkten in een cijferboek! De cijfers tot 5 en soms zelfs tot 12. Tijdens de kanjertraining ging het over Max. Hij maakte voor de bange konijnen witte petten. Verkeersles ging over verkeer in het donker. Hoe kan je ervoor zorgen dat je zichtbaar bent in het verkeer? Bijvoorbeeld: goed licht op je fiets of lichte kleding aantrekken.

Groep 1b Bouwen, zingen, puzzelen, lezen, rijmen, dansen. Wat hebben we weer veel gedaan deze week! Omdat we het thema Griezelen zo goed als afgesloten hebben, hadden we deze week extra veel tijd om in de hoeken te spelen, te puzzelen en spellen te doen! Wist u dat we al heel goed kunnen rijmen en dat we met de grote blokken een heel groot kabouterhuis hebben nagebouwd! Ook hebben we bezoek gehad van de dominee en heeft hij ons van alles verteld over zijn kerk! Bij de muziekles mochten we aan de slag met muziekinstrumenten en bij de gym hebben we onze dance moves getraind en geshowd aan elkaar! Afgelopen week is Hiba vier jaar geworden en we heten  haar van harte welkom bij ons in de klas en om het nog gezelliger te maken kwam Olivia ook nog een dagje wennen! Graag willen we u vragen om de kinderen voldoende schoeisel mee te geven: warme jas, sjaal en handschoenen, aangezien we elke dag buiten spelen en de temperatuur begint te dalen. Tot slot wensen wij u een heel fijn weekend en een hele gezellige borrel toe vanavond!                                                                          

Groep 2 Deze week hebben we de laatste herfstwerkjes afgemaakt. Mooie paddenstoelen van 16 vierkantjes gemaakt en een werkblad met woordstukjes en één met spinnetjes die schrijfoefeningen doen met spinnendraad. De nieuwe letter wordt de letter's', natuurlijk van Sint!Volgende week gaan we zo zoetjes aan aan de Sint denken. Hij is vast al onderweg.

Groep 3 Vorige week begonnen wij feestelijk met de verjaardag van Berend. Van harte gefeliciteerd! Kern 4 gaat over "lollig". Niet iedereen vindt een huis op z'n kop lollig, maar Dora en Dirk wel. De letters w (wip), o (zon), a (zak) en de van u (bus) hebben wij geleerd. Het thema van Veilig Leren Lezen is: Waar woon jij? Een huis heeft veel kamers. De kinderen hebben samen een huis "gebouwd" en ook zelf hun eigen huisje van karton geknipt en geplakt. We hebben zelfs een poppenhuis in de klas, alle kinderen spelen hier graag mee. We bouwden een plattegrond na en zelfs met kapla werd gespeeld. In de klas rijdt de bus af en aan om mensen in te laten stappen (+) of uit te laten stappen (-). Eraf en erbij gebruiken wij nu in de rekenles. In een eierdoos zitten 10 eieren, een aantal eieren wordt bedekt met een doek. Hoeveel eieren zijn er bedekt? Deze week mochten wij samen met dominee Maasland de maquette bekijken van de Bethelkerk. De kinderen bekeken de kerk aandachtig en heel veel vragen werden door hem beantwoord. We kijken uit naar de komst van Sinterklaas. Langzaam maar zeker zal er een "Sinterklaassfeertje" ontstaan in de klas.                                                                                

Groep 4 Hoofdstuk 2 van spelling is afgerond met een zinnendictee. Deze week gingen de spellingslessen over woorden met –ng en –nk. Ook met taal zijn we gestart met blok 3. We hebben geleerd hoe je een goede beschrijving van iets kunt maken, zoals bijvoorbeeld je huis of je slaapkamer. Sommige kinderen doen dat zo knap, dat je de kamer gewoon voor je ziet! We hebben ook weer geoefend met de klok. Digitale tijden (alleen nog de hele uren) zijn best lastig: want wanneer is het nou 3:00 en wanneer 15:00? We zijn aangekomen bij de tafel van 5. Op volgorde is het eenvoudig en lukt het opzeggen super goed. Nu gaan we ervoor zorgen dat de antwoorden er ook door elkaar uitspuiten!  We zijn begonnen met begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor lessen die elke week gemaakt worden naar aanleiding van een onderwerp uit het jeugdjournaal. Vorige week ging de les over de wolf op de Veluwe en deze week was het onderwerp: ‘het nationaal schoolontbijt’. Het zijn leuke lessen! De dominee van de Bethelkerk is op bezoek geweest. Hij gaf een interessante godsdienstles en beantwoordde 101 vragen van de kinderen. Het schrijven van de hoofdletters gaat helemaal top. Deze week was het de P. We hebben vreselijk gelachen tijdens de drama les. Wat een improvisatietalent!                                                                             

Groep 5 Deze week hebben we nog hard gewerkt aan het afronden van onze presentaties voor thematisch werken, we kijken er naar uit om vanmiddag naar elkaars onderwerpen te luisteren. We zijn met rekenen en spelling begonnen aan blok/thema 3 en hebben vandaag onze taaltoets van blok 2 gemaakt. Met rekenen zijn we bezig met het herhalen van de kg, routes berekenen, samenhang delen en vermenigvuldigen en aftrekken t/m 100. Met spelling oefenen we de woorden met -ij en woorden met -be, -ge en -ver. Taal staat in het teken van de nieuwe themawoorden en leren we het gebruik van het uitroepteken en woorden in gebiedende wijs. De spanning naar Sinterklaas toe is al te merken nog een week en dan komt hij aan in de haven… spannend!!!                

Groep 6 Deze week was Roos jarig en trakteerde heerlijke zelfgebakken koekjes: Hoera voor Roos! Bij de rekenles hebben we geleerd dat de maatverdeling van de liter gelijk op loopt met de maatverdeling van de meter. Verder hebben we bij Verkeer geleerd welke onderborden bij de verschillende verkeersborden voorkomen en wat ze betekenen. Met spelling gaan we verder met woorden met een c die kan klinken als een k of als een s. En oefenen we woorden met -ig en -lijk. Huiswerk: maandag: Gym A, dinsdag: iedereen overblijven, donderdag Topo Utrecht A-niveau, vrijdag Hoofdstuk 3 werkstuk.                                                                                   

Groep 7 Deze week hebben we heel veel toetsen gemaakt! De rekentoets, de begrijpend lezen toets en de eerste Engels toets. Bij taal hebben we het verschil tussen een hoofdzin en een bijzin geleerd en we hebben geleerd wat bezittelijke voornaamwoorden zijn. Bij spelling hebben we woorden geleerd waar een b klinkt als een p (zoals web en club) en woorden waar je een t hoort, maar th schrijft (zoals theoretisch, thee en bibliotheek). Vandaag hebben we een erg leuk en leerzaam uitje gehad naar het Humanity house, waar we in teams moesten overleggen welke hulpverlening het belangrijkste is bij een ramp. Zorg je eerst voor voedsel, voor water ofvoor bouwmaterialen?  Huiswerk volgende week: maandag gym B en werkblad interpunctie, woensdag hoofdstuk 2 van het werkstuk af, donderdag toets topografie Verenigd Koninkrijk en Ierland deel A+B.                                     

Groep 8 Afgelopen week hebben we twee middelbare scholen bezocht: het Segbroek college en het Dalton college. We hebben daar verschillende lessen gevolgd: scheikunde, Frans, technologisch design enz. Komende maandag gaan we naar het Filmhuis met de klas. Dinsdag hebben we in het Zuiderstrandtheater de afsluiting van het dirigeerproject. Kortom een leuke en afwisselende week! Op beide dagen moeten alle kinderen overblijven!

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Downloads:

Duinwoordjes overzicht