Duinwoordje 13-10-2017

Van de directeur De tweede themaweek was al bijna even spectaculair als de eerste. Groep 3 en 4 kregen de ‘gruwelijke kriebels’ bij de  voorstelling (op school) van kindertheater Kaboem, groep 2 bakte met juffrouw Heleen Gruffolo-poot koekjes, de kinderen van de bovenbouw verdiepten zich in gruwelijke verschijnselen, de pest en andere tot de verbeelding sprekende zaken. Tot slot leverde de voorleeswedstijd kippenvel momenten op. Paul van Loon en Roald Dahl waren de meest gekozen schrijvers, alleen Annika won in groep 8 met de klassieker ‘Alleen op de wereld’. Huub (groep 7) en Annemoon (groep 6) wonnen met een boek van Paul van Loon en Jonas (groep 5) mocht zich als voorleeskampioen laten kronen met een boek van Roald Dahl. Na de herfstvakantie gaan we door met ons ‘griezelige’ thema, fijne vakantie!

 

Trefwoord Stripverhalen, films en onze vaderlandse geschiedenis……. je struikelt over je helden. Welke eigenschappen dichten de kinderen een held toe? Waar ligt de grens tussen waaghals en held? Je wordt niet als held geboren, het is de situatie die je tot het heldendom kan roepen. Het Bijbelboek Rechters vertelt over Debora en Gidon die de heldhaftige taak op zich nemen om het volk Israël te beschermen tegen de vijanden.

VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS DUINOORDSCHOOL” UITNODIGING
Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs Duinoordschool op:                                                                     Dinsdag 14 november 2017 om 20.00 uur (Prins Mauritslaan 8)                                                                                                                                                                                      Agenda
1. Opening;
2. Ingekomen stukken:
3. Bespreken stand van zaken verbouw kerkzaal
4. Bespreken onderwijsontwikkeling: Samen Beter Leren 2020
5. Voorgestelde benoeming Dirk Meerburg als lid van het toezichthoudend bestuur
6. Rondvraag
7. Sluiting.
De bijlagen voor de agendapunten worden uiterlijk 5 dagen voor de vergadering toegezonden.

Gezocht Enthousiaste bestuurder portefeuille communicatie Bent u ouder van een kind(eren) op de Duinoordschool en heeft u zin om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze school? Het bestuur is op zoek naar een energieke, communicatieve collega die het een uitdaging lijkt om de portefeuille communicatie op te pakken en verder vorm te geven.
U heeft/bent:
*Zin om samen met een enthousiast en doelgericht team van andere vrijwillige bestuurders bij te dragen aan een mooie school voor huidige en toekomstige leerlingen en leerkrachten;
*Goed zicht op en gevoel bij ‘good governance’ en rolverdeling;
*Hart voor bijzonder onderwijs;
*Affiniteit met stimuleren van omgeving waarin duidelijke en tijdige communicatie naar en tussen de verschillende geledingen (team, medezeggenschapsraad, ouderraad, bestuur) binnen onze school plaatsvindt;
*Teamplayer die samen met ons bouwt aan een doelgericht bestuur.
Naast aanwezigheid op de maandelijkse bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergadering(en), de bezinningsbijeenkomst en kerstborrel hangt uw inzet ook af van uw persoonlijke agenda. Voor alle bestuurders geldt dat de bestuursfunctie op vrijwillige – maar niet vrijblijvende - basis verricht wordt. Aanmelden graag bij de secretaris Arnoud Fuchs: fuchs@haagrecht.nl  Bij hem zijn ook nadere inlichtingen te verkrijgen. 

 Ideeënbusje nieuwbouw Dinsdag 24 oktober komt de klankbordgroep van ouders bijeen om de plannen van de architect te bekijken en van input te voorzien. Als u als ouder ideeën of suggesties heeft en/ of als kinderen ook ideeën hebben kunnen deze verzameld worden in de ideeënbusje(hal van de school). U kunt ook een mail sturen naar info@duinoordschool.nl  Alle ideeën worden besproken in de klankbordgroep. In de najaar ALV (14 november) presenteert de architect zijn plannen voor alle ouders.

Nieuwe juffrouw Per 1 december zal juffrouw Kitty van groep 5 onze school verlaten. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het werken op de Montessori school aan de Laan van Poot (EMS). Wij zullen Kitty ontzettend gaan missen, maar wensen haar ook veel werkplezier toe in haar nieuwe baan. Er volgt nog verdere informatie over haar afscheid. Ondertussen heeft de sollicitatiecommissie Else Dijkshoorn geschikt bevonden om Kitty op te volgen in groep 5. Else heeft ruim 12 jaar onderwijservaring op een school in Boskoop in de groepen 5 t/m 8. Ze is gecertificeerd kanjertrainer, is bekend met thematisch werken, heeft een master pedagogiek en heeft als specialisatie de bovenbouw. De kinderen van groep 5 hebben afgelopen maandag al even kennis mogen maken met haar. We wensen Else veel werkplezier op de Duinoordschool toe.

De Geweldige Klas Om het algemene beleid als onderdeel van ons sociale veiligheidsplan vorm te geven hebben wij klassentrainingen in ons beleid opgenomen voor de groepen 6 en 7. Deze training heet “De Geweldige Klas” en wordt verzorgd door Mirjam Looij, trainer sociale vaardigheden bij Zebra. Concreet betekent dat de groepen 6 en 7 vanaf maandag 30 oktober een training krijgen in de klas (10 weken lang, 1 uur per week). Tijdens deze trainingen leren de kinderen de goede sfeer te behouden in de groep (en wellicht te vergroten) en (indien nodig) beter te reageren op elkaar.  Op dinsdagavond 14 november van 19.00-20.00 uur (voorafgaand aan de extra ledenvergadering) zal Mirjam Looij een toelichting geven over de training waarbij iedereen welkom is. 

Groep 1a We hadden de afgelopen week enge dieren in de klas. Juf Sonja kwam op bezoek met een slang en juf Evelien nam een rat mee. Groep 5 las mooie prentenboeken voor . We hebben prachtige tekeningen van de dieren uit het boek “Ik voel een voet!”. En er hangen enge spinnen in de klas. Vrijdag maakten we een herfstwandeling door het bos. Heerlijk! Fijne vakantie! 

Groep 1b "Zeg groep ene waar ga je henen, In het bos, in het bos.... "  "Wij gaan paddenstoelen zoeken in het bos!" Wat een plezier hadden we vandaag bij de herfstwandeling en wat zag het bos er mooi herfstachtig uit! Bijna net zo mooi als ons eigen griezelbos! Want mocht het u  ontgaan zijn, onze klas begint steeds meer op een "griezelbos" te lijken! We hebben daar dan ook hard voor gewerkt! Zo hebben we uiltjes geknutseld en griezelige vleermuizen en spinnen gemaakt! Ook hebben we nog eens van alles over deze diertjes geleerd.  Verder kregen we nog even bezoek van een paar griezelige dieren zoals een echte slang en rat, maar uiteindelijk vonden we ze gelukkig toch niet zo griezelig! In verband met de Kinderboekenweek mochten we boeken mee naar de klas nemen en mochten we er iets over vertellen. Als we geluk hadden las de juf er ook nog een hoofdstukje er uit. En wat hebben we gelachen want er zaten erg grappige boeken tussen! Woensdag kwam de schrijfster van Jop en Keetje voorlezen. Naast het lezen speelde ze ook nog eens met twee  poppen, zong ze liedjes en mochten we zelfs schaatsen door de klas! Bij de gymles moesten we balanceren en uit de klauwen blijven van de leeuw! En donderdagmiddag werden we voorgelezen door gr.5 en was het een groot leesfestijn! Tenslotte hebben we nog mooie griezeltekeningen gemaakt voor de tekenwedstrijd van de gouden penseel  en zijn we nog in afwachting van de winnaar! U begrijpt natuurlijk wel dat we na al deze bijzondere activiteiten een beetje moe zijn geworden en een beetje rust hebben verdiend! Wij wensen iedereen dan ook een hele fijne vakantie toe! 

Groep 2 Een week vol verrassingen, op dinsdag hebben we koekjes gebakken samen met juf Heleen: een poot van de Gruffalo. Hij smaakte lekker. Na de vakantie is de andere groep aan de beurt. Op woensdag hebben kinderen uit groep 4 een presentatie gehouden met een echte slang. En jawel, het was een wurgslang, maar gelukkig wel een kleine. Dus behalve spannend ook zeer interessant. Ook kwam er een schrijfster voorlezen en zingen in de klas. Leuke verhalen uit het dagelijks leven. Op donderdag kwam groep 6 voorlezen aan onze groep en op vrijdag zijn wij naar het bos geweest, op zoek naar spinnen. Brrrr! Na de vakantie gaan we nog even door met griezelen en de letter blijft de letter 'g' van Gruffalo en na rijp beraad heeft de kinderboekenjury besloten dat Toon het griezeligste bos heeft geschilderd. Hij heeft een prijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd! Fijne vakantie!

Groep 3 Deze week zijn wij gestart met kern 3. Het verhaal gaat over een keizer die wel 1000 dokters heeft. De d van doos, de oe van doek en de z van zee hebben wij geleerd. In het kader van de Kinderboekenweek stonden er weer allerlei leuke activiteiten op het programma. Dinsdag mochten wij kijken naar een voorstelling van Kaboem. Twee boze en gemene tovenaars veranderden gelukkig door het goede toverdrankje in lieve tovenaars. Het speellokaal was omgetoverd in een boekenwinkel, veel kinderen mochten een boek kopen. De kinderen uit groep 7 hadden hun lievelingsboek mee naar school genomen en mochten hun boek voorlezen aan onze groep. Aan het einde van de week kregen wij zelfs "griezelige dieren" in de klas. Een slang en zelfs twee ratten.... De kinderen uit groep 4 en groep 7 hielden hier zelfs een presentatie over. Knap hoor! Onze monsterknikkerdozen zijn heel mooi geworden (n.a.v. het prentenboek ‘Knikkeruil’). De jury heeft aan Carlijn het Gouden Penseel uitgereikt, zij had de engste monsters op haar doos geschilderd! Donderdag vierde Frederieke haar 7e verjaardag op school. Van harte gefeliciteerd! Wij missen nog een aantal rapporten. Wilt u het rapport aan uw kind meegeven?

Groep 4 Arme Bente zit met haar arm in het gips maar kon gelukkig met links en een tablet heel goed met alles meedoen. En is het nou zon of son en slang of zlang? Dat hebben we geoefend en zoals Ian zei: Dat zijn gewoon onthoud-woorden. En zo of so? is het maar net. Wat was het een ontzettend griezelig leuke ervaring dat we zomaar een week Wurgie de rattenslang te logeren hadden. Onze slang is de hele school door gegaan want de kinderen uit groep 4 hebben in alle klassen een spreekbeurt gegeven over de rattenslang. Heel stoer! We hebben enorm genoten van de verhalen die de kinderen uit groep 8 aan ons hebben voorgelezen. Als dat toch elke dag kon, wat een feest.  Vandaag hebben we volgens een eeuwenoud recept een proefje gedaan met kinderen uit groep 6. We mengden maïzena en water en het resultaat daarvan is al glibberend en wel mee naar huis gegaan.  Nieuwsgierig geworden? Uw kind kan u precies vertellen hoe het zit. We wensen iedereen veel plezier met de logeerpartijen, sportkampen, chillen op de bank en alle andere leuke activiteiten. Tot over een week!

Groep 5 Wat een  griezelig begin van de Kinderboekenweek en wat een leuke opening, het verhaal van de Gruffalo als  toneelstuk. De kinderen hebben hard gewerkt en zijn met thematisch onderwijs begonnen aan het bedenken van hun leervraag en hoe zij het antwoord op hun vraag gaan opzoeken. In tweetallen zijn ze aan de slag gegaan en de spannendste onderwerpen komen voorbij. We hebben naar een filmpje van school-tv gekeken waarin uitgelegd wordt waarom vrijdag de 13e wordt gezien als een ongeluksdag. Voor ons is het juist een geluksdag, Emma vierde haar verjaardag, ouders kwamen kijken naar hoe goed we zwemmen en in de middag hebben we mooie bouwwerken gemaakt van lego. De kinderen hebben in de vakantie geen huiswerk. Fijn zonnig weekend allemaal en een fijne herfstvakantie.

Groep 6 Deze week begon met een 10 nieuwe klasgenoten ....onze dikke bruine kakkerlakken! Vies, eng, smerig waren de kreten bij het zien van die beestjes in hun glazen bak. Ook zijn we i.v.m. de Kinderboekenweek en het thema Griezelen gestart met onze opdracht "schrijf een spannend of eng poppenkastspel". Bij Juf Cornelie zullen de 2-tallen aan de poppen of figuren werken. We zijn benieuwd naar het resultaat. Het was ook erg spannend bij de voorleeswedstrijd. Wij hadden 3 ijzersterke kandidaten: Floor, Annemoon en Roemer die hun uiterste best hebben gedaan. Annemoon was de gelukkige winnares: Van harte! Maar donderdag bleek eigenlijk tijdens het voorlezen aan de kleuters van groep 2 dat de hele klas geweldige voorleestalenten heeft....zo enthousiast en leuk werd er voorgelezen....en geluisterd! We hebben ook genoten van 5 kinderen uit groep 4 die ons kwamen vertellen over de slang die zij in de klas hadden. Pippie uit groep 8 was zo stoer om de slang even voor ons vast te houden zodat we hem konden aaien: COOOL! Vrijdag hebben we in 2-tallen met de kinderen van groep 4 heksensnot gemaakt....een groenig slijm dat ontstond door het mengen van maïzena en water. Dikke pret bij zoiets viezigs!  Heel veel dank aan Xandra en Frank die ons meehielpen. Huiswerk: maandag Gym B, donderdag Hoofdstuk 2 van het werkstuk af!

Groep 7 We zijn deze week tijdens taal bezig geweest met het schrijven van een griezelverhaal. We hadden deze week twee ratjes in de klas en hebben daar maandag en dinsdag over geleerd en ze allemaal geaaid. Groep 4 had deze week een slang in de klas en een groepje meiden is bij ons komen vertellen over de slang. Ook hebben we allemaal de slang aangeraakt! Bij geschiedenis hebben we hoofdstuk 1 over de ontdekkers en hervormers afgerond en geleerd wat de Renaissance en het Humanisme is. Woensdag was de voorleeswedstrijd en uit onze klas deden Noa, Huub en Mathilde mee. Uiteindelijk heeft Huub de voorleeswedstrijd gewonnen, maar ook de dames hebben super goed voorgelezen!! We zijn deze week ook lekker bezig geweest met thematisch werken over de Middeleeuwen, want die tijd van de geschiedenis was erg griezelig! Het huiswerk voor de na de vakantie: maandag: gym A en werkblad rekenen, woensdag: werkblad taal, donderdag: toets geschiedenis hoofdstuk 1. De woensdag na de vakantie gaan we starten met het schrijven van de werkstukken. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie!

Groep 8 Wat zijn de afgelopen 8 weken voorbij gevlogen. Het is alweer vakantie! Deze week zijn we verder gegaan met ons thema: griezelen in de Middeleeuwen. Iedereen heeft een onderzoeksvraag opgesteld en is hard aan de slag gegaan met het beantwoorden van die onderzoeksvraag. Tijdens het thematisch werken wordt er extra gelet op de volgende vaardigheden: samenwerken, plannen, informatie verwerven en informatie verwerken. Tijdens de taalles moesten we ontleden. In een zin moesten we het onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en het gezegde benoemen. Dit was toch best lastig. Daarom staat in Muiswerk voor alle leerlingen een takenmap ontleden klaar.

Namens het team: Een heel fijne herfstvakantie!

 

 

Duinwoordjes overzicht