Duinwoordje 22-09-2017

Van de directeur Afgelopen week stond in het teken van veiligheid. Zes bedrijfshulpverleners kregen hun jaarlijkse training op school op het gebied van blussen, ontruimen en eerste hulp. Een mooi moment om alle protocollen door te nemen en aandacht te vragen voor alle veiligheidseisen. Verder bereiden we ons voor op het thema griezelen! De juffen (en meesters) hebben veel zin in dit thema en de opening woensdagmorgen 4 oktober wordt natuurlijk erg griezelig. Nieuw dit keer is dat de kinderen een digitaal portfolio bijhouden, waarin ze hun leerdoelen kunnen formuleren en waarin ze het proces van voortgang kunnen bijhouden(en evalueren). Als het goed is worden de kinderen griezelig leergierig!

Trefwoord Vooruitkijken geeft richting, focus, een doel. Het helpt je om je voor te bereiden op dingen die staan te gebeuren. Je weet waarnaar je toe werkt. Het leidt ook tot vernieuwing. Kijk maar naar al die belangrijke uitvindingen die zijn gedaan door mensen die niet stil bleven staan in het heden, die vooruit bleven kijken. Hun vooruitziende blik leverde de wereld soms iets belangrijks op.   

Goede jaarplanning Helaas is bij het drukken van het informatieboekje een verkeerde planning meegestuurd. Sinds begin juli 2017 staat de goede planning wel op de website: Planning goed 2017-2018. Deze week hebben wij tevens de goede (papieren) versie verspreid als inlegvel voor het boekje. Onze excuses voor het ongemak.

Veiligheid Sinds het begin van het schooljaar is het hek overdag op slot (buiten de inlooptijden). U kunt dus tijdens de schooluren de school in door aan te bellen bij de hoofdingang. Afgelopen week hebben we een ontruimingsoefening gehouden met alle kinderen van de school en de peuters van 2Samen. De oefening verliep vlot, binnen 2 minuten stonden de kinderen buiten en konden alle aandachtspunten geïnventariseerd worden. In april herhalen we de oefening, maar dan is de ontruiming onaangekondigd!

Ongeluk Afgelopen donderdag werd de school opgeschrikt door het geluid van een traumahelikopter. Een fietser is op de Eisenhouwerlaan gebotst tegen de auto van juffrouw Flor. Uiteindelijk is de meneer met de ziekenauto vervoerd naar het ziekenhuis en maakt hij het naar omstandigheden goed. Natuurlijk was juffrouw Flor ontzettend geschrokken. Haar klas is donderdag opgevangen door juffrouw Hedy.

Danslessen Jaarlijks verzorgt het Nederlands danstheater danslessen voor de groepen 1 t/m 5 bij ons op school. De groepen 3 t/m 5 zijn eerst aan de beurt. Vrijdag 6 oktober zijn de ouders welkom voor de open les. De kinderen laten dan zien wat ze de afgelopen weken geleerd hebben(zie foto).

Lego league De groepen 7 en 8 doen alweer 4 jaar mee met de techniekwedstrijd Lego League. Het is een naschoolse activiteit (op dinsdagen) waarbij onze kinderen leren programmeren. Het aansturen van de robot staat in het teken van een maatschappelijk vraagstuk. Dit jaar is het thema : ‘Hydro Dynamics’. Sabine Edery begeleidt de kinderen voor de presentatie op de finaledag van zaterdag 9 december. Vorig jaar beloonde de jury ons ‘Brainstormteam’ met de eerste prijs. Het proces en de vorm van samenwerking was hierbij doorslaggevend. Als u het leuk vindt bent u welkom op de finaledag van 10.00 uur tot 17.00 uur op de Haagse Hogeschool om onze kinderen aan te moedigen!

Fotograaf Vanaf donderdag 21 september kunt u de foto’s van de schoolfotograaf bestellen via de website: www.sgoolfotograaf.nl Uw kind heeft een code mee gekregen. Als u nog vragen of opmerkingen heeft horen wij het graag.

Spaans voor Kids In de hal van de school liggen inschrijfformulieren voor Spaanse les(inleveren bij de leerkracht). 20 weken, 1 dag per week, 60 minuten(kosten: 26,50 per 4 lessen). Bij voldoende belangstelling kan de les (na schooltijd) op school gegeven worden. Meer info bij: Spaanseles@hotmail.nl

Groep 1a Het was een drukke week. 2 dagen kwam groep 1b gezellig bij ons. Nu konden we elkaar eens goed leren kennen en samen spelen. We zongen samen liedjes over de herfst. Ook kregen we nieuw speelgoed. Een mooie dominobaan, nieuw servies voor in de poppenhoek, een grote autotrailer en nieuwe puzzels. We leerden wat een meetlat is. We zijn van alles gaan meten en kwamen erachter dat niet alles even groot is. Sommige dingen zijn kleiner, andere groter. Ook konden we met elkaar meten. Wie is de langste in de klas? Bij de kanjerles ging het over de zielige konijnen. Zij durven hun huizen niet uit. Ze huilen snel en durven niet veel. Volgende week is juf Conny weer terug!

Groep 1b Ri, ra, roets, we rijden in een koets, we rijden in een gouden koets. Ri, ra, roets! Dit liedje hebben we afgelopen week vaak gezongen. Hebben we de koning en koningin allemaal gezien op tv, of misschien zelfs in het echt? Maandag zijn we bij juf Sabine stiekem al begonnen met het maken van een spinnenweb en we hebben er ook een liedje over geleerd. Vraag uw kind er maar naar! Woensdag en donderdag hebben we fijn gespeeld bij juf Hedy, dat was reuze gezellig. Zo leren we alvast de kindjes kennen waar we volgend jaar mee in de klas zullen komen. Otto kwam ook al een dagje wennen, welkom Otto!

Groep 2 De Prinsjesdag-quiz is met goed gevolg afgelegd. Luca had het zelf gezien. De koets had acht zwarte paarden. Donderdag was het feest. Fender werd vijf jaar. Van harte we! Deze week beginnen we ook met een nieuwe letter. De letter 'k' . We gaan vast weer iets lekkers eten wat begint met de letter 'k'. Volgende week gaan we over de herfst werken, want die is vandaag echt begonnen!

Groep 3 We boften met een extra vrije dag deze week. Alle kinderen hadden zich op Prinsjesdag prima vermaakt. Kijken naar de glazen koets en dagjes uit naar de dierentuin, Duinrell, Drievliet, de Efteling en het bos! In het nieuwe ankerverhaal, behorende bij kern 2 van Veilig Leren Lezen, deed zich een vreemde situatie voor. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de nacht, maar die wil maar niet komen...We hebben een thematafeltje gemaakt met allerlei voorwerpen (o.a. een stopwatch, een agenda, een zandloper, een horloge) rondom het onderwerp "Dag en nacht en tijd". Deze week leerden we de woorden maan en pet en de letters n en t.  Met rekenen oefenen we veelvuldig het koppelen van getallen aan hoeveelheden.
Het is Herfst, in de klas ontstaat al een "Herfstsfeertje". We zijn bezig met het maken van kleurrijke spinnenwebben van kastanjes en wol. De kinderen doen hun uiterste best en zijn trots op het resultaat.

Groep 4 Het was een lekker kort weekje. Aan alle verhalen te horen heeft iedereen een heerlijke vrije Prinsjesdag gehad! We hadden ook nog twee jarigen: Zoey en Hannah zijn 7 geworden, dus het was een feestelijke boel! Dat we al weer vier weken op school zitten is te merken aan de boeken en schriften. De eerste hoofdstukken van taal, spelling en rekenen zijn klaar en afgerond met de eerste toetsjes. Gaat lekker hoor! We hebben een verkeersles gedaan over hoe en waar je veilig kunt oversteken. We hebben de hoofdletter I leren schrijven. En tegen eerdere berichten in willen wij toch wel graag een multomap (23 rings) voor de kinderen om hun werk netjes in te verzamelen. Fijn weekend!                                                                    

Groep 5 Tijdens de dansles werden op de muziek verschillende poses van dagelijkse handelingen geoefend. Deze handelingen werden vertaald naar dans en het zag weer prachtig uit. Het wordt steeds spannender. De uitvoering voor de ouders is al over 2 weken. Deze week hebben we onze reken- en taaltoets afgerond en beginnen we volgende week weer aan een nieuw blok. Met rekenen gaan we verder bouwen aan wat we in blok 1 geleerd hebben: oriëntatie op de getallen t/m 1000, optellen en aftrekken t/m 100, vermenigvuldigen en delen, geld, tijd, meten en meetkunde. Spelling staat in het teken van woorden met eeuw, ieuw, uw, cht, ch en ei. Met taal herhalen we wat we het afgelopen thema geleerd hebben. Fijn weekend allemaal.

Groep 6 Het was een rare week: eerst dinsdag lekker vrij en toen stond woensdag Juf Sabine voor de klas omdat Juf Mirjam en Juf Marie-Claire een cursus hadden. Wel gezellig hoor, want we hebben met Juf Sabine een pauw getekend omdat we bezig zijn met woorden met een -au! Bij Verkeer hebben we gekeken naar de voorrangsregels op verschillende kruispunten. En Alex was jarig en trakteerde heerlijke fruitspiesjes. Voor de juffen had Alex met zijn moeder een heerlijke taart gebakken.....wat wij allemaal erg lekker maar vooral heel lief vonden!! Volgende week gaan we met Spelling verder met de woorden met -au/auw, -ou/ouw, woorden waarbij de f verandert in een v en woorden waarbij de s verandert in een z. Huiswerk: Maandag Gym A, dinsdag: informatie zoeken en meenemen over het 1e hoofdstuk van je werkstuk, donderdag Topo Zuid-Holland A-niveau.

Groep 7 Deze week hebben we zowel de rekentoets als de natuurtoets gehad. Bij rekenen bleek dat tijdsverschillen uitrekenen en het berekenen van de oppervlakte toch nog wel lastig was. Bij spelling zijn we bezig met de verleden tijd van de werkwoorden en woorden die eindigen op –isch. Bij geschiedenis gaat het hoofdstuk over ontdekkingsreizen en de tocht naar Nova Zembla. Volgende week woensdag start de kinderpostzegelactie. De kinderen krijgen daar komende maandag uitleg over. Volgende week donderdag brengen de kinderen een bezoek aan het Zuiderstrandtheater om te kijken naar het residentieorkest. Volgende week woensdag is de voorronde van de voorleeswedstrijd. De kinderen die meedoen moeten dan een boek hebben gekozen en het stukje dat ze willen voorlezen hebben geoefend. Huiswerk: maandag gym B en werkblad taal, woensdag start kinderpostzegelactie, voorronde voorleeswedstrijd, werkblad spelling, donderdag toets topografie Europa deel A+B.

Groep 8 Deze week hebben we het zinnendictee gemaakt. We vonden het vooral lastig om bijvoeglijke naamwoorden van voltooid deelwoorden af te leiden. Want is het nu: het verwachten bezoek of het verwachte bezoek? Volgende week gaan we hier verder mee oefenen. Tijdens de les ‘begrijpend lezen’ hebben we aandacht besteed aan de week van het pesten. We hebben het voornamelijk gehad over het online pesten en wat je daar met elkaar tegen kan doen.  Komende dinsdag gaan we tijdens de muziekles het liedje zingen dat we hebben ingestudeerd, we hebben er zin in!

                                Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht