Duinwoordje 15-09-2017

Van de directeur

Op 5 oktober aanstaande zal de Duinoordschool gesloten zijn omdat leerkrachten meedoen met de staking. Leerkrachten in het primair onderwijs verdienen een salaris dat ten onrechte lager is dan andere onderwijssectoren, er is sprake van hoge werkdruk en reeds nu al is er sprake van een lerarentekort. Wij beseffen dat dinsdag 3 oktober (geplande studiedag) ongelukkig uitkomt, maar deze dag is helaas niet anders te plannen. Maandag zal het informatieboekje uitkomen met alle namen en adressen van de kinderen en de jaarplanning. Een goede Prinsjesdag toegewenst komende dinsdag!

 

Trefwoord Door allerlei omstandigheden lukt het soms niet om vooruit te kijken: je hebt geen zin of geen geduld, je wilt het nu. Of je vindt het wel goed zoals het nu gaat, omdat je tevreden bent met je leven. Angst voor de toekomst kan maken dat je niet vooruit durft te kijken: de toekomst is nog zo ver weg en zo onzeker. Hoe kun je daar nu al over nadenken? Voor sommige beslissingen zijn kinderen nog te jong om ze zelf te nemen, maar het kan ook zijn dat ouders andere plannen met hen hebben.

Overblijf en ouderbijdrage voor de nieuwe ouders  U kunt uw betalingen via de website in 1 keer regelen. Tegelijk met de ouderbijdrage kan de  klassenpot, de contributie van de vereniging, een eventuele donatie en het schoolreisje betaald worden. Dit kan via de website door op het menu ‘Betalingen’ te klikken en de formulieren in te vullen. Of via: https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=Ouderbijdrage&sid=1  (U hoeft hiervoor niet in te loggen.). Het totaalbedrag zal, als u daarvoor het toestemmingsformulier invult, door middel van een eenmalig incasso van uw rekening worden afgeschreven (desgewenst in twee termijnen). Indien u bezwaar heeft tegen een incasso, dan kunt u dat aangeven (dan wordt er een factuur gemaakt). U hoeft de ouderbijdrage alleen voor uw oudste kind in te vullen, de andere kinderen worden automatisch gekoppeld. Graag zien wij uw machtiging tegemoet vóór 1 oktober 2017. Het is ook mogelijk een schenking aan de vereniging te doen, de gift is fiscaal aftrekbaar. Indien gewenst kunt u een mail sturen naar: m.rog@duinoordschool.nl . Voor het overblijven moet u de volgende link aanklikken (voor elk kind de overblijfaanvraag apart invullen ) :  https://www.duinoordschool.nl/index.php?page=Overblijfaanvraag&sl=1&sid=25 

Overblijf en ouderbijdrage voor ouders die vorig jaar alle formulieren al ingevuld hebben Ouders die vorig jaar deze formulieren ingevuld hebben hoeven niets te doen tenzij er wijzigingen zijn. Dan kunt u  bovenstaande links aanklikken en de wijzigingen invoeren . Wij zien uw wijzigingen graag vóór 1 oktober 2017 tegemoet.

Groep 1a Het is volgende week alweer Prinsjesdag. Dus hebben wij mooie kronen gemaakt met papier. Ook maakten we een reeks van de Nederlandse vlag. We leerden het lied: Rie, ra, roets… Dinsdag zijn we gaan gymmen met groot materiaal en donderdag met ballen. We kunnen al gooien, vangen, stuiten en schoppen. Met de handpoppen van de Kanjertraining speelden we hoe je met elkaar omgaat. Wat moet je doen als iemand een zwarte pet op heeft en erg boos doet? En hoe reageer je als een kind een rode pet op heeft en aan het plagen is? In het Kanjerboek ging het over Max. Hij zoekt een oplossing voor de gemene pest vogels. Maandag is juf Hedy in de klas. Juf Conny is een paar dagen op vakantie. Dinsdag zijn de kinderen vrij.

Groep 1b " Whoop, whoop, whoop! " Alle  spullen laten liggen, iedereen in de rij, jas laten hangen, rustig naar beneden lopen en dan bij het hek gaan staan! Wat deden we het goed, toen we dinsdag moesten oefenen voor de brandoefening. Niet alleen hebben we het gehad over de brandveiligheid, maar ook wat je wel en niet mag doen als je bijv. alleen thuis bent en als een vreemde je aanspreekt. Net zoals bij het verhaal van de Wolf en de zeven geitjes. Deze week hadden we ook een puzzel "uurtje" en mochten we onze puzzelkunsten laten zien, de moeilijkste en kleinste puzzels kwamen voorbij en we hebben ze allemaal zelf en samen gemaakt zonder een stukje kwijt te raken! Woensdag deden we circuit en zaten we met twee kinderen in een hoek. We moesten elke keer samen door wisselen naar een volgende hoek/activiteit, er was geen gemopper en niet getreurd want iedereen kwam overal aan de beurt! Donderdag hebben we het gehad over Prinsjesdag en op het Digibord de oefening van de paarden op het strand gezien, ook hebben we een  kroon voor de koning gemaakt voor als hij zijn troonrede houdt en wat  zijn ze mooi geworden! Ten slotte gingen de voetjes zowel in de klas als in het speellokaal van de vloer en hebben we al een beetje geoefend voor de griezeldans van de Kinderboekenweek. Volgende week wordt een gek weekje. Dinsdag zijn we namelijk allemaal vrij en woensdag gaan we een dagje meedraaien bij gr.1a want juf Flor moet brandjes blussen bij de BHV cursus. De kinderen mogen dan ook naar gr.1a gebracht worden ‘s ochtends en daar worden opgehaald. Juf Flor zal daarbij wel aanwezig zijn.
 
Groep 2 Onstuimig was het weer, onstuimig waren de kinderen, maar het valt ook niet mee als je weinig kunt buitenspelen. Binnen ontstonden mooie bouwwerken en werden er veel spelletjes gedaan. Dinsdag mochten er al wat kinderen op de IPad. Ook hebben we lekker veel gegymd deze week. Woensdag hebben we het popje van de maand september getekend en weer een stukje Kanjertraining gehad. Ook hebben we een nieuwe leerling in de klas gekregen. Ze heet Eline. Hartelijk welkom in groep 2. Donderdag hadden we feest. Liv en Vedad werden 5 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Groep 3 Deze week vierden we wel 2 verjaardagen in de klas. Op maandag de verjaardag van Liz en op donderdag van Joppe. Van harte gefeliciteerd! Maandag en dinsdag mochten de juffen veel visite ontvangen. Het was fijn om met de ouders te spreken. Deze week hebben wij de woorden rem, vis en de letters r en v geleerd en geschreven. We sluiten  kern 1 af en maandag starten we met kern 2 van Veilig Leren Lezen. Het ankerverhaal heet:"De dag dat de nacht niet kwam". Ons nieuwe thema is dan ook "Tijd, dag en nacht". Het plaatsen van de getallen aan de getallenlijn, de begrippen meer, minder, evenveel en het snel herkennen van de ogen op de dobbelsteen werd geoefend. We volgen momenteel de lessen gegeven door juf Eline van het Nederlands Dans Theater. Wat leren wij veel van haar, we maken ronde en zelfs hoekige bewegingen op de maat van de muziek. Vandaag waren we voor de laatste keer bij juf Els in groep 2. Hartelijk dank lieve juf, het was fijn om nog een aantal keer bij u te kunnen spelen!

Groep 4 In deze stormachtige week hebben we heel hard geoefend met de hoofdletters V(eel) en W(ind).  We weten ook dat we WOLK en MELK schrijven en natuurlijk niet wollek en berrug. Want soms hoor je de U maar schrijf je hem niet. Na het weekend zien we elkaar gewoon op maandag maar dinsdag heeft iedereen lekker vrij voor Prinsjesdag. De tafels van 1 en 10 kennen we al allemaal, knap hè! Vandaag hadden we alweer de tweede dansles,  dat was erg leuk. Ook oefenen we met de griezelige dans voor de Kinderboekenweek en hebben we vandaag alvast de klas wat griezeliger gemaakt met vleermuizen..brrr. Fantasie genoeg in deze groep want we hebben ook persoonlijke verhalen geschreven en tekeningen gemaakt op muziek!

Groep 5 We hebben een herfstig weekje achter de rug maar gelukkig schijnt vandaag het zonnetje. De 2e dansles is net begonnen en de kinderen luisteren aandachtig naar de dans juf, zij is aan het uitleggen hoe belangrijk de technici zijn in het danstheater en wat zij allemaal doen en natuurlijk wordt er weer top gedanst. Met rekenen hebben we deze week het klokkijken, de deelsommen en symmetrie geoefend. Volgende week hebben wij onze eerste rekentoets van blok 1. Met taal hebben we de thema woorden geoefend en onze eerste toets gemaakt. Spelling stond in het teken van de tweetekenklanken. Met de natuur les hebben we gekeken naar hoe mensen, dieren en planten ouder worden en welke verschillen er zijn. Het huiswerk meenemen gaat goed, tot nu toe zijn er 3 kinderen het een keertje vergeten. Dit wordt genoteerd en bij 3 kruisjes krijgen die kinderen een extra opdracht. Dit om de zelfstandigheid te bevorderen. We hebben weer heerlijk gezwommen en de dag afgesloten met een tekenles.

Groep 6 Deze week hadden de juffen leuke en kennismakingsgesprek- ken...het is altijd fijn om hen zo trots over hun kind te horen praten! Met Natuur hebben we geleerd dat de broedtijd van reptielen-eieren afhankelijk is van de temperatuur van de omgeving. Ook hadden we een gesprek over de tarantula. Meerdere kinderen hadden deze harige spin al eens gezien....James noemde deze engerd een tirantroela.....wat eigenlijk een veeeeeel leukere naam is: dank je James...die houden we erin!! Volgende week worden bij Spelling de woorden met -nk, -ng, -ch, -cht, ei en ij herhaald.Huiswerk: Maandag: Gym B; donderdag: Gym A+B, agenda, Natuur Hoofdstuk 1, vrijdag inhoudsopgave werkstuk.

Groep 7 Deze week hebben we bij natuur geleerd hoe mensen en dieren groeien. Anne vertelde dat lieveheersbeestjes net als vlinders zich verpoppen in een cocon, iets wat de juf nog niet wist. Nog leuker was dat Anne donderdag echte lieveheersbeestjes bij zich had die in hun cocon zaten en om 14.45 kwam er één uit zijn cocon! Dit was ontzettend gaaf om te zien gebeuren, dankjewel Anne!! Bij spelling zijn we bezig geweest met het schrijven van werkwoorden in de verleden tijd en bij taal hebben we geleerd hoe je het onderwerp in de zin kunt vinden. Bij rekenen hebben we geleerd wat symmetrie is en we hebben kommagetallen vergeleken (is 3,18 of 3,8 meer?). Huiswerk volgende week: maandag gym A en werkblad rekenen, dinsdag werkblad taal, donderdag toets natuur hoofdstuk 1.

Groep 8 Afgelopen week zijn de kennismakingsgesprekken gehouden. Wat leuk dat sommige kinderen mee zijn gekomen naar de gesprekken. Deze week hebben we de eerste les gemaakt uit de nieuwe begrijpend lezen methode: Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip heeft iedere week een nieuwe tekst die aansluit bij de actualiteit. Deze week ging de tekst over de orkaan Irma. We hebben deze week het aardrijkskunde project afgerond. Maandag gaan we het aan elkaar presenteren en krijgen we een nieuwe opdracht. Dit keer wordt het een natuur opdracht.

                                                               Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

Duinwoordjes overzicht