Duinwoordje

Trefwoord Je hebt een heleboel stenen nodig om een huis te kunnen bouwen. Iedere steen is daarbij belangrijk. Samen vormen de stenen een stevig huis. Het huis is een symbool van soliditeit, vertrouwen, betrouwbaarheid. Letterlijk en figuurlijk. Dat laatste hangt in grote mate af van de bewoners. Een ieder zal zijn steentje kunnen bijdragen aan het geheel. Met elkaar maken ze er een thuis van. Jezus vertelt verhalen om zijn toehoorders iets duidelijk te maken. Het eerste gaat over twee mannen. De één bouwt zijn huis op een rots. Wat er ook gebeurt, het huis blijft stevig staan. Bij een overstroming stort het in. Het tweede gaat over de hoeksteen, een lelijke, onhandige steen, die de belangrijkste blijkt te zijn voor het bouwwerk.

Schoolmaatschappelijk werk Graag stel ik mijzelf aan u voor! Mijn naam is Marguerite van Voorst. Ik ben werkzaam bij XtraPlus als schoolmaatschappelijk werker. Dit schooljaar ben ik op de donderdag van 8:00 tot 12:00 uur aanwezig op de Duinoordschool. Mijn kantoor bevindt zich op de eerste etage tussen groep 4 en 1b. Als school- maatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding en/of de thuissituatie. Bij vragen zoals bijvoorbeeld: Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? Heeft u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind? Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben? Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. Wilt u meer weten, kom dan gerust langs. U bent van harte welkom. U kunt mij ook bellen 0614596376

Judolessen Op donderdag 7 september start de naschoolse activiteit Judo weer. De judolessen worden gegeven op de Duinoordschool (in het stiltecentrum achter de kerk). De lessen worden gegeven door een judoleraar van SportMixz. Judo bij SportMixz focust zich op speelplezier in bewegen, leren bewegen en de fysieke weerbaarheid bij kinderen. Met stoeien, rollen, vallen en opstaan en de nog vele aspecten van judo komen de kinderen op een veilige manier in contact met de sport. Er zijn dit jaar twee groepen. De eerste groep (groep 1 t/m 4) start om 15.00 uur, de andere groep (groep 5 t/m8) om 16.00 uur. De lessen duren een uur. Bezoek onze website voor meer informatie: www.sportmixz.nl  Of mail (om aan te melden) naar: jeugd@sportmindz.nl

Groep 1a Maandag mochten we op de foto! Best een beetje spannend. We maakten muziek met echte instrumenten. Een trommel, schellenraam, sambabal en bellenkrans. Ook zongen we heel veel liedjes. Zo leerden we het lied over een droomboom. Zijn we gaan schudden met onze billen tijdens het lied: ‘ze kunnen zeggen wat ze willen’. We zongen ook over een vlieger en een sprookjesbos met kabouters. De liedjes geven we vandaag mee naar huis. Dan kunt u ze thuis ook eens zingen met uw kind. Minste, meeste, veel en weinig zijn begrippen waar het deze week over ging in de klas. Met zeedieren zijn we groepjes gaan maken. Een groepje van 3 dieren en een groepje van 5 dieren, welk groepje heeft de minste dieren? Donderdag zijn we gaan gymmen met groot materiaal. Klimmen op de kast en er dan weer afspringen, glijden van de glijbaan en met een bal in de basket gooien. We hebben genoten!

Groep 1b In ons tweede weekje hebben we al aardig wat gedaan. We hebben o.a. veel gezongen en gedanst! Samen met tante Rita en de olifant (die heeft namelijk de dikste billen van het hele land). En het leuke was dat we dit ook samen met gr.1a hebben gedaan, we konden ze zelfs al een paar van onze liedjes leren en wij die van hun! Wist u dat we al heel goed vormen kunnen benoemen zoals de driehoek, het vierkant en de cirkel. We hebben ze ook mogen verven en met de vormpjes mogen knutselen. En langzaam ontstaan de eerste mooie kunstwerkjes. Daarbij hebben we ook geleerd hoe we de knutselspullen moeten gebruiken/pakken en weer netjes moeten opruimen. Wat we ook nog geleerd hebben is wat "moet" werkjes zijn en dat je af en toe een werkje moet doen in de klas. Trots was de juf toen ook toen iedereen braaf z'n "moet" werkje had gedaan namelijk "Het popje van de maand”! Bij de Kanjerles hebben we geoefend om geen benzine te geven aan de motor. Oftewel hoe we negatief gedrag moeten negeren, dat als het aapje met de rode pet gek doet, je niet mee moet gaan doen. En dat is nog best wel lastig! Woensdag waren we helemaal in onze nopjes want toen hadden we onze eerste gymles, in onze "nieuwe" gymkleren. We moesten o.a. over de matten springen en wegrennen voor de reiger die de kikkertjes wilde vangen. Vandaag  waren we ook erg blij, want naast speelgoed dag hebben we ook ons nieuwe klasgenootje Renee mogen verwelkomen. Van harte welkom!

Groep 2 De week begon feestelijk: Saskia en Koert-Jan vierden hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Woensdag hebben we bij juf Annemieke het popje van de maand gedaan. Ook hebben de kinderen het eerste Kanjerverhaal gehoord en een oefening uit de Kanjertraining gedaan. Donderdag hadden we weer feest, want Cloé vierde haar verjaardag: Hiep hoera! Ook hebben we fijn gegymd met het groot materiaal (glijbaan, klimrek, etc.).Denkt u aan de gymkleding? Graag met naam op tasje en op schoenen! Vrijdag kregen we alweer onze tweede computerles. Er was weer afwisseling genoeg. Tijd om lekker uit te rusten!

Groep 3 Wat gebeurde er veel in deze week. Maandag met z'n allen op de foto. Dinsdag vierde Sascha haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd! 's Avonds zaten er veel ouders op de stoelen van de kinderen om te horen en te zien wat er dit jaar gebeurt in groep 3. De startkern is afgesloten met de letters m en s . Samen met de letters i  en k  kunnen de kinderen al veel woorden lezen en maken. Zoem de bij (onze handpop) die al heel goed zoemend kan lezen, speelt natuurlijk een belangrijke rol in onze groep. Wij hebben tijdens de les handvaardigheid mooie bijen geknutseld! Volgende week starten wij met kern 1 van Veilig Leren Lezen, het thema is: Beestenboel. Is er voor ieder kind een stoeltje, zijn er genoeg haakjes voor de jassen? We oefenen veel met de getal volgorde en de getallenlijn helpt ons daarbij. Dit zijn opdrachten die wij tijdens de rekenles maken. Op vrijdag 8 september  starten we met danslessen op school. Deze lessen van ongeveer een uur worden gegeven door een dansdocent van het Nederlands Dans Theater. Natuurlijk wordt u na een aantal lessen ook een keer uitgenodigd om een les bij te wonen! Alle kinderen mogen een 23-ringsmultomap mee naar school nemen, hierin gaan wij heel veel werk van de kinderen verzamelen.

Groep 4 Gelukkig scheen het zonnetje maandag, want we gingen op de foto en dat kon dus gezellig buiten. Bedankt moeder van Dia, voor het helpen bij de fotograaf! Je hebt gemerkt wat een drukke dag het is met al die broers en zussen die heel graag met elkaar op de foto willen. We hebben de hoofdletters N en M leren schrijven en we oefenen met spelling woorden met 2 medeklinkers naast elkaar, zoals klap en wesp. Het rekenen gaat goed en op het schrijven in het schrift met rechthoekige hokjes doet iedereen enorm zijn best. We hebben ook met geld gerekend. Er zitten een paar kleine handelaren in de groep hoor!  De taalles was een spreek- en luisterles. We hebben geleerd dat een verhaal een inleiding, een kern en een slot heeft en daarna hebben we waargebeurde verhalen aan elkaar verteld. Ook weten we al heel knap welke woorden de ‘lidwoorden’ zijn. Het was een week vol feesten, want David, Béla en Oscar vierden hun verjaardag. Hoera voor deze kanjers!

Groep 5 Het was fijn om met de ouders die op de informatieavond waren te kunnen delen wat wij dit jaar allemaal gaan doen. We hebben hard gewerkt aan onze sommen. We herhalen de tafels en zijn verder gegaan met klokkijken. Met spelling oefenen we de NG en NK klank. Met taal oefenen we de werkwoorden, zelfstandig nw en bijvoeglijke nw. We hebben mooie monsters getekend en luisteren naar het spannende verhaal van Melle en de Gorgels. De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan om bij de techniekles een zo hoog mogelijke toren te bouwen van spaghetti en marshmallows. Ruimtelijk inzicht, overleggen en samenwerken stonden hierbij centraal. Straks onze eerste zwemles wat spannend! Fijn weekend allemaal.

Groep 6 Maandag vierde Annemoon haar verjaardag: Hoera voor Annemoon! Ook gingen we die dag allemaal op de schoolfoto....ze zullen vast prachtig worden. En ook al ging Bart 's ochtends ziek naar huis....hij kwam voor de groepsfoto heel dapper terug! Wat ook fijn was, was de grote opkomst tijdens de informatieavond in de klas....er is veel informatie uitgewisseld. We zijn blij dat Xandra en Miranda dit jaar onze klassenouders willen zijn en dat er zich al direct 2 leesmoeders hebben aangemeld: top! Die avond konden de ouders ook het resultaat van een bijzondere tekenopdracht van Juf Cornelie bewonderen. Met Taal hebben we deze week geleerd wat de stam van een werkwoord is en hoe je de persoonsvorm in een zin vindt. Met Spelling behandelden we de woorden met -nk, -ng, -ch en -cht. Omdat het lijkt dat de deeltafels en de tafels van vermenigvuldiging op het strand van Spanje en Frankrijk zijn blijven liggen......mogen alle kinderen thuis nog eens goed oefenen via bijv. squla, tafelsoefenen.nl, tafelmonsters of onlineklas.nl. Huiswerk: maandag: Gym A, dinsdag: bedenk een onderwerp voor je werkstuk, donderdag: Gym A+B, agenda mee, Topo NL A-niveau.

Groep 7 Afgelopen week zijn we bij taal en spelling aan de slag geweest met werkwoorden. Hoe vind je bijvoorbeeld het werkwoordelijk gezegde in de zin en hoe schrijf je bepaalde werkwoorden in de tegenwoordige tijd? Het eerste hoofdstuk bij aardrijkskunde over klimaten hebben we afgerond, dus daar zullen we volgende week een toets over hebben. Bij rekenen hebben we gerekend met oppervlakte en omtrek en we hebben breuken vergeleken (is 1/3 meer of minder dan 1/4). Ook hebben we geleerd wat tienden en honderdsten zijn. Bij verkeer hebben we gepraat over voorrang en de bijbehorende voorrangsregels. Huiswerk: maandag: gym A en het bedenken van een onderwerp voor het werkstuk, woensdag: 20 min. Muiswerk spelling, donderdag: toets aardrijkskunde hoofdstuk 1.

Groep 8 Deze week zijn we verder gegaan met het Aardrijkskunde project. We maken informatieboekjes, voor groep 5 en 6, over: troggen, aardbevingen, vulkanen en gebergten. Het blijkt toch best lastig om alle informatie goed en begrijpelijk op te schrijven voor jongere kinderen. Aan het einde van het blok krijgen we een beoordeling voor het eindproduct maar ook voor de vaardigheden: samenwerken, plannen en organiseren, informatie verwerven en verwerken. De juf en de meester hebben ook voor iedere leerling een takenmap klaargezet in Muiswerk. De kinderen kunnen thuis en op school werken aan hun persoonlijke verbeterpunt.

                                                                                        Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht