Duinwoordje 25-08-2017

Van de directeur Wat een feest om iedereen gezond en zongebrand terug te zien in de klas. Welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders! We gaan er weer een mooi (leer)jaar van maken! Welke prioriteiten we hierbij aanbrengen kunt u beluisteren tijdens het plenaire gedeelte van de informatieavond, dinsdag 29 augustus om 19.30 uur in onze kerk. Daarna kunt u in de klas van uw kind alle relevante informatie horen van de juf of meester. Een heel fijn en leerzaam schooljaar toegewenst.

Trefwoord Een huis bestaat uit vier muren, ramen en een dak. Maar daarmee doe je een huis tekort. De mensen die erin wonen maken het tot een warme en veilige plek. In het eerste Bijbelverhaal van komende week is Jezus te gast in het huis van een farizeeër. Hij geneest daar een zieke man op Sabbat. Dat kan niet volgens de farizeeërs. De tweede Bijbeltekst is van de profeet Jesaja. Israël wordt veroverd door vreemde soldaten.  Is de wereld nog wel een veilig thuis voor mensen? 

Gymlessen van groep 3 en 4  De groep 3 en 4 hebben op maandag en woensdag gymles. Of om 8.30u of om 10.30u. Het is dus heel erg belangrijk dat u op tijd komt. De kinderen dragen in deze les : een T-shirt met korte mouw, een korte broek zonder rits/knoop. Gymschoenen zijn niet verplicht. Als u wilt dat uw kind gymschoenen draagt, dan geen zwarte zolen, geen straatschoenen en vooral geen schoenen die te groot zijn. Na de les wordt gedoucht dus graag handdoek mee!

Groep 1a Het was een fijne eerste week. Best wel een beetje spannend. Nieuwe juffen en nieuwe kinderen. Maar er waren al snel vriendschappen gesloten. We hebben al veel geleerd. Netjes op je stoel blijven zitten, vinger opsteken, kiezen op het planbord, opruimen. Heel knap dat dat al zo goed gaat. Met verf maakten we een fantasietekening. Ook zijn we al bezig geweest met tellen tot 5 en sommige kinderen kennen de cijfers al tot 5. Ook mochten we onze naam stempelen. Het thema in de klas is: Ik. De kinderen vertelden over hun gezin, maar weten nu ook wat familie is. Maandag mogen de kinderen op de foto. Dus trek je mooie kleren aan! Dinsdag is er een informatieavond, hopelijk zien we u!

Groep 1b Wat hebben we een gezellige eerste week gehad! De eerste dagen waren best wel een beetje spannend, nieuwe juffen, nieuwe kindjes, netjes zitten in de kring, vinger opsteken, wachten op je beurt. Maar we kunnen het al aardig goed en zijn al aardig gewend! We hebben veel gespeeld en ook al prik- en tekenwerkjes gedaan. We leren steeds meer wat de regeltjes en afspraken zijn in de klas en hebben kennisgemaakt met dieren en petjes van de kanjerlessen. Ook hebben we boeken gelezen en veel liedjes gezongen. We hebben o.a. een lied geleerd over een boom, waar chocolaatjes in groeien! Op het smartboard hebben we een filmpje van Koekeloere gekeken met moffel en Pier. Vandaag waren we in onze nopjes, want het was namelijk. Speelgoed dag! En mochten we onze knuffels en speelgoed aan elkaar laten zien! Dinsdag v.a.19:30 is de informatieavond hopelijk zien we u dan! Namens groep1 wensen wij u een fijn weekend!           

Groep 2 En voor je het weet is de eerste schoolweek alweer voorbij. Kennismaken, wennen, vroeg opstaan, opletten, luisteren en de klas een beetje vrolijk maken met heel mooie zonnebloemen. Van Gogh zou jaloers zijn! Ook hebben we zonnebloempitjes geproefd en die waren best lekker. We hadden ook feest, want Dean werd donderdag 5 jaar. Van harte gefeliciteerd! Volgende week dinsdag zien we elkaar op de informatie avond.  Tot dan!

Groep 3 Het was gezellig druk maandag in groep 3. Wat deden de kinderen het goed. Zij zwaaiden hun ouders uit en gingen aan het werk. Anna van Diemen zit sinds dit schooljaar op de Duinoordschool. Van harte welkom! De letters i en k hebben wij geleerd. We weten al heel goed het verschil tussen de leesletters en de schrijfletters. Het verhaal over opa, Sim, Kim en de geit was leuk. De kinderen telden zoveel keer de i dat zij een medaille verdienden. We maakten kennis met allerlei nieuwe materialen: het klikklakboekje, de lettermuur en de magnetische letterdoos. Tijdens de rekenles besteden we veel aandacht aan de getallenlijn t/m 12. En de begrippen meer en minder worden geoefend. "Drie kinderen staan in de rij, er komt 1 kind bij, hoeveel kinderen staan er nu in de rij?" Deze week vierden wij de verjaardagen van Simon, Floris en Emma. Van harte gefeliciteerd! Op vrijdagmiddag mogen wij van juf Els nog een paar keer in groep 2 spelen, alle kinderen kijken daar natuurlijk naar uit! Dinsdagavond is de informatieavond, u kunt dan een kijkje nemen in groep 3 en wij zullen de nodige informatie geven over het komende schooljaar. U bent van harte welkom.

Groep 4 Na een heerlijke, lange zomervakantie vonden de meeste kinderen het weer leuk om naar school te gaan. Voor het eerst in een klas boven…dat is best wel spannend! Maar na wat gezellige vakantieverhalen, de eerste gymles en lekker buiten spelen waren we al gauw gewend. Er was deze week een nieuw meisje in de klas: Roos is terug uit Frankrijk, van harte welkom! En Dax kwam een paar dagen kijken bij ons in de klas. We zijn meteen maar begonnen met tekenen en knutselen om de klas wat gezelliger te maken. De verjaardagskalender is klaar en om het vakantiegevoel nog een beetje vast te houden, hebben we leuke surfbusjes gemaakt. En ook met de reken- en taallessen zijn we al volop begonnen. We hebben een ‘instapdictee’ gemaakt van maar liefst 40 woorden en we rekenen in schriften met kleine hokjes, wat best lastig is. We hebben de eerste kanjertraining gedaan en we hebben de hoofdletter N leren schrijven. Aanstaande dinsdagavond willen de juffen u graag meer vertellen over het programma van dit jaar. Tot dan!

Groep 5 Na een heerlijke vakantie zijn we met veel enthousiasme groep 5 binnen gestapt. We hebben de leukste vakantieverhalen van elkaar mogen horen. De juf vertelde wat we allemaal in groep 5 gaan leren en hoe het rooster eruit ziet. Heel belangrijk: op donderdag hebben we gym en vanaf volgende week vrijdag gaan we op de vrijdagen zwemmen. Niet vergeten zwemkleding mee te nemen. De klassenmoeders maken een lijstje waarop staat welke ouder mee gaat naar de zwemles. We vertrekken om 10:30 en komen om 12:00 terug. De zwemles zelf duurt van 10:55 tot 11:40. Vanaf vandaag krijgen de kinderen iedere vrijdag 2 huiswerkbladen mee. Deze bladen kunnen ingeleverd worden zodra ze gemaakt zijn. Volgende week vrijdag kijken we met elkaar het huiswerk na en gaan er weer nieuwe bladen mee naar huis. A.s. maandag komt de schoolfotograaf en dinsdag is de informatie avond. Fijn weekend allemaal.

Groep 6 Tijdens de leuke vakantieverhalen zijn we de hele wereld over gegaan; van Vlieland en Ameland via Kroatië, Frankrijk, Spanje naar Cuba, Thailand en Zuid-Afrika! Er is weer veel meegemaakt, gezien en beleefd! Dan is het begrijpelijk dat het weer even wennen is om rustig op een stoel te zitten. We zijn deze week dus rustig gestart en hebben weer een beetje geroken aan nieuwe boeken, schriften en lessen. En natuurlijk vonden we onze nieuwe agenda allemaal heel interessant. Philip was donderdag jarig en trakteerde: hoera voor Philip! Ook kwam Aino bij ons in de klas kijken en gelukkig kende ze al enkele vriendinnen. Alle kinderen mogen een leesboek van thuis meenemen. Om de topografie thuis online te kunnen leren, hebben de kinderen uitleg gekregen. Deze info zal ook dit weekend via de klassenmoeders verspreid worden. Huiswerk: maandag Gym B/schoolfotograaf, donderdag Gym A+B, agenda meenemen, leren: topo Nederland, alleen A-niveau.

Groep 7 We zijn afgelopen maandag weer fris en fruitig aan een nieuw jaar begonnen. Hopelijk heeft iedereen een heerlijke vakantie gehad! Natuurlijk hebben we eerst kennis gemaakt d.m.v. het spel “Ik ben de enige die…”, we hebben elkaar over de vakantie verteld en een tekening over de vakantie gemaakt. Daarna moesten we er toch echt aan geloven. Bij de eerste rekenles van dit jaar hebben we het handig rekenen met keersommen en het onder elkaar optellen van plussommen herhaald. Ook hebben we geoefend met breuken en met het omzetten van maten. Bij aardrijkskunde hebben we geleerd waarom er seizoenen en verschillende klimaten op aarde zijn. De spellinglessen gingen over weetwoorden met ij en ei en werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Bij taal hebben we ons geheugen opgefrist. Wat was ook alweer een werkwoord? En wat is een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord? En welke voorzetsels kennen we? Vandaag hebben we bij taal een huiswerkopdracht voor volgende week woensdag gekregen. Je moet een goed doel kiezen en daar de volgende drie vragen over beantwoorden: 1. Waar komt de naam van het goede doel vandaan? 2. Wat is het doel van de organisatie? 3. Hoe kunnen jij en ik het goede doel helpen? Huiswerk: maandag gym B en schoolfotograaf, woensdag opdracht taal (goede doel), donderdag topografie België deel A.

Groep 8 Na een heerlijke vakantie is iedereen weer terug op school. We hebben genoten van de mooie vakantieverhalen. Het wordt ook een spannend jaar voor ons. Het laatste jaar op de Duinoordschool. We gaan op kamp, we gaan een middelbare school uitkiezen, de musical ……. De kinderen, de juf en de meester hebben er in ieder geval veel zin in!  

                                                                                                          Namens het team: een heel fijn weekend! 

Duinwoordjes overzicht