Gezocht: toezichthouder bestuur

De Duinoordschool zoekt kandidaten voor het toezichthoudend bestuur! Ben jij die betrokken ouder die mede het interne toezicht verzorgt voor onze vereniging?

TOEZICHTHOUDEND BESTUUR DUINOORDSCHOOLD

De Duinoordschool zoekt kandidaten voor het toezichthoudend bestuur! Ben jij die betrokken ouder die mede het interne toezicht verzorgt voor onze vereniging?

Taken Als lid van het toezichthoudend bestuur opereer je vanuit een onafhankelijk kritische rol ten opzichte van het dagelijkse bestuur en de directie van de Duinoordschool. Je waakt over de algemene gang van zaken binnen onze vereniging en op onze school. Basis daarvoor is de “Code Goed Bestuur in het primair onderwijs” van de PO-raad.

Je ziet toe op het functioneren en handelen van het dagelijks bestuur, fungeert als klankbord en kan het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De onderwerpen zijn divers; het strategisch beleid, de begroting en het jaarverslag, maar ook integriteit en identiteit kunnen bij het toezichthoudend bestuur op tafel komen.

Het toezichthoudend bestuur hecht bij het uitoefenen van zijn taak veel belang aan goed overleg met de leerkrachten en de ouders via de medezeggenschapsraad. Belangrijke aandachtsvelden voor de komende periode zijn de verbouwing van onze school en de vernieuwing van het onderwijs.

Wat vragen wij Je hebt affiniteit met de doelstelling van onze vereniging, voelt je betrokken bij de Duinoordschool en bent maatschappelijk breed geïnformeerd. Onderwijs, leerling en leerkracht staan voor jou centraal in een goed schoolbestuur.

Voor alle leden van het toezichthoudend bestuur geldt dat ze vertrouwd zijn met het functioneren van het primair onderwijs en met het protestants-christelijke karakter van onze school.

Vanuit jouw ervaring en betrokkenheid wil je je inzetten om het algemene beleid van onze school te beoordelen, te toetsen en te bevorderen en op afstand toezicht te houden op de wijze van besturen.

Samenstelling en benoeming De leden van het toezichthoudend bestuur worden benoemd door de ALV, in beginsel voor de duur van 3 jaar. Het toezichthoudend bestuur vergadert gemiddeld 3 x per jaar met het dagelijks bestuur en overlegt 3 x per jaar met de medezeggenschapsraad. Daarnaast ben je tussendoor beschikbaar als sparring partner voor actuele zaken.

Kandidaten kunnen tot 30 juni hun belangstelling kenbaar maken bij Frank van der Heijde (huidig toezichthoudend bestuurslid) : Frank.van.der.Heijde@acm.nl

 

 

Hij verstrekt ook graag meer informatie over de taken van het toezichthoudend bestuur.

Duinwoordjes overzicht