Duinwoordje 09-06-2017

Van de directeur Een kort weekje na Pinksteren, waarin hard gewerkt is door de kinderen.  Alle rapporten zijn vandaag mee gegaan. Dit jaar voor het eerst eerder dan de laatste schooldag. Hierdoor kunt u met de leerkracht het schooljaar en de voortgang bespreken. De (optionele) rapportgesprekken  vinden plaats op 19 juni. Geeft het rapport alsnog aanleiding voor een gesprek, dan kunt u alsnog een afspraak maken met de leerkracht.

Trefwoord Job is een rechtvaardig en gelukkig mens. Hij is tevreden, heeft een gezin, een boerderij, knechten en vee. Het leven lacht hem toe. Sommige buren vragen zich af: waar heeft die Job zijn geluk toch aan te danken? De kinderen staan deze week stil bij eigen ervaringen van geluk en vreugde. En net als in het verhaal van Job stellen ze hierbij vragen. Waar heb je geluk aan te danken? Wat roept geluk aan gevoelens op bij anderen om je heen? Is geluk toeval of kun je er zelf iets aan doen? Of zijn sommigen gewoon voor het geluk geboren?          

Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene vergadering van leden van de Vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs “Duinoordschool” op dinsdag 20 juni 2017 20.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Medezeggenschapsraad (MR)  De medezeggenschapsraad bestaat op onze school uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kun je als ouder daadwerkelijk invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. In feite praat de raad over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, waarbij belangen van ouders, kinderen en/of personeel in het geding zijn, moet worden voorgelegd. De raad kan ook ongevraagd initiatieven ontwikkelen en voorstellen neerleggen bij het bestuur. Interesse? Geef je voor 14 juli op als kandidaat. Heb je nog vragen neem dan contact op met de oudergeleding van de MR (Rolf Meursing, Richard Kolk of Annemiek van den Bulck) of stuur een mail naar mr@duinoordschool.nl . Bij meerdere reacties zal er na de zomervakantie een selectie gehouden worden

Mid Summer Movie Night Vrijdag 16 juni organiseert de OR de eerste Mid Summer Movie Night; een filmavond voor alle kinderen van groepen 1 t/m 8! Er worden drie films getoond. Voor de groepen 1 t/m 3 start de avond om 18.00u, groepen 4 t/m 6 starten om 18.30u en groepen 7-8 starten om 19.00u. Tussendoor is er een pauze en krijgen de kinderen wat lekkers. De kaartverkoop is op woensdag 14 juni en vrijdag 16 juni.

Gevonden kleding: in de hal/kist liggen weer veel jassen, vesten, lunchtrommels. Binnenkort gaat alles weer weg naar een goed doel. Kijkt u nog even of er iets bij zit van uw kinderen?

1a Na een paar drukke weken hebben we de afgelopen week weer even rustig kunnen spelen. We hebben vaak spellen uit de kast gedaan en puzzels. De kinderen kunnen dit al goed. We maakten prachtige kralenplanken en mooie kettingen. Ook speelden we memory en wat zeg je? Sommige kinderen kozen moeilijke spellen uit de kast zoals piccolo. En we zijn met de cijfers bezig geweest. Cijfers herkennen t/m 10. Volgende week beginnen we met het   themapiraten /zee.     

Groep 1b Na een heerlijk lang weekend, zijn we de week lekker rustig van start gegaan. Met spelletjes en werkjes uit de kast hebben we ons goed geamuseerd! Donderdag was het even spannend of ons uitje naar de boerderij nog wel door kon gaan. Want de weergoden leken ons niet goed gestemd! Maar gelukkig lukte het met auto's, overdekte bakfietsen en regenjassen om "droog" aan te komen en klaarde het helemaal op toen we met het poepscheppen gingen beginnen! Hartelijk dank lieve ouders voor het begeleiden en rijden, want we hadden dit bezoek niet willen missen! Ook was het een beetje een feestweek, want we hadden maar liefst twee verjaardagen te vieren! Hiep hiep hoera voor Quirine en Radha! Vandaag hebben we ons rapport en de brieven voor het schoolreisje en de sportdag gekregen, als u nog een gesprek wilt dit gelieve voor woensdag aangeven! De komende weken gaan we het hebben over de zomer, zee, strand en als we durven ook nog over piraten! Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!

Groep 2 Alweer een week vol gezelligheid. Op dinsdag hebben we lekker gegymd met de glijbaan, de kasten en de banken. Ook zijn we in het grootste geheim hard aan het werk voor vaderdag. Niet naar binnen kijken hoor! Woensdag hebben we twee prachtige schrijfdansen gedaan. Iedereen deed het heel mooi. Op donderdag was het weer feest. Ben was jarig. Ook alweer zes jaar. Van harte gefeliciteerd! En we hebben ook nog appelflapjes gebakken met de moeder van Jasmijn B. Iedereen heeft heerlijk zitten smullen!                                               

Groep 3 De laatste kern van Veilig Leren Lezen "Op reis" spreekt de kinderen natuurlijk erg aan. Mocht uw kind attributen hebben die bij ons thema "Vakantie" passen, dan mogen zij die meenemen voor in de vitrine.  Nog even en dan hebben we de vrijheid om op vakantie te gaan! Binnenkort gaan wij ook gezellig met elkaar een dagje op stap, ons jaarlijkse schoolreisje. Volgende week hoort u hier meer over. We oefenen iedere dag met het lezen van meerlettergrepige woorden zoals: ploeteren, rekenen, ontbijten etc. En we kunnen zelfs al een titel en een mooi verhaal bedenken bij een illustratie. Vrijdag was een hele feestelijke dag, Louise en Alexander vierden hun 7e verjaardag, Van harte gefeliciteerd! Met Tangram maakten we mooie dieren, best lastig om met alle 7 vormen een puzzel te maken. De vader van Katelijn is arts en hij was bereid om ons project over "Voeding" af te sluiten met een les over de spijsvertering. Hij gaf een leerzame presentatie en de kinderen mochten uiteindelijk ook vragen aan hem stellen. Hartelijk dank voor deze interessante les! Vandaag kregen alle kinderen hun rapport mee naar huis. De juffen zijn trots op alle kinderen, iedereen heeft enorm zijn best gedaan!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Groep 4 Deze week hadden we een leuk uitstapje naar het gemeentemuseum. De les ging over fantasie bij kunst. Wat kun je allemaal zien in een kunstwerk en wat heeft de kunstenaar ermee bedoeld? In groepjes maakten de kinderen met losse spulletjes hun eigen fantasie-eiland. Het was erg leuk en aan fantasie in onze groep geen gebrek hoor! Van de spreekbeurten hebben we ook weer genoten. Feline heeft ons van alles verteld over hockey, Olan over zijn favoriete club Feyenoord en Saar heeft ons uitgelegd hoe het menselijk lichaam werkt. Super knap gedaan! Voor vaders is ons lokaal de komende week verboden terrein. We doen geheime dingen Er wordt keihard aan de tafels geoefend; zelfs de tafels van 7 en 8 worden door veel kinderen alvast meegepakt. Volgend jaar in groep 5 komen die ook weer voorbij, maar dat is alleen maar fijn! We hebben een leuke geschiedenisles gedaan over de ontdekkingsreizen en we hebben ons rapport gekregen. We hopen dat u trots bent!     

 Groep 5 Na nog een week hard werken hebben we alle cito ’s afgerond en krijgen de kinderen hun rapporten mee. Er is hard gewerkt dit jaar en de juf is super trots op de hele groep. We hebben geluisterd naar prachtige spreekbeurten. Nu nog 4 schoolweken waarin we natuurlijk veel gaan leren, maar we hebben ook leuke dingen. Woensdag 21 juni gaan we nog naar het Gemeentemuseum en het schoolreisje en de sportdag komen er nog aan. Nu de cito ‘s zijn afgerond krijgen de kinderen weer een huiswerkblad mee voor volgende week vrijdag. De ouders die hebben opgegeven nog een gesprek te willen n.a.v. het rapport krijgen vandaag van hun kinderen de uitnodiging voor het gesprek mee. Fijn weekend allemaal

Groep 6 Wat een meesterlijk weekje in groep 6. Na de vrije maandag heeft juf Marie- Claire  twee verlofdagen opgenomen. Woensdag en donderdag heeft meester Batenburg de klas les gegeven en vrijdag meester Fabrie. Natuurlijk kwamen de raketten om de hoek kijken en werd de eerste maanlanding nagebootst met een zelfgemaakte Saturnus raket. Nadia en Seeger mochten Andre Kuipers naspelen in de klas. Verder hebben de kinderen een zelfgemaakt weerbericht gepresenteerd. Ze kunnen nu van alles vertellen over windrichting, windkracht, zonneschijn en regenval.

 Groep 7 Met taal hebben we geleerd wat de gebiedende wijs is en dat het werkwoord daarbij altijd in de ik-vorm staat. Ook hebben we herhaald welke soorten voornaamwoorden er zijn. Begin deze week hebben wij ook de posters voor de filmavond gemaakt die iedereen hopelijk op de deuren en in de gangen heeft zien hangen. Bij rekenen hebben we geoefend met het rekenen met schaal en met het gelijknamig maken van breuken, zodat je ze kunt vergelijken. Bij aardrijkskunde hebben we het over welvaart: wat maakt een land welvarend? Huiswerk: maandag topografie toets Midden-Europa en gym B, woensdag werkblad rekenen, donderdag muiswerk spelling (20 min.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Groep 8 Deze week hebben we de laatste Franse les gehad. Tijdens deze les hebben we aan de ouders gepresenteerd wat we het afgelopen jaar geleerd hebben tijdens de Franse les. De musical komt ook steeds dichterbij, op de website staat inmiddels de trailer van de musical. Naast het oefenen voor de musical wordt er natuurlijk ook nog gewoon gewerkt, deze week hebben we een geschiedenistoets gemaakt over hoofdstuk 5. Volgende week hebben we geen toets maar moeten we extra muiswerk maken als huiswerk.

                                                                                                                       Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duinwoordjes overzicht