Duinwoordje 20 april 2017

Van de directeur De komende twee weken kunnen de kinderen genieten van een welverdiende vakantie. De groepen hebben getoetst, gewerkt en gesport. Ook het meespeelconcert heeft plaatsgevonden voor de groepen 6 t/m 8 (met het residentieorkest) in het Zuiderstrandtheater. Groep 8 heeft ook het Philharmonisch orkest in Rotterdam ontmoet. Na de vakantie starten we met ons tweede thema 'voeding'. Vier weken zullen we in de middaguren werken aan dit thema en kunnen de kinderen hun eigen leervragen formuleren. De start van het thema zal plaatsvinden op het plein (dinsdag 9 mei) met een verrassend aanbod, kom maar kijken!

Trefwoord In de week na de vakantie verkennen de kinderen hun eigen gevoel over vrijheid en onvrijheid. Waarin zijn ze vrij en waarin niet? Waardoor komt die vrijheid onder druk te staan? In de Bijbelverhalen gaat het over de farao die kan doen en laten wat hij wil. Zijn vrijheid betekent de onvrijheid van het Joodse volk. Daar wordt op verschillende manieren mee omgegaan.

Update verbouwing Duinoordschool Een afvaardiging van het bestuur heeft vorige week overleg gehad met vertegenwoordigers van de Gemeente Den Haag over de verbouwing en de voorgenomen plannen. Doel van het gesprek was tweeledig: enerzijds wilden wij als bestuur weten of we de aanspraak op ons budget voor de verbouwing kunnen verlengen en anderzijds wilden wij hen informeren over onze voorgenomen verbouwplannen. Wij kijken terug op een positief, opbouwend gesprek.

Hoe gaan we nu verder?
- We mogen bij de gemeente verlenging aanvragen van het bouwbudget. Dat geeft ons de gelegenheid om het proces goed in te richten en een realistische, haalbare planning te maken. Gezien de gemeentelijke procedures en de daarbij behorende wettelijke doorlooptijden en het feit dat wij een vereniging met leden zijn, hebben we gewoonweg meer tijd nodig voor het hele proces.
- Wij gaan een externe projectleider inhuren die de verbouwing gaat begeleiden in opdracht van de stuurgroep. Hiermee ontlasten we met name Ruud Fabrie en de stuurgroep.
- Timing: het doel is om te koersen op een verbouwing die start medio zomer 2018.
- In mei vervalt de eerder aangekondigde ALV want die is niet nodig gezien de gewijzigde aanpak en de bijbehorende planning.
- In juni - op de reguliere ALV - worden de leden (ouders) uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van de planvorming en het proces
- De ouders die hebben aangegeven op de  ALV van 21 februari 2017 mee te willen denken/ helpen aan dit proces, worden apart benaderd door de stuurgroep.
Wie zit in de stuurgroep namens de Duinoordschool:
Ruud Fabrie
Matthijs Mahler (kandidaat bestuurslid gebouw)
Linda Glebbeek
Vragen? Meld je bij Ruud, Matthijs of  Linda.

Sportdag 2017 De sportdag is verplaatst naar vrijdag 30 juni! Zet u deze datum alvast in uw agenda. Uiteraard hebben we weer 24 coaches en 12 scheidsrechters nodig om alles in goede banen te leiden. Na de meivakantie ontvangt u meer informatie.

Groep 1a Na een paar heerlijke paasdagen hebben kwamen we dinsdag op school met allemaal mooie verhalen. We zijn met ons Moederdagcadeau begonnen en dat is natuurlijk een groot geheim. Ook hebben we verder gelezen in het Kanjerboek. Max is blij. Alle dieren hebben nu een witte pet op. Ze zijn aardig voor elkaar en helpen een ander. Ook plagen ze niet. Vrijdag was het Koningsdag. We kregen een heerlijk ontbijtje, mochten onze dans laten zien op Ikido en speelden buiten met onze stepjes. Na de vakantie beginnen we met thematisch onderwijs. Deze keer is het thema voeding. Arwen is 5 jaar geworden, gefeliciteerd!

Groep 1b Wat was het weer een leuk en leerzaam weekje! Dinsdag mochten we direct naar het Museon en maakten we kennis met Valentina die een reis door de ruimte maakte. We leerden van alles over de aarde en de maan en hoe een raket de lucht in gaat. Deze dag konden we het dan ook niet laten om nog verder te gaan over dit onderwerp en hebben we o.a. filmpjes gekeken hoe de zon er van dichtbij uitziet, hoe de aarde draait, waarom het 's nachts donker is enz. Woensdag gingen we bij de rekenles op bezoek bij boer Herman en moesten we hem o.a. helpen met het tellen van al zijn dieren, de dieren weer in de juiste wei terug zetten, kijken waar de meeste/ minste dieren van waren, de weides een cijfer geven enz. Oh ja! Ook moesten we ons nog voorbereiden op het feest van vandaag en hebben we naast mooie koningen en Maxima's te knutselen onze voetjes van de vloer laten gaan bij de Okido! De dans die we met alle kinderen van de school op het plein mochten tonen voordat we aan  ons heerlijk ontbijtje konden beginnen! Tenslotte hebben we lekker buiten gespeeld met onze eigen stepjes en buitenspeelgoed. Na de vakantie beginnen we weer met een schoolbreed thema nl. voeding! Wij zullen nog een mail rondsturen met de vraag om hulpouders! Wij wensen u alvast een heel fijne en zonnige vakantie!

Groep 2 Na de gezellige paasdagen, moe gezocht na alle eieren, gaan we door met onze volgende festiviteiten. Koningsdag en in het grootste geheim... Moederdag! Daar kunnen we nog niets over zeggen. De letter 'M' loopt weer als een trein! Knap hoor, al die dingen vinden die beginnen met de letter 'M'! Vandaag zitten we weer gezellig te ontbijten met elkaar, dankzij de koning. Leve de koning! Fijne vakantie!

Groep 3 Vorige week vierde Ian zijn verjaardag en deze week begon meteen feestelijk met de verjaardag van Katelijn. Van harte gefeliciteerd! De woorden die wij oefenen gaan van moeilijk naar moeilijker naar moeilijkst. Gelukkig zijn de kinderen knap, knapper, knapst! Wat is OV? Welke vervoersmiddelen zijn er? De kinderen weten hier alles van. Wist u dat er een magneettrein in Japan rijdt? Het bedenken van een titel bij een verhaaltje was een leuke opdracht. Kern 10 is afgerond en bij kern 11 gaan wij op zoek naar ons lievelingsboek. Tijdens de rekenles hebben wij de kalender bekeken. Heel handig om er achter te komen over hoeveel nachtjes je jarig bent. We eindigen de week met een feest "de Koningsspelen". Alle kinderen kwamen in feestelijke/ sportieve kleding(rood, wit, blauw en oranje) op school. We gingen eerst ontbijten in de klas en tussendoor zongen en dansten wij het lied "Okido" van Kinderen voor Kinderen. 's Middags deden wij allerlei spelletjes van spijkerpoepen, blikgooien tot touwtjespringen. Wat fijn dat de kinderen van groep 8 ons hierbij hielpen. Tot slot wensen wij iedereen een fijne vakantie toe!

Groep 4 Na een heerlijk paasweekend waarin wel duizend eieren zijn gezocht waren we voor een kort weekje weer  op school. We hebben geleerd hoe het zit met korte- en lange klinkers. Nu weten we dus wanneer je ëën en wanneer je twee medeklinkers schrijven moet. Hoor je een lange klinker aan het eind van een lettergreep: dan schrijf je 1 klinker en 1 medeklinker. Het is lastig hoor; we gaan er nog heel veel mee oefenen. Het zou mooi zijn als de tafels 1 t/m 6 in de vakantie herhaald blijven worden. Het gaat zo lekker nu, het zou toch jammer zijn als alles weg zakt. We hebben genoten van alweer een ontbijt op school. Dit keer voor Koningsdag. Het was gezellig; de kinderen hebben zich heerlijk uitgeleefd tijdens de oudhollandse spelletjes zoals blikgooien, ‘kroontje prik’, en spijker poepen. Groep 8 heeft geholpen met de organisatie en dat was super leuk! Nu is het lekker vakantie. Geniet ervan en heel veel plezier allemaal!

Groep 6 Na veel oefenen was het dinsdag dan zover: "Het Grote Groep 6 Songfestival!! Er waren wel 12 optredens, op het podium in de kerk... en met microfoons. En wat was het leuk om iedereen enthousiast te zien zingen en dansen! Woensdag was er een Museonles over ‘Plastic’ soep waar iedereen leerde over de gevolgen voor vissen en vogels en testjes kon doen over drijven en zinken. Bij Zilver in de klas zijn alle zelfgemaakte Ganzenbordspellen met vragen en opdrachten over Aardgas gespeeld. Ook bij Juf Sabine is het blok over vrijheid met presentaties afgerond. Vrijdag was er natuurlijk een gezond Koningsontbijt en een gezellige dag vol spel en beweging. De meisjes hebben bij de clinic in het Westbroekpark laten zien dat ze òòk enthousiast en goed kunnen voetballen! Voor alle ouders die ons deze week hebben begeleid: veel dank! De juffen wensen iedereen een heel fijne vakantie en hopen alle kinderen op maandag 8-5 weer uitgerust op school te zien.
Huiswerk: maandag Gym A.

Groep 8 Afgelopen week hebben wij de eindtoets gemaakt, we hebben drie ochtenden hard gewerkt en donderdag met elkaar friet gegeten om te vieren dat de eindtoets er op zat. Vrijdag zijn we tijdens de Koningsspelen gaan beachvolleyballen, super leuk! Nu gaan we genieten van een heerlijke vakantie.

                         Namens het team: een heel fijne, zonnige vakantie!

Duinwoordjes overzicht